Adobe Advertising Cloud | Описание на продукта


В сила от: 27 април 2020 г.

Какво е Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud е платформа за различни канали, която предлага на клиентите възможност да планират, купуват, управляват и оптимизират: DSP, рекламни кампании в мрежи за търсене и телевизионни мрежи, както и да използват динамични рекламни шаблони, за да доставят подходящо рекламно съдържание на крайни потребители.

Продукти и услуги  

Параметри на лиценза

Вид на услугата

Adobe Advertising Cloud Creative: OD Такса за техника Цена на хиляда импресии (CPM) При поискване
Adobe Advertising Cloud Creative: OD Проект с емисия/шаблон Фиксирана такса При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD On Demand  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Omni-Channel Брутни медийни разходи на година При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Private Inventory Smart Ad Serving  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Single Media Campaign

Брутни медийни разходи за заявен срок на мултимедийна кампания

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Proof of Concept

Брутни медийни разходи за обявен срок

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display Proof of Concept

Брутни медийни разходи за обявен срок

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Услуги за управление на кампании 

Брутни медийни разходи на година

Професионални услуги, свързани единствено с Услуги при поискване  

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – статични/припокриващи

Фиксирана такса

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – интерактивни

Фиксирана такса

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – редактиране на видеоклипове

Фиксирана такса

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – допълнителни корекции

Фиксирана такса

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Comscore vCE

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Moat

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Nielsen Digital Ad Ratings (OCR)

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Targeting Data

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Display

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Brand Safety Filter – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Fraud Blocking – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Brand Safety Prebid

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Fraud Block Prebid

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Brand Safety Filter – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Fraud Block – Video

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science:  Viewability Report

Цена на хиляда импресии (CPM)

При поискване

Adobe Advertising Cloud OD Single TV Campaign

Брутни медийни разходи за заявен срок на телевизионна кампания

При поискване

Adobe Advertising Cloud Search: OD

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud Search: OD Proof of Concept

Еднократно закупуване на 90 дни POC

При поискване

Adobe Advertising Cloud Search: Управление на медии

Брутни медийни разходи на година

Професионални услуги, свързани единствено с Услуги при поискване

Adobe Advertising Cloud TV 

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud 3rd Party Attribution Study Фиксирана такса При поискване
Adobe Advertising Cloud Brandsights Study Фиксирана такса При поискване
Adobe Advertising Cloud OD Addressable Data Reporting Фиксирана такса При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Advance Цена на хиляда импресии (CPM) При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Arrears Цена на хиляда импресии (CPM) При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Advance Брутни медийни разходи за обявен срок При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Arrears Брутни медийни разходи за обявен срок При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Advance Брутни медийни разходи за обявен срок При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Arrears Брутни медийни разходи за обявен срок При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: OD TV Attribution Fee Брутни медийни разходи за обявен срок При поискване
Adobe Advertising Cloud TV: Services Planning Fee Брутни медийни разходи за обявен срок При поискване

Дефиниции

  • „Кампания“ означава комбинацията от един или повече шаблони с една или повече колекции от рекламни материали, свързани помежду си от обща идея, тема или цел, както е посочено от число или име, зададени от Adobe или клиент.
  • „Проект с емисия/шаблон“ означава един от следните проекти, изпълнявани от Adobe:

(A) (1) създаване на един нов шаблон и (2) изпълнение на всички услуги, необходими за създаване на една нова Кампания, която използва този нов шаблон;

(B) (1) създаване на един нов шаблон за използване със съществуваща Кампания и (2) изпълнение на всички услуги, необходими за вмъкване на този нов шаблон в съществуващата Кампания;

(C) изпълнение на всички услуги, необходими за създаване на една нова Кампания, която използва (1) един съществуващ шаблон и (2) нова колекция или колекции от рекламни материали; или

(D)  изпълнение на всички услуги, необходими за въвеждането на нова колекция или колекции от рекламни материали в съществуваща Кампания, която използва съществуващ шаблон.

  • „Брутни медийни разходи“ означава нетните медийни разходи плюс таксата за техника/обслужване.
  • „Импресия“ означава едно сървърно повикване към сървъра на Услуга при поискване.
  • „Нетни медийни разходи“ означава:

(А)   действителната сума на медийните разходи в Акаунти, притежавани от Клиента, където Клиентът е отговорен за сключването на договори с и плащането на Медиен партньор(и), включително суми за несъответствия при фактуриране; или

(B)    разходите, свързани с медийните покупки, закупени за Клиент чрез Акаунти, притежавани от Adobe, където Adobe е отговорна за сключването на договори с и плащането на Медиен партньор(и), включително суми за несъответствия при фактуриране.

  • „Такса за обслужване на платформа“ означава таксата за обслужване за лиценз на компания за възможността Advertising Cloud TV на Услугите при поискване.
  • „Такса за техника/обслужване“ означава процент от единичната цена на брутните медийни разходи, закупени от клиент.  Ако например Клиент закупи брутно медийно съдържание от 10 000 щатски долара и единичната цена е 30%, то брутните медийни разходи са 10 000 щатски долара, таксата за техника/обслужване е 3 000 щатски долара, а нетните медийни разходи са 7 000 щатски долара.  
  • „Единична цена“ означава цената, изразена в процент от брутните медийни разходи.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн