Използвайте това ръководство за отстраняване на проблеми с игрите, видеото и аудиото за Adobe Flash Player на компютри Mac. Също така ще намерите инструкции, които ще ви помогнат да отстранявате проблеми с уеб камерата.

Тези инструкции са за Mac OS. Ако използвате Windows, вижте Игрите, видеото или аудиото за Flash Player не работят | Windows

Ако имате проблеми с игрите, видеото, уеб камерата или аудиото, когато използвате Flash Player за Mac, опитайте едно от следните решения:

Ако имате друг проблем, вижте Често срещани проблеми с Flash Player.

Разрешаване на проблеми с онлайн игрите

Опитайте тези решения едно по едно:

Изчистете кеша на браузъра си

Firefox

 1. Изберете Tools (Инструменти) > Clear Recent History (Изчистване на скорошната история).

 2. Изберете времевия диапазон и натиснете Clear Now (Изчисти сега).
 3. Излезте и след това рестартирайте Firefox. 

Safari

 1. Изберете Safari > Empty Cache (Изпразване на кеша).
 2. Щракнете върху Empty (Изпразване).
  Щракнете върху бутона Empty (Изпразване)
 3. Излезте и след това рестартирайте Safari. 

Google Chrome

 1. Изберете Chrome > Clear Browsing Data (Изчистване на данните за сърфирането).

 2. Изберете съответните квадратчета за отметки.

 3. Щракнете върху Clear Browsing Data (Изчистване на данните за сърфирането).
  Квадратче отметка Clear Browsing Data (Изчистване на данните за сърфирането)

Уверете се, че сте разрешили JavaScript

Firefox

 1. Изберете Tools (Инструменти) > Options (Опции).

 2. Щракнете върху Content (Съдържание).
 3. Изберете Enable JavaScript (Разреши JavaScript). 

  Квадратче отметка Enable JavaScript (Разреши JavaScript) - Firefox
 4. Затворете диалоговия прозорец Preferences (Предпочитания) и презаредете уеб страницата.

Safari

 1. Изберете Safari > Preferences (Предпочитания).

 2. Изберете раздел Security (Сигурност).
 3. Изберете Enable JavaScript (Разреши JavaScript). 

  Квадратче отметка Enable JavaScript (Разреши JavaScript) - Safari
 4. Затворете диалоговия прозорец Preferences (Предпочитания) и презаредете уеб страницата.

Google Chrome

 1. Изберете Chrome > Preferences (Предпочитания).

 2. Изберете раздел Under The Hood (Под капака).

 3. Щракнете върху бутона Content Settings (Настройки за съдържанието).
  Бутон Content Settings (Настройки за съдържанието)
 4. В прозореца Content Settings (Настройки за съдържанието) позволете на всички сайтове да изпълняват JavaScript.

  Опция Allow all sites to run JavaScript (Позволи на всички сайтове да изпълняват JavaScript)

Затворите всички други приложения, които са свързани към интернет

Осигурете на вашата игра изключително използване на интернет връзката. 

Не използвайте безжична връзка

Опитайте с достъп до интернет чрез кабелна връзка (като например Ethernet кабел), а не с безжична връзка.

Забранете блокирането на изскачащите прозорци

Блокирането на изскачащите прозорци следи за процесите на JavaScript. Игрите разчитат на тези процеси, за да таботят правилно. 

Изтеглете най-новата версия на браузъра

Ако все още имате проблеми, изтеглете и инсталирайте най-новата версия на браузъра си (изберете правилната инсталираща програма за вашата версия на Mac OS):

Търсене във форумите за игри или подаване на сигнал за грешка

Форумите за игри понякога могат да предоставят решения на проблемите на потребителите. Потърсете във форумите за игри решения на проблеми, подобни на вашите. Също така можете да подадете сигнал за грешка във Flash Player  и да прегледате грешките, докладвани от други потребители. 

Разрешаване на проблеми с видеото и звука (аудиото)

Опитайте тези решения едно по едно:

Следвайте препоръките на производителя

Следвайте препоръките на производителя на компютъра за проблеми със звука или видеото. Например:

 • Регулирайте силата на звука на вашия Mac, като натискате клавишите F12 и F11.
 • Регулирайте силата на звука на видеото в уеб сайта, който разглеждате.
 • Изключете и рестартирайте вашия Mac.

Уверете се, че имате последната версия на Flash Player

 1. В браузъра отворете страницата About Flash Player (За Flash Player).
  • Ако Flash Player е инсталиран на вашия компютър, страницата About Flash Player (За Flash Player) показва поле Version Information (Информация за версията). Следващият пример показва как изглежда това поле.

  Version information (Информация за версията)
  Ако това поле се появи на страницата About Flash Player (За Flash Player), то показва версията на Flash Player, която е инсталирана на вашия компютър.

  • Ако Flash Player е инсталиран на вашия компютър, на страницата About Flash Player (За Flash Player) ще се появи едно от полетата, показани по-долу. Изтеглете и инсталирайте най-новата версия на Flash Player.

  Полета с информация, ако Flash Player не е инсталиран
 2. Сравнете инсталираната версия на Flash Player с последната версия на Flash Player за вашата версия на Mac OS. 
  • Ако номерата на версиите съвпадат, то вие имате най-новата версия на Flash Player. Не инсталирайте отново Flash Player. Продължете със следващото решение. 
  • Ако версията на Flash Player на вашия компютър не е най-новата версия, затворите браузъра. Деинсталирайте текущата версия на Flash Player. След това изтеглете и инсталирайте най-новата версия на Flash Player.

Обновете уеб страницата 

Обновете уеб страницата, като щракнете върху иконата за презареждане на страницата.

Уверете се, че компютърът ви е настроен да позволява изпълнение на съдържанието

Вижте Мениджър на настройките за Flash Player.

 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху съдържание, което се показва във Flash Player.

 2. Изберете „Глобални настройки“. Появява се страницата с помощта за мениджъра на настройките. Мениджърът на настройките е вграден в страницата, която се показва – това НЕ е снимка на екрана. Можете да направите промените на същата страница.

  Изберете глобалните настройки от контекстното меню
 3. Изберете панела „Глобални настройки за съхранение“ в лявата колона. Появява се панела „Глобални настройки за съхранение“.
 4. В панела „Глобални настройки за съхранение“ изберете „Разреши Flash съдържание на трети страни да съхранява данни на компютъра ви“.

  Разреши Flash съдържание на трети страни да съхранява данни на компютъра ви

  • За да видите или промените настройките за поверителност на уеб сайтовете, които сте посетили, използвайте панела „Настройки за поверителност за уеб сайтове“.
  • За да видите, промените или изтриете настройките за съхранение за уеб сайтовете, които сте посетили, използвайте панела „Настройки за съхранение за уеб сайтове“.

 5. В браузъра отворите уеб страницата, на която са възникнали проблеми с Flash Player.
 6. Щракнете с десния бутон на мишката върху съдържанието и изберете „Настройки“ от контекстното меню. Ще се появи изскачащ прозорец с настройки за Flash Player.

 7. Щракнете върху елемент от менюто „Настройки за поверителност“ за да се покаже панела „Настройки за поверителност“.
  Раздел „Поверителност“
 8. Изберете „Позволи достъп на уеб сайтовете до уеб камерата и микрофона“.
  Изберете квадратчето отметка „Позволи“
 9. Излезте и след това рестартирайте браузъра.  Опитайте се да стартирате видео.

Освободете мрежов капацитет и проверете вашата хардуерна конфигурация

Освободете колкото е възможно повече мрежов капацитет. Например излезте от приложенията, които понякога използват много мрежов капацитет, като например приложенията за незабавни съобщения и приложенията за споделяне.

Също така се уверете, че вашият компютър има минимално необходимата хардуерна конфигурация, която се препоръчва за оптимално възпроизвеждане. Вижте таблицата с препоръчителните хардуерни конфигурации.

Разрешаване на проблеми с уеб камерата

Опитайте тези решения едно по едно:

Проверете дали вградената камера iSight работи

 1. Стартирайте iChat.
 2. Щракнете върху „Видео“ > Видео визуализация. Показва се визуализация на заснеманото от уеб камерата. Ако не се появи визуализация, то вашата камера iSight не работи. За повече информация вижте ръководството за отстраняване на проблеми на Apple.

Затворете всички приложения, които използват уеб камерата

Можете да използвате уеб камерата само с едно приложение в даден момент. Затворете всички други приложения, които използват уеб камерата, като например iChat, PhotoBooth и Skype. Опитайте се да използвате уеб камерата отново.

Променете опцията „Камера“ в настройките на Flash Player

 1. Щракнете с десния бутон на мишката в празен прозорец на уеб камерата.

 2. Изберете „Настройки“ от контекстното меню.

  Изберете „Настройки“
 3. Щракнете върху иконата на уеб камерата и променете опциите на камерата на USB Video Class Video.

  Изберете USB Video Class Video
 4. Щракнете върху „Затвори“.

Деинсталирайте добавките Flip4Mac, Google Voice и тази за аудиото

Добавките Flip4Mac WMV, Google Voice и тази за аудио не са съвместими със сайтовете с Flash Player, които използват уеб камера.

За да деинсталирате Flip4Mac WMV, отворете файла Flip4Mac WMV uninstaller.pkg от папката Applications/Flip4Mac.

За да деинсталирате добавката Google voice и тази за аудио, отворете GoogleVoiceAndVideoUninstaller.app от папка Library/Application Support/Google.

Инсталирайте Flash Player

Проверете дали уеб камерата работи

Ако сте опитали показаните по-горе решения и Flash Player все още не работи, проверете дали вашата уеб камера работи.

Изпълнете тези стъпки: 

 1. Отидете до произволен сайт, който използва уеб камера с Flash Player, като например Test Webcam (Тестване на уеб камера).

  След зареждането на уеб сайта ще се появи изскачащ прозорец, който ще ви помоли да позволите достъп на уеб сайт до вашата уеб камера и микрофон.
 2. Щракнете върху „Позволи“.

  Щракнете върху бутона „Позволи“
 3. Щракнете с десния бутон на мишката в зоната на уеб камерата, ако е празна.
 4. Изберете „Настройки“.

 5. Щракнете върху иконата на уеб камерата и променете опцията за камерата на „USB Video Class Video“.

  Изберете „USB Video Class Video“ от контекстното меню
 6. Щракнете върху „Затвори“.