Този документ изброява чипсетовете на графични процесори и графични драйвери, които не се поддържат от функцията Stage3D, въведена във Flash Player 11 (настолен) и AIR 3 (настолен). В такъв сценарий вашето съдържание ще се възпроизведе, но Flash Player 11 и AIR 3 ще преминат към софтуерно рендиране.

Бележка:

Използването на Stage3D API предоставя по-бързо възпроизвеждане на съдържание (понякога около 10 пъти) дори при софтуерно рендиране, в сравнение с предишни версии на Flash Player или Adobe AIR.

Всички платформи

При използване на „ограничен” профил на Stage3D:

 • Всеки графичен процесор, който не поддържа Pixel Shader версия 2.0 или по-нова
 • Chrome VIA чипсет

При използване на „базов” профил на Stage3D:

 • Всеки графичен процесор, който не поддържа Pixel Shader версия 2.х или по-нова
 • Графични медийни акселератори на Intel, които не поддържат Pixel Shader 2.x: 740, i752, IEG, IEG2, GMA 900, GMA 950, GMA 3000, GMA 3100, GMA 3150
 • Chrome VIA чипсет

Windows

При използване на „ограничен” профил на Stage3D всеки графичен драйвер, по-стар от:

 • 1 януари 2006 г. (Flash Player 11.4/AIR 3.4)
 • 1 януари 2005 г. (Flash Player 11.4/AIR 3.4) за карти, базирани на графичен медиен акселератор на Intel.

При използване на „базов” профил на Stage3D всеки графичен драйвер, по-стар от:

 • 1 януари 2009 г. (Flash Player 11/AIR 3)
 • 1 януари 2008 г. (Flash Player 11.2/AIR 3.2)
 • 1 януари 2006 г. (Flash Player 11.4/AIR 3.4)
 • NVIDIA драйвер 8.17.11.9621
 • NVIDIA драйвер 8.17.11.8267
 • Всеки драйвер за графичен медиен акселератор на Intel преди X.X.10.2021

Mac OS

При използване на „ограничен” профил на Stage3D:

 • Всички графични медийни акселератори на Intel
 • ATI Radeon X1600
 • ATI Radeon 2400
 • Firefox 3.6 и по-стари версии
 • Mac OS X 10.5 или по-стари версии

При използване на „базов” профил на Stage3D:

 • Всички графични медийни акселератори на Intel
 • ATI Radeon X1600
 • ATI Radeon 2400
 • Firefox 3.6 и по-стари версии
 • Mac OS X 10.5 или по-стари версии

*При Linux хардуерната акселерация се поддържа само в Google Chrome.

*Intel HD графичен процесор се поддържа напълно както от Mac OS, така и от Windows.

Препоръки

Актуализираните драйвери вероятно ще коригират всякакви софтуерни проблеми, които срещате. Ако все още получавате софтуерни проблеми след актуализирането на драйверите, е възможно вашият чипсет да не се поддържа.

За актуализация на драйвери вижте следните препратки:

Оценка на вашия текущ графичен процесор

 • Ако Stage3D се рендира с DirectX или OpenGL драйвер, той използва хардуерна акселерирана повърхност.
 • Ако stage3D се рендира със Software Hw_disabled, той използва софтуерно рендиране.

SWF файлът по-долу отчита дали графичният процесор на текущото ви устройство поддръжа Stage3D.

Изтегляне