Безопасният режим е потребителският режим по подразбиране в Safari 6.1 или следващи версии, но той може да попречи на съдържанието да се показва, както се очаква Научете как да позволите създаването на богато мултимедийно съдържание в Adobe Flash за изпълнение е незащитен режим.

Бележка:

Потребителите на AIR, които срещат предупреждението „Unknown Publisher“ (Неизвестен издател) при инсталиране на приложенията, трябва да се свържат със своя разработчик на приложения, за да актуализират програмата за инсталиране на приложения.

Съдържанието не работи правилно в Safari

По подразбиране Safari 6.1 и по-новите версии изпълняват богато мултимедийно съдържание в безопасен режим. Безопасният режим защитава потребителите, като ограничава това, което може да се направи със съдържанието, създадено в Adobe Flash. Но той също така пречи на някои съдържания да работят правилно, като например инсталирането на AIR приложения или добавката Adobe Connect.

Ако имате доверие на текущия домейн, можете да използвате следните стъпки, за да позволите на съдържанието да се изпълнява в незащитен режим. Незащитеният режим поставя по-малко ограничения върху съдържанието, така че съдържанието може да работи правилно.

Това е поведението по подразбиране за Safari.

Решение за Safari 11

 1. Когато сте отворили уеб сайт, изберете Safari > Предпочитания.

  Изберете Предпочитания
 2. Изберете раздел Уеб сайтове в панела „Предпочитания“
  .

  Раздел „Уеб сайтове“ в панела „Предпочитания“
 3. Изберете вашия уеб сайт от списъка с отворени в момента сайтове.

 4. Докато държите натиснат клавиша "Option/Alt" на клавиатурата, щракнете върху менюто до името на уеб сайта, избран в стъпка 3. След това отворете изскачащото меню и махнете отметката от Изпълнявай в безопасен режим.

  Изберете „Изпълнявай в безопасен режим“
 5. Щракнете върху Доверявам се.

  Щракнете върху „Доверявам се“
 6. Щракнете върху Готово и затворете панела „Предпочитания“.

 7. Презаредете страницата в браузъра, за да позволите промяната.

Решение за Safari 10.0

 1. Когато сте отворили уеб сайт, изберете Safari > Предпочитания.

  Изберете Предпочитания
 2. Изберете „Настройки за добавки“ в раздел „Защита“ на панела „Предпочитания“.

  Щракнете „Настройки за добавки“
 3. Изберете вашия уеб сайт от списъка с отворени в момента сайтове.

 4. Докато държите натиснат клавиша "Option/Alt" на клавиатурата, щракнете върху менюто до името на уеб сайта, избран в стъпка 3, за да отворите изскачащото меню, и след това махнете отметката от Изпълнявай в безопасен режим.

  Махнете отметката от „Изпълнявай в безопасен режим“
 5. Щракнете върху Доверявам се.

  Щракнете върху „Доверявам се“
 6. Щракнете върху Готово и затворете панела „Предпочитания“.

 7. Презаредете страницата в браузъра, за да позволите промяната.

Решение за версии на Safari преди 10.0

 1. Когато сте отворили уеб сайт, изберете Safari > Предпочитания.

  Изберете Предпочитания
 2. Изберете Управление на настройките за уеб сайтове в раздел „Защита“ на панела „Предпочитания“.

  Изберете „Управление на настройките за уеб сайтове“
 3. Изберете вашия уеб сайт от списъка с отворени в момента сайтове.

 4. Изберете Изпълнявай в незащитен режим от изскачащото меню.

  Изберете „Изпълнявай в незащитен режим“
 5. При показване на последващото предупреждение, щракнете върху Доверявам се.

  Щракнете върху „Доверявам се“
 6. Щракнете върху Готово и затворете панела „Предпочитания“.

 7. Презаредете страницата в браузъра, за да позволите промяната.