Забележка: Ако сте разработчик, вижте Аз съм разработчик и трябва да докладвам за срив на Flash Player.

Този документ описва процеса за докладване на сривове на Flash Player. Информацията, която предоставите при докладване на срив, може да помогне на Adobe подобри Flash Player.

За да докладвате в Adobe за срив на Flash Player, направете следното: 

 1. Добавете грешка в базата с грешки на Adobe

Преди да добавите грешка в базата с грешки на Adobe, уверете се, че имате необходимата информация, за да регистрирате грешката.

Информация, която трябва да се въведе при регистриране на грешката

 • Версия на Flash Player на вашия компютър.
 • Кратко обяснение на ситуацията, при която възниква сривът. Екранни снимки, видео (или и двете) на изпълнените стъпки също са полезни.
 • Точният URL адрес, където се случва сривът. Въпреки че изглежда сривът да се случва на много места, предоставянето на точен URL адрес прави по-лесно идентифицирането на проблема.
 • Регистриране на срив. В зависимост от вашия браузър и операционна система вижтеРегистриране на срив на Flash Player.
 • Данни за системата. В зависимост от операционната система на вашия компютър вижте следните неща за повече информация: 

Стъпки за добавяне на грешка

 1. Влезте в базата с грешки чрез Adobe ID и паролата. Ако нямате Adobe ID, създайте такъв, като щракнете върху „Създаване на акаунт в Adobe“.

 2. Щракнете върху „Добавяне на грешка“.
 3. Изберете Flash Player като продукт. Изберете необходимите данни, като например версия, област на продукта, честота, тип на неизправността, компилация, език на Flash Player, език на операционната система и платформа.

  Забележка:
  Изберете „Срив“ като тип на неизправността.
 4. Въведете заглавие, описание, стъпки за възпроизвеждане и данните, които сте си отбелязали.
 5. Прикачете доклада за срива и щракнете върху „Подай“.

  Забележка: След като добавите грешка на вас не ви се дава номер на грешката. Така че не може да проследите развитието на обработката на грешката. Предоставената от вас информация е важна и Adobe благодари за усилията.

2. Създайте дискусия във форума на Flash Player 

Тази стъпка помага на други потребители, които са изпитали срив, да споделят своя опит чрез гласуване и коментиране.

 1. Влезте във форума, като използвате вашия Adobe ID и парола.
 2. В „Действия“ щракнете върху „Започване на дискусия“.

  Връзка за започване на дискусия
 3. Дайте кратко описание на грешката и URL адреса, където се случил сривът. Също така въведете информацията, която сте си отбелязали, докато сте добавяли грешката в базата с грешки.
 4. Щракнете върху „Публикувай съобщението“. 

  Забележка: Не можете да добавите никаква препратка към грешката, която сте създали в базата с грешки, защото не ви е даден URL адрес или номер на грешка.

Регистриране на срив на Flash Player

В зависимост от операционната система на компютъра и браузъра, които използвате, вижте подробности:

Google Chrome за Windows

 1. Покажете скритите файлове.

 2. Стартирайте Chrome и повторете стъпките довели до срива на Flash Player.
 3. Отворете следните папки:

  В XP: C:\Documents and Settings\<потребителско име>\Local Settings\Application Data\Google\CrashReports

  Във Vista и Windows 7: C:\Users\<потребителско име>\AppData\Local\Google\CrashReports  Изглед на папките в Windows Explorer
   
 4. Намерете регистрационния файл на срива, Chrome-last.dmp.
 5. Копирайте го на място, където лесно можете да го намерите (като например работния плот).

 6. Прикачете регистрационния файл на срива към доклада за грешката.

Mozilla Firefox за Windows

 1. Покажете скритите файлове.

 2. Стартирайте Firefox и повторете стъпките довели до срива на Flash Player.

  Ако се генерира регистрационен файл за срива, появява се връзка за изпращане на доклада за срива. Не щракайте върху тази връзка. 

  Ако не се генерира регистрационен файл за срива, появява се съобщение „Няма наличен доклад“. В този случай документирайте забелязаната грешка с всичките подробности. Също така споменете, че не е бил генериран регистрационен файл за срива. В противен случай продължете със стъпка 3.

  Екран на срив на Flash Player
 3. Отворете следните папки:

  За XP: C:\Documents and Settings\<потребителско име>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending

  За Vista и Windows 7: C:\Users\<потребителско име>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending  Доклади за сривове в Windows Explorer
   
 4. Щракнете върху заглавката „Дата на промяна“ за бързо намиране на регистрационния файл на най-скорошния срив.

 5. Намерете регистрационния файл на срива, който завършва с .dmp.
 6. Копирайте го на място, където лесно можете да го намерите (като например работния плот).

 7. Щракнете върху „Изпрати доклад за срива“ (споменат в стъпка 2).

 8. Отворете прозореца на Firefox и въведете about:crashes в адресната лента. 

  about:crashes в адресната лента
 9. Щракнете върху най-новия доклад и копирайте URL адреса на най-новия срив.
 10. Прикачете регистрационния файл на срива (стъпка 6) или URL адреса на срива (стъпка 9) в доклада за грешката.

Safari за Vista и Windows 7

 1. Изтеглете следните файлове: Enable Crash Logging.reg и Disable Crash Logging.reg.
 2. Щракнете два пъти върху файла Enable Crash Logging.reg. Изберете „Да“ в диалоговия прозорец на редактора на системния регистър.

 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Стартирайте Safari и отидете на страница с богато мултимедийно съдържание (като например страницата About Flash Player).

 5. Повторете стъпките довели до срива на Flash Player.
 6. След случването на срив отворете прозореца на файловия браузър и въведете следното в лентата за навигация: %localappdata%

 7. Отидете в папка CrashDump.
 8. Изберете най-новия файл, който се появява в следния формат:  iexplore.exe.<somenumber>.dmp
 9. Щракнете два пъти върху файла Disable Crash Logging.reg, изтеглен в стъпка 1 и щракнете върху OK.
 10. Рестартирайте компютъра.
 11. Прикрепете регистрационния файл на срива към доклада за грешката.

Safari за Windows XP

 1. Покажете скритите файлове. 

 2. Стартирайте Safari и отидете на страница с богато мултимедийно съдържание (като например страницата About Flash Player).

 3. Повторете стъпките довели до срива на Flash Player.
 4. След случването на срив отворете следната папка: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

 5. Намерете файла с име user.dmp.
 6. Копирайте го на място, където лесно можете да го намерите (като например работния плот).

 7. Прикачете регистрационния файл на срива към доклада за грешката.

Internet Explorer за Vista и Windows 7

 1. Изтеглете следните файлове: Enable Crash Logging.reg и Disable Crash Logging.reg.
 2. Щракнете два пъти върху файла Enable Crash Logging.reg. Изберете „Да“ в диалоговия прозорец на редактора на системния регистър.

  Диалогов прозорец на редактора на системния регистър
   
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Стартирайте Internet Explorer и отидете на страница с богато мултимедийно съдържание (като например страницата About Flash Player).

 5. Повторете стъпките довели до срива на Flash Player.

  Прозорец на спрелия да работи Internet Explorer
 6. След случването на срив отворете прозореца на файловия браузър и въведете следното в лентата за навигация: %localappdata%

  Въведете %localappdata%
 7. Отидете в папка CrashDump.

  Папка CrashDump
 8. Изберете най-новия файл, който се появява в следния формат:
  iexplorer.exe.<somenumber>.dmp

  Намерете файла с разширение .dmp
 9. Копирайте го на място, където лесно можете да го намерите (като например работния плот).

 10. (Незадължително) Щракнете два пъти върху файла Disable Crash Logging.reg, изтеглен в стъпка 1 и щракнете върху OK. 

  Забележка: Вашият компютър може да има разрешение за съхраняване на регистрационните файлове на последните десет срива за бъдещи справки.

 11. Рестартирайте компютъра.

 12. Прикачете регистрационния файл на срива към доклада за грешката.

Internet Explorer за Windows XP

 1. Покажете скритите файлове и папки.

 2. Стартирайте Internet Explorer и отидете на страница с богато мултимедийно съдържание (като например страницата About Flash Player).

 3. Повторете стъпките довели до срива на Flash Player.

  Прозорец на грешката в Internet Explorer
 4. След случването на срива отидете в следната папка: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

  Прозорец на Windows Explorer
 5. Намерете регистрационния файл на срива с име user.dmp и го копирайте на място, където лесно можете да го намерите (като например на работния плот).

 6. Прикрепете регистрационния файл на срива към доклада за грешката.

Google Chrome за Mac OS X

 1. Стартирайте Chrome и повторете стъпките довели до срива на Flash Player.

  Прозорец на грешка в Chrome
 2. Отворете Finder и отидете в следната папка: <потребителско име>/Library/Application Support/Google/Chrome/Crash Reports

  Папка Crash Reports
 3. Намерете регистрационния файл на срива, който завършва с .dmp.
 4. Копирайте го на място, където лесно можете да го намерите (като например работния плот).

 5. Прикрепете регистрационния файл на срива към доклада за грешката.

Mozilla Firefox за Mac OS X

 1. Стартирайте Firefox и повторете стъпките довели до срива на Flash Player. Появява се следният екран.

  Прозорец на грешка във Firefox

  Ако се генерира регистрационен файл за срива, появява се връзка за изпращане на доклада за срива. Не щракайте върху тази връзка.

  Ако не се генерира регистрационен файл за срива, появява се съобщение Няма наличен доклад. В този случай документирайте забелязаната грешка с всичките подробности. Също така споменете, че не е генериран доклад за срива. В противен случай продължете със стъпка 2.

 2. Отворете Finder и отидете в папка <потребителско име>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/pending.

  Доклади за грешки във Firefox
 3. За бързо намиране на най-скорошния срив сортирайте по заглавката „Дата на промяна“.
 4. Намерете регистрационния файл на срива, който завършва с .dmp, и го копирайте на работния плот.
 5. Щракнете върху „Изпрати доклад за срива“, споменат в стъпка 1.
 6. Стартирайте Firefox и въведете about:crashes в адресната лента.

  Firefox about:crashes
 7. Щракнете върху най-новия доклад и копирайте URL адреса на най-новия срив.
 8. Прикачете регистрационния файл на срива, който сте записали, или URL адреса на срива в доклада за грешката.

Google Chrome за Linux

За подробности относно генерирането на регистрационен файл на срива вижте: Отстраняване на грешки при сривове на Chromе.

Прикрепете регистрационния файл на срива към доклада за грешката.

Прозорец на грешка в Chrome за Linux

Mozilla Firefox за Linux

 1. Отворете Firefox и повторете стъпките довели до срива на Flash Player.  Появява се следният екран. 

  Грешка във Firefox

  Ако се генерира регистрационен файл за срива, появява се връзка за изпращане на доклада за срива. Не щракайте върху тази връзка.

  Ако не се генерира регистрационен файл за срива, появява се съобщение „Няма наличен доклад“. В този случай документирайте забелязаната грешка с всичките подробности. Също така споменете, че не е генериран доклад за срива.  В противен случай продължете със стъпка 2.

 2. Отворете прозорец на файловия браузър и се уверете, че View > Show Hidden Files (Показване > Показвай скритите файлове) е разрешено.
 3. Отидете в директория: Home/<Потребитеслко име>/.mozilla/firefox/Crash Reports/pending

  Папка с чакащи доклади
 4. За бързо намиране на най-скорошния регистрационен файл на срив, сортирайте елементите по Дата на промяна.
 5. Намерете регистрационния файл на срива, който завършва с .dmp, и го копирайте на място, където лесно можете да го намерите (като например на работния плот).

 6. Щракнете върху Изпрати доклад за срива споменат в стъпка 1.
 7. Отворете прозореца на Firefox и въведете about:crashes в адресната лента. 
 8. Щракнете върху най-новия доклад и копирайте URL адреса на най-новия срив.

  Маркиран идентификатор (ID) на доклад
 9. Прикачете регистрационния файл на срива и URL адреса на срива в доклада за грешката.  

Safari за Mac

 1. Отворете Safari и повторете стъпките довели до срива на Flash Player.  
 2. Отидете в следната директория:

  • За Safari 5 и следващи версии: /Users/<потребителско име>/Library/Logs/DiagnosticReports
  • За Safari 4: /Users/<потребителско име>/Library/CrashReporter 
 3. Прикачете следните файлове към доклада за срива:

  •  За Safari 5 и следващи версии: plugin-container_<date_time>_<machineName>.crash
  • За Safari 4: Flash Player_<date_time>_<machineName>.crash
    

 

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност