В сила от: 16 юли 2018 г.

Какво са Adobe Advertising Cloud: DSP, Търсене, социални мрежи и телевизионни?

Adobe Advertising Cloud е платформа за различни канали, която предлага на клиентите възможността да планират, купуват, управляват и оптимизират: DSP кампании, кампании в Търсене, в социалните мрежи и телевизионни рекламни кампании.

Продукти и услуги  

Параметри на лиценза

Вид на услугата

Adobe Advertising Cloud DSP: OD

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD On Demand  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Private Inventory Smart Ad Serving  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Single Media Campaign

Брутни медийни разходи за заявен срок на мултимедийна кампания

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Proof of Concept

Брутни медийни разходи за обявен срок

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display Proof of Concept

Брутни медийни разходи за обявен срок

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Услуги за управление на кампании 

Брутни медийни разходи на година

Професионални услуги, свързани единствено с Услуги при поискване  

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – статични/припокриващи

Фиксирана такса

Професионални услуги

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – интерактивни

Фиксирана такса

Професионални услуги

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – редактиране на видеоклипове

Фиксирана такса

Професионални услуги

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – допълнителни корекции

Фиксирана такса

Професионални услуги

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Comscore vCE

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Moat

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Nielsen Digital Ad Ratings (OCR)

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Targeting Data

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Brand Safety Filter – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Fraud Blocking – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Brand Safety Prebid

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Fraud Block Prebid

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Brand Safety Filter – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Fraud Block – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science:  Viewability Report

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud OD Single TV Campaign

Брутни медийни разходи за заявен срок на телевизионна кампания

При поискване

Adobe Advertising Cloud Search: OD

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud Search: OD Proof of Concept

Еднократно закупуване на 90 дни POC

При поискване

Adobe Advertising Cloud Search: Управление на медии

Брутни медийни разходи на година

Професионални услуги, свързани единствено с Услуги при поискване

Adobe Advertising Cloud Social: Услуги за управление на кампании
Брутни медийни разходи на година
Професионални услуги, свързани единствено с Услуги при поискване

Adobe Advertising Cloud Social: OD

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud Social: OD Proof of Concept

Брутни медийни разходи за обявен срок

При поискване

Adobe Advertising Cloud TV 

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Дефиниции

  • „Импресия“ означава едно сървърно повикване към сървъра на услугата по заявка.
  • „Брутни медийни разходи“ означава нетните медийни разходи плюс таксата за техника/обслужване.
  • „Нетни медийни разходи“ означава:

(А)   действителната сума на медийните разходи в Акаунти, притежавани от Клиента, където Клиентът е отговорен за сключването на договори с и плащането на Медиен партньор(и), включително суми за несъответствия при фактуриране; или

(B)    разходите, свързани с медийните покупки, закупени за Клиент чрез Акаунти, притежавани от Adobe, където Adobe е отговорна за сключването на договори с и плащането на Медиен партньор(и), включително суми за несъответствия при фактуриране.

  • „Такса за техника/обслужване“ означава процент от Брутните медийни разходи, закупени от Клиент.  Ако например Клиент закупи брутно медийно съдържание от 10 000 щатски долара и единичната цена е 30%, то Брутните медийни разходи са 10 000 щатски долара, таксата за техника/обслужване е 3 000 щатски долара, а Нетните медийни разходи са 7 000 щатски долара.  

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност