Потвърждаване на правилна инсталация на най-новия плейър

Обновете уеб страницата

Обновете екрана си чрез обновяване на уеб страницата.

Уверете се, че Adobe Flash Player е плейърът ви по подразбиране

Ако друг плейър, инсталиран на компютъра ви, е зададен като плейър по подразбиране, информацията не може да достигне до вашия Flash Player. Направете Flash Player да бъде плейър по подразбиране и се опитайте отново да гледате видео.

Разрешете Flash съдържанието на уеб сайта да се възпроизвежда на системата ви

Вижте програмата за управление на настройките на Adobe Flash Player за вашата инсталация на Adobe Flash Player:

 1. Щракнете два пъти (Windows) или натиснете Control и щракнете (Mac OS) върху кое да е Flash съдържание.

 2. Изберете „Глобални настройки“.

 3. Изберете панела „Глобални настройки за съхранение“. Отваря се програмата за управление на настройките на Adobe Flash Player .
 4. Изберете „Разрешаване на Flash съдържание на трети страни да съхранява данни“ на компютъра ви.

 5. Рестартирайте браузъра си и се опитайте да възпроизведете вграденото видео.
 • За да видите или промените настройките за лични данни за уеб сайтовете, които сте посетили, използвайте панела „Настройки за лични данни за уеб сайтове“.
 • За да видите, промените или изтриете настройките за съхранение за уеб сайтовете, които сте посетили, използвайте панела „Настройки за съхранение за уеб сайтове“.

Проверете нивото на защита на браузъра

Уверете се, че нивото на защита не е поставено на „Високо“ или на потребителско ниво, което не позволява преглед на ActiveX контроли.Обикновено, нивото на защита по подразбиране (средно) ви позволява да виждате Flash съдържание. За потребителско ниво се уверете, че двете настройки „Изтегляне на подписани контроли ActiveX“ и „Изпълнявай ActiveX контроли и добавки“ са зададени на „Подкана“. Например в Internet Explorer:

 1. Изберете „Инструменти“ > „Опции за интернет“.
 2. Щракнете върху раздела „Защита“.
 3. Щракнете върху „Ниво по подразбиране“ или щракнете върху „Потребителско ниво“.
 4. В раздела „ActiveX контроли и добавки“ направете следните промени:

  • Задайте „Изтегляй ActiveX подписани контроли“ на „Подкана“.
  • Задайте „Изпълнявай ActiveX контроли и добавки“ на „Подкана“.

Проверка на настройки на защитни стени и помощни програми

Някои помощни програми в интернет функционират подобно на защитна стена и могат да попречат на прегледа на ActiveX контроли. В такива случаи те блокират съдържание на Flash Player. Уверете се, че настройките на защитни стени или помощни програми разрешават ActiveX контроли, съдържание на Flash Player и уеб сайта, който посещавате.