Adobe Advertising Cloud | Описание на продукта


В сила от: 2 август 2021 г.

Какво представлява Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud е платформа за различни канали, която предлага на клиентите възможност да: (1) планират, купуват, управляват, измерват, анализират и оптимизират: дисплейни, видео, собствени, мобилни, аудио, търсени и свързани телевизионни рекламни кампании, и (2) използват динамични рекламни шаблони, за да доставят подходящо рекламно съдържание до крайните потребители.

Продукти и услуги  

Параметри на лиценза

Вид на услугата

Абонамент за услуги на Adobe Advertising Cloud Advertising Measurement and Strategy (AMS): Дигитално По заявен срок При поискване
Adobe Advertising Cloud Creative Цена на хиляда импресии (CPM) При поискване
Adobe Advertising Cloud Creative: такса/шаблон Фиксирана такса При поискване
Персонализирани решения за Creative за Adobe Advertising Cloud По заявените срокове или фиксирана такса, ако е приложимо При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP

Брутни разходи за медия на година или за срокове за поръчки за включване, ако е приложимо

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Private Inventory Smart Ad Serving  

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Цена на хиляда импресии (CPM) При поискване

Adobe Advertising Cloud DSP: Услуги за управление на кампании 

Брутни медийни разходи на година

Професионални услуги, свързани единствено с Услуги при поискване  

Adobe Advertising Cloud Search

Брутни медийни разходи на година

При поискване

Adobe Advertising Cloud Search: Управление на медии

Брутни медийни разходи на година

Професионални услуги, свързани единствено с Услуги при поискване

Adobe Advertising Cloud Search: Set-Up Fee Фиксирана такса При поискване

Дефиниции

  • „Кампания“ означава комбинацията от един или повече шаблони с една или повече колекции от рекламни материали, свързани помежду си от обща идея, тема или цел, както е посочено от число или име, зададени от Adobe или клиент.
  • „Проект с емисия/шаблон“ означава един от следните проекти, изпълнявани от Adobe:

(A) (1) създаване на един нов шаблон и (2) изпълнение на всички услуги, необходими за създаване на една нова Кампания, която използва този нов шаблон;

(B) (1) създаване на един нов шаблон за използване със съществуваща Кампания и (2) изпълнение на всички услуги, необходими за вмъкване на този нов шаблон в съществуващата Кампания;

(C) изпълнение на всички услуги, необходими за създаване на една нова Кампания, която използва (1) един съществуващ шаблон и (2) нова колекция или колекции от рекламни материали; или

(D)  изпълнение на всички услуги, необходими за въвеждането на нова колекция или колекции от рекламни материали в съществуваща Кампания, която използва съществуващ шаблон.

  • „Брутни медийни разходи“ означава нетните медийни разходи плюс таксата за техника/обслужване.
  • „Импресия“ означава едно сървърно повикване към сървъра на Услуга при поискване.
  • „Нетни медийни разходи“ означава:

(А)   действителната сума на медийните разходи в Акаунти, притежавани от Клиента, където Клиентът е отговорен за сключването на договори с и плащането на Медиен партньор(и), включително суми за несъответствия при фактуриране; или

(B)    разходите, свързани с медийните покупки, закупени за Клиент чрез Акаунти, притежавани от Adobe, където Adobe е отговорна за сключването на договори с и плащането на Медиен партньор(и), включително суми за несъответствия при фактуриране.

  • „Такса за техника/обслужване“ означава процент от единичната цена на брутните медийни разходи, закупени от клиент.  Ако например Клиент закупи брутно медийно съдържание от 10 000 щатски долара и единичната цена е 30%, то брутните медийни разходи са 10 000 щатски долара, таксата за техника/обслужване е 3000 щатски долара, а нетните медийни разходи са 7000 щатски долара.  
  • „Единична цена“ означава цената, изразена в процент от брутните медийни разходи.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт