Проблем

Аргументът на командата за тихо или безшумно инсталиране или деинсталиране на Flash Player 10.1 не работи.

Решение

С излизането на Flash Player 10.1, аргументите за командите се промениха. Вече не се изисква да използвате аргумента -clean/-force, за да предизвикате пълно деинсталиране на Flash Player, когато използвате самостоятелен деинсталатор. Въпреки това, когато използвате FlashUtil.exe за деинсталиране, все още се изисква да използвате аргумента -force, за да извършите пълно деинсталиране.

Забележка: Аргументите, изброени по-долу, важат само за инсталатор EXE, а не за инсталатор MSI.

Новите аргументи на командите са:

  • -install: Извършва тихо инсталиране на Flash Player.
  • -uninstall: Извършва тихо деинсталиране на Flash Player.
    • Забележка: Тези аргументи могат да се използват със самостоятелния деинсталатор или с FlashUtil.exe в директория \Macromed\Flash
  • -uninstall {activex | плъгин}: Извършва деинсталиране на конкретен плейър: или ActiveX (Internet Explorer), или плъгин (други браузъри).
    • Забележка: Този аргумент може да се използва със самостоятелния деинсталатор или с FlashUtil.exe в директория \Macromed\Flash.
    • Забележка: При деинсталирането на конкретен плейър трябва да се използва плейъра от конкретния тип с тихия аргумент -uninstall. В противен случай деинсталирането не работи и двата типа плейъри се деинсталират.