В сила от 6 август 2018 г.

Описанието на продукта за клиентски лицензи за версия 6.3 на Управлявани услуги за Adobe Experience Manager или за лицензи преди 4 април 2018 г. е тук.  

Управлявани услуги за Adobe Experience Manager („Управлявани услуги за AEM“)

Какво е Adobe Experience Manager Sites 6.4 („AEM Sites“)?

AEM Sites е платформа за управление на съдържание и практически опит за предоставяне на дигитално клиентско обслужване между различни цифрови канали. AEM Sites позволява на организациите да създават и управляват дигитално потребителско обслужване в мащаб във всички канали.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Основни управлявани услуги за AEM Sites

За базов пакет основни управлявани услуги за AEM Sites

Корпоративни управлявани услуги за AEM Sites

За базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites

Управлявани услуги за AEM Sites: Продуктови ограничения

1.  Основни управлявани услуги за AEM Sites

Лицензиране. Отделен базов пакет основни управлявани услуги за AEM Sites трябва да бъде лицензиран за всяко разполагане на AEM за основните управлявани услуги за AEM Sites. Основните управлявани услуги за AEM Sites включват използване на функционалностите на медийната библиотека на AEM Assets.

Базов пакет за основни управлявани услуги за AEM Sites означава една от следните конфигурации, както е посочено в приложимата поръчка за продажба:

(а)    AEM Sites: Основни управлявани услуги 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 1 среда за публикуване и 1 среда за кеширане за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 1,5 терабайта.
 • 3 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 300 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 150 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 300 гигабайта.
 • до 10 паралелни потребители;
 • до 1 млн. дейности на месец;
 • Ниво на обслужване 1; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от основните управлявани услуги за AEM Sites; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от основните управлявани услуги за AEM Sites.

(б)    AEM Sites: Основни управлявани услуги за ЧР 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 2 среди за публикуване и 2 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 750 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1,5 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 2,25 терабайта.
 • 5 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 250 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 500 гигабайта.
 • до 20 паралелни потребители;
 • до 3 млн. дейности на месец;
 • Ниво на обслужване 1; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от основните управлявани услуги за AEM Sites за ЧР; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от основните управлявани услуги за AEM Sites за ЧР.

2.  Корпоративни управлявани услуги за AEM Sites

Лицензиране. Отделен базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites трябва да бъде лицензиран за всяко разполагане на AEM за корпоративните управлявани услуги за AEM Sites. Корпоративните управлявани услуги за AEM Sites включват използване на функционалностите на медийната библиотека на AEM Assets.

Базов пакет за корпоративни управлявани услуги за AEM Sites означава една от следните конфигурации, както е посочено в приложимата поръчка за продажба:

(а)    AEM Sites: Корпоративни управлявани услуги 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 1 среда за публикуване и 1 среда за кеширане за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 1,5 терабайта.
 • 3 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 300 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 150 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 300 гигабайта.
 • до 40 паралелни потребители;
 • до 5 млн. дейности на месец;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites.

(б)    AEM Sites: Корпоративни управлявани услуги за ЧР 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 2 среди за публикуване и 2 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 750 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1,5 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 2,25 терабайта.
 • 5 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 250 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 500 гигабайта.
 • до 40 паралелни потребители;
 • до 10 млн. дейности на месец;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites за ЧР; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites за ЧР.

(c)    AEM Sites: Корпоративни управлявани услуги 99,9%. Включва:

 • 99,9% минимален процент на непрекъсната работа за 2 среди за публикуване и 2 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 750 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1,5 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 2,25 терабайта.
 • 5 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 250 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 500 гигабайта.
 • до 40 паралелни потребители;
 • до 40 млн. дейности на месец;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites.

(d)    AEM Sites: Корпоративни управлявани услуги 99,95%. Включва:

 • 99,95% минимален процент на непрекъсната работа за 4 среди за публикуване и 4 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • 99,9% минимален процент на непрекъсната работа за 2 авторски среди за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 1,5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 3 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 4,5 терабайта.
 • 10 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 1 терабайт;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 500 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 1 терабайт.
 • до 40 паралелни потребители;
 • до 80 млн. дейности на месец;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites.

(e)    AEM Sites: Корпоративни управлявани услуги 99,99%. Включва:

 • 99,99% минимален процент на непрекъсната работа за 4 среди за публикуване и 4 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • 99,9% минимален процент на непрекъсната работа за 2 авторски среди за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 1,5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 3 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 4,5 терабайта.
 • 99,0% минимален процент на непрекъсната работа за 2 авторски среди, 4 среди за публикуване и 4 среди за кеширане за използване при предпроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички предпроизводствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 1,5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 3 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 4,5 терабайта.
 • 10 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 1 терабайт;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 500 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 1 терабайт.
 • до 40 паралелни потребители;
 • до 80 млн. дейности на месец;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от корпоративните управлявани услуги за AEM Sites.

Какво е Adobe Experience Manager Assets 6.4 („AEM Assets“)?

AEM Assets е инструмент за управление на цифрови ресурси, който е интегриран с платформата Adobe Experience Manager и позволява на клиента да споделя и разпространява цифрови ресурси. Потребителите могат да управляват, съхраняват и осъществяват достъп до изображения, видеоклипове, документи, аудиоклипове и мултимедийни файлове за използване в интернет, в печат и за дигитално разпространение.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Основни управлявани услуги за AEM Assets

За базов пакет основни управлявани услуги за AEM Assets

Корпоративни управлявани услуги за AEM Assets

За базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets

Управлявани услуги за AEM Assets: Продуктови ограничения

1.  Основни управлявани услуги за AEM Assets

Лицензиране. Отделен базов пакет основни управлявани услуги за AEM Assets трябва да бъде лицензиран за всяко разполагане на AEM за основните управлявани услуги за AEM Assets. Основни управлявани услуги за AEM Assets не включват използването на Fluid Experiences.

Базов пакет за основни управлявани услуги за AEM Assets означава една от следните конфигурации, както е посочено в приложимата поръчка за продажба:

(а)    AEM Assets: Основни управлявани услуги 99,5% – 1 TB. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 ултраголяма авторска среда и 1 среда за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда за:
  • съхранение: 1 терабайт;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 3 терабайта.
 • 2 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 200 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 100 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 200 гигабайта.
 • до 10 паралелни потребители;
 • Ниво на обслужване 1; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на Brand Portal за до 200 потребители на Brand Portal и до 1 терабайт съхранение при поискване;
  • използване на услуги за интелигентно съдържание за маркиране на до 1 милион изображения годишно; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент само с цел мониторинг на използването на управляваното клиентско съдържание в рамките на основните управлявани услуги за AEM Assets.

(б)    AEM Assets: Основни управлявани услуги 99,5% – 2,5TB. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 ултра голяма авторска среда и 1 среда за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда за:
  • съхранение: 2,5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 7,5 терабайта.
 • 2 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 200 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 100 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 200 гигабайта.
 • до 15 паралелни потребители;
 • Ниво на обслужване 1; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на Brand Portal за до 500 потребители на Brand Portal и до 2,5 терабайта съхранение при поискване;
  • използване на услуги за интелигентно съдържание за маркиране на до 2 милион изображения годишно; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент само с цел мониторинг на използването на управляваното клиентско съдържание в рамките на основните управлявани услуги за AEM Assets.

(c)    AEM Assets: Основни управлявани услуги 99,5% – 5 TB. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 ултра голяма авторска среда и 1 среда за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда за:
  • съхранение: 5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 1,5 терабайта.
 • 2 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 200 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 100 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 200 гигабайта.
 • до 20 паралелни потребители;
 • Ниво на обслужване 1; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на Brand Portal за до 1000 потребители на Brand Portal и до 5 терабайта съхранение при поискване;
  • използване на услуги за интелигентно съдържание за маркиране на до 5 милион изображения годишно; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент само с цел мониторинг на използването на управляваното клиентско съдържание в рамките на основните управлявани услуги за AEM Assets.

2.  Корпоративни управлявани услуги за AEM Assets

Лицензиране. Отделен базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets трябва да бъде лицензиран за всяко разполагане на AEM за корпоративните управлявани услуги за AEM Assets. Корпоративни управлявани услуги за AEM Assets не включват използването на Fluid Experiences.

Базов пакет за корпоративни управлявани услуги за AEM Assets означава една от следните конфигурации, както е посочено в приложимата поръчка за продажба:

(а)    AEM Assets: Корпоративни управлявани услуги 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 ултра голяма авторска среда и 1 среда за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда за:
  • Съхранение: до количеството терабайтове за съхранение на ресурсите на управляваните услуги, включени в подробното описание на SKU на корпоративните управлявани услуги за AEM Assets в поръчката за продажба;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 3 пъти размера на обема за съхранение в производствените условия.
 • 2 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 200 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 100 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 200 гигабайта.
 • до 40 паралелни потребители;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на Brand Portal за до 1000 потребители на Brand Portal и до 10 терабайта съхранение при поискване;
  • използване на услуги за интелигентно съдържание за маркиране на до 5 милион изображения годишно; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент само с цел мониторинг на използването на управляваното клиентско съдържание в рамките на корпоративните управлявани услуги за AEM Assets.

(б)    AEM Assets: Корпоративни управлявани услуги 99,9%. Включва:

 • 99,9% минимален процент на непрекъсната работа за 2 ултра големи авторски среди и 2 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда за:
  • Съхранение: до количеството терабайтове за съхранение на ресурсите на управляваните услуги, включени в подробното описание на SKU на корпоративните управлявани услуги за AEM Assets в поръчката за продажба;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 2 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 3 пъти размера на обема за съхранение в производствените условия.
 • 4 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 400 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 200 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 400 гигабайта.
 • до 40 паралелни потребители;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на Brand Portal за до 1000 потребители на Brand Portal и до 10 терабайта съхранение при поискване;
  • използване на услуги за интелигентно съдържание за маркиране на до 5 милион изображения годишно; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент само с цел мониторинг на използването на управляваното клиентско съдържание в рамките на корпоративните управлявани услуги за AEM Assets.

Какво представлява Adobe Experience Manager Forms 6.4 ("AEM Forms")?

AEM Forms е корпоративен документ и платформа за формуляри, която позволява на клиента да събира и обработва информация, да доставя персонализирани съобщения и да защитава и проследява информация. AEM Forms разширява бизнес процесите към мобилна работна сила и клиенти, като разширява достъпа до услуги на потребители, оборудвани с настолни компютри, лаптопи, смартфони или таблети.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Основни управлявани услуги за AEM Forms

За базов пакет основни управлявани услуги за AEM Forms

Корпоративни управлявани услуги за AEM Forms

За базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Forms

Управлявани услуги за AEM Forms: Продуктови ограничения

1.  Основни управлявани услуги за AEM Forms

Лицензиране. Отделен базов пакет основни управлявани услуги за AEM Forms трябва да бъде лицензиран за всяко разполагане на AEM за основните управлявани услуги за AEM Forms. Основните управлявани услуги за AEM Forms включват използване на функционалностите на медийната библиотека на AEM Assets. Основните управлявани услуги за AEM Forms са предмет на ограниченията за лицензиране на AEM Forms.

Базов пакет за основни управлявани услуги за AEM Forms означава една от следните две конфигурации, както е посочено в приложимата поръчка за продажба:

(a)    AEM Forms: Основни управлявани услуги 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 1 среда за публикуване и 1 среда за кеширане за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 1,5 терабайта.
 • 3 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 300 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 150 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 300 гигабайта.
 • до 100 000 подадени формуляра годишно;
 • до 1 000 000 рендирания на документи годишно;
 • Ниво на обслужване 1; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от основните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от основните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайт на клиент.

(б)    AEM Forms: Основни управлявани услуги за ЧР 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 2 среди за публикуване и 2 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 750 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1,5 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 2,25 терабайта.
 • 5 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 250 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 500 гигабайта.
 • до 300 000 подадени формуляра годишно;
 • до 3 000 000 рендирания на документи годишно;
 • Ниво на обслужване 1; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от основните управлявани услуги за AEM Forms за ЧР, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от основните управлявани услуги за AEM Forms за ЧР, които отговарят на определението за сайт на клиент.

2.  Корпоративни управлявани услуги за AEM Forms

Лицензиране. Отделен базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Forms трябва да бъде лицензиран за всяко разполагане на AEM за корпоративните управлявани услуги за AEM Forms. Корпоративните управлявани услуги за AEM Forms включват използване на функционалностите на медийната библиотека на AEM Assets. Корпоративните управлявани услуги за AEM Forms са предмет на ограниченията за лицензиране на AEM Forms.

Базов пакет за корпоративни управлявани услуги за AEM Forms означава една от следните конфигурации, както е посочено в приложимата поръчка за продажба:

(a)    AEM Forms: Корпоративни управлявани услуги 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 1 среда за публикуване и 1 среда за кеширане за използване в производствени условия;
 •  общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1 терабайт на месец; и
  • резервно копие: 1,5 терабайта.
 • 3 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 300 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 150 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 300 гигабайта.
 •  до 750 000 подадени формуляра годишно;
 •  до 10 000 000 рендирания на документи годишно;
 •  Ниво на обслужване 2; и
 •  следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайт на клиент.

(б)    AEM Forms: Корпоративни управлявани услуги за ЧР 99,5%. Включва:

 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда, 2 среди за публикуване и 2 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 750 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1,5 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 2,25 терабайта.
 • 5 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 250 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 500 гигабайта.
 • до 1 000 000 подадени формуляра годишно;
 • до 15 000 000 рендирания на документи годишно;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms за ЧР, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms за ЧР, които отговарят на определението за сайт на клиент.

(в)    AEM Forms: Корпоративни управлявани услуги 99,9%. Включва:

 • 99,9% минимален процент на непрекъсната работа за 2 среди за публикуване и 2 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • 99,5% минимален процент на непрекъсната работа за 1 авторска среда за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 750 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 1,5 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 2,25 терабайта.
 • 5 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 500 гигабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 250 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 500 гигабайта.
 • до 2 000 000 подадени формуляра годишно;
 • до 30 000 000 рендирания на документи годишно;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайт на клиент.

(г)    AEM Forms: Корпоративни управлявани услуги 99,95%. Включва:

 • 99,95% минимален процент на непрекъсната работа за 4 среди за публикуване и 4 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • 99,9% минимален процент на непрекъсната работа за 2 авторски среди за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 1,5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 3 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 4,5 терабайта.
 • 10 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 1 терабайт;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 500 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 1 терабайт.
 • до 5 000 000 подадени формуляра годишно;
 • до 90 000 000 рендирания на документи годишно;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайт на клиент.

(д)    AEM Forms: Корпоративни управлявани услуги 99,99%. Включва:

 • 99,99% минимален процент на непрекъсната работа за 4 среди за публикуване и 4 среди за кеширане за използване при производствени условия;
 • 99,9% минимален процент на непрекъсната работа за 2 авторски среди за използване в производствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички производствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 1,5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 3 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 4,5 терабайта.
 • 99,0% минимален процент на непрекъсната работа за 2 авторски среди, 4 среди за публикуване и 4 среди за кеширане за използване при предпроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране при всички предпроизводствени условия – авторска среда и среда за публикуване за:
  • съхранение: 1,5 терабайта;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 3 терабайта на месец; и
  • резервно копие: 4,5 терабайта.
 • 10 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия;
 • общ капацитет за събиране в цялата обща непроизводствена среда за:
  • съхранение: 1 терабайт;
  • входящ/изходящ мрежови трафик: 500 гигабайта на месец; и
  • резервно копие: 1 терабайт.
 • до 10 000 000 подадени формуляра годишно;
 • до 200 000 000 рендирания на документи годишно;
 • Ниво на обслужване 2; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайт на клиент.

Добавки

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Приложимост на добавките за продукти и услуги

Добавка за AEM Assets

На разполагане

AEM Sites или AEM Forms

Споделяне на ресурси

За пакет

Корпоративни AEM Assets

AEM Communities

За среда

Корпоративни AEM Sites

Разширение за AEM Communities
Услуги при поискване

За среда

AEM Communities

Добавка за AEM Forms

На разполагане

AEM Sites или AEM Assets

Допълнителен капацитет за лицензиране за AEM Forms

За пакет

Корпоративни AEM Forms

AEM Screens Standard 

За плейър

Корпоративни AEM Sites или корпоративни AEM Assets

AEM Screens Premium 

За плейър

Корпоративни AEM Sites или корпоративни AEM Assets

Добавка за AEM Sites

На разполагане

AEM Assets или AEM Forms

Търговия

На разполагане

AEM Sites (с изключение на 99,5% споразумение за услуги) или Корпоративни AEM Assets 99,9% споразумение за услуги

Паралелен потребител

На разполагане

Корпоративни AEM Sites или корпоративни AEM Assets

Сигурност на документите

За получател

Корпоративни AEM Forms

Dynamic Media and Video
Услуги при поискване

Годишен трафик на прегледа на страницата

AEM Assets или добавка за AEM Assets

Enablement Members

За потребител

AEM Communities

Подобрена защита

За поръчка

Корпоративни AEM Sites, корпоративни AEM Assets или корпоративни AEM Forms

Обща непроизводствена

За среда

AEM Sites, AEM Assets или AEM Forms

Работни станции за създаване на изображения
Софтуер на място

За среда

AEM Assets

JEE Workflows

На разполагане

Корпоративни AEM Forms

Персонализирани медии
Услуги при поискване

Годишен трафик на прегледа на страницата

AEM Assets или добавка за AEM Assets

Управляван производствен капацитет

За пакет

Корпоративни AEM Sites, корпоративни AEM Assets или корпоративни AEM Forms

Управлявано съхранение

За пакет от 250 гигабайта

AEM Sites, AEM Forms или добавка за AEM Assets

Мрежа за доставка на съдържание

За пакет от 500 гигабайта

Управлявани услуги

Добавки: Ограничения на продукта

Добавка за AEM Assets. Разполаганията на добавки за AEM Assets могат да се добавят само към разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Sites или базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Forms.  Разполаганията на добавки за AEM Assets включват:

 • минимален процент на непрекъсната работа, еквивалентен на минималния процент на непрекъсната работа на производствената среда на базовия пакет управлявани услуги за AEM Sites или базовия пакет управлявани услуги за AEM Forms, към който се добавя AEM Assets;
 • увеличение с 2 vCPU в производствената авторска среда и увеличение с 2 vCPU в непроизводствената авторска среда на базовия пакет управлявани услуги за AEM Sites или базовия пакет управлявани услуги за AEM Forms, към който се добавя AEM Assets;
 • до общия брой на паралелните потребители, упълномощени в базовия пакет управлявани услуги за AEM Sites, към който се добавя AEM Assets или до 40 паралелни потребители, ако AEM Assets се добавя към базов пакет управлявани услуги за AEM Forms;
 • до 1 терабайт съхранение на ресурси на управлявани услуги;
 • до 3 терабайта за архивиране;
 • ниво на обслужване, еквивалентно на ниво на обслужване на производствената среда на базовия пакет управлявани услуги за AEM Sites или базовия пакет управлявани услуги за AEM Forms, към който се добавя AEM Assets; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на Brand Portal за до 200 потребители на Brand Portal и до 1 терабайт съхранение при поискване;
  • използване на услуги за интелигентно съдържание за маркиране на до 1 милион изображения годишно; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент само с цел мониторинг на използването на управляваното клиентско съдържание в рамките на управляваните услуги за AEM Assets.

Споделяне на ресурси. Пакети за споделяне на ресурси може да се добавят към разполагане на AEM, само когато е лицензиран базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets. Функционалността на AEM Sites, добавена за използване с опцията за споделяне на ресурси, може да се използва само за улесняване на използването на тази опция от клиента, включително за:

 • създаване на „страница за споделяне на ресурси“ (т.е. страница, която да се използва за търсене на ресурси на базата на свързани метаданни) с цел улесняване на разпространението на дигиталните ресурси на клиента, съхранявани в AEM Assets към вътрешни и външни групи (достъпът до страницата за споделяне на ресурси не е ограничен само за потребителите); и
 • добавяне на максимум 5 свързани страници, които да придружават страница за споделяне на ресурси (напр. страница за вход, страница за помощ, указания за марката).

Пакетите за споделяне на ресурси включват:

 • 1 среда за публикуване и, при необходимост, 1 среда за кеширане за използване в производствени условия; и
 • 1 или 2, според необходимостта, общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия.

AEM Communities. AEM Communities среди може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites. AEM Communities среди трябва да бъдат лицензирани в количество, равно на общия брой авторски среди и среди за публикуване, внедрени като част от разполагане на AEM, когато функцията на Communities или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). AEM Communities средите, добавени към корпоративните управлявани услуги за AEM Sites имат минимален процент на непрекъсната работа, равен на по-малката част от минималния процент на непрекъсната работа, свързан със средите на AEM Sites или 99,9%. Клиентът трябва да лицензира разширението за AEM Communities, което да се използва с AEM Communities. Лиценз за Enablement Member е необходим за създаване на сайтове или използване на шаблони за сайтове (напр. шаблон на учебен сайт с референтна структура), които включват функции за присвояване.

Разширение за AEM Communities.  Разширението за AEM Communities може да се добавя към разполагане на AEM само когато има лиценз за AEM Communities. Разширението за AEM Communities трябва да бъде лицензирано в количество, равно на средите за публикуване на AEM Communities, лицензирани от клиента. Клиентът може да добавя до 10 000 публикации на месец и има максимален капацитет за съхранение от 500 гигабайта за всяко лицензирано разширение за AEM Communities.

Добавка за AEM Forms. Разполаганията на добавки за AEM Forms могат да се добавят само към разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Sites или базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Assets. Разполаганията на добавки за AEM Forms са предмет на ограниченията за лицензиране на AEM Forms. Разполаганията на добавки за AEM Forms включват:

 • минимален процент на непрекъсната работа, еквивалентен на минималния процент на непрекъсната работа на производствената среда на базовия пакет управлявани услуги за AEM Assets или базовия пакет управлявани услуги за AEM Sites, към който се добавя AEM Forms;
 • 1 допълнителна среда за публикуване за използване в производствени условия и 1 допълнителна обща непроизводствена среда за използване в непроизводствени условия, когато се добавя базов пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Assets;
 • до общия брой паралелни потребители, упълномощени в базовия пакет управлявани услуги за AEM Assets или в базовия пакет управлявани услуги за AEM Sites, към който се добавя AEM Forms;
 • до 100 000 подадени формуляра годишно;
 • до 1 000 000 рендирания на документи годишно;
 • ниво на обслужване, еквивалентно на ниво на обслужване на производствената среда на базовия пакет управлявани услуги за AEM Assets или базовия пакет управлявани услуги за AEM Sites, към който се добавя AEM Forms; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на кода за разпространение на Adobe Analytics Essentials върху всички адаптивни формуляри или интерактивни съобщения (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от управляваните услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайтове на клиенти; и
  • използване на кода за разпространение на Adobe Experience Targeting върху всички адаптивни формуляри или документи (т.е. HTML предавания за събиране или показване на данни, които отговарят на оформлението на устройството и автоматично показват съответните раздели от формуляра/документа според нуждите), създадени и поддържани от управляваните услуги за AEM Forms, които отговарят на определението за сайт на клиент.

Допълнителен капацитет за лицензиране за AEM Forms. Пакети с допълнителен капацитет за лицензиране за AEM Forms може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Forms. Пакетите с допълнителен капацитет за лицензиране за AEM Forms включват:

 • 1 милион допълнителни подадени формуляри годишно; и
 • 15 милиона допълнителни рендирания на документи годишно.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard могат да се добавят само към разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites или базовият пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets. AEM Screens Standard трябва да се използва само за управление на видео и снимково съдържание, което се насочва от AEM Screens към плейъра в планирани часове и дати. AEM Screens Standard не включва права за управление на интелигентно, интерактивно, персонализирано или динамично съдържание. AEM Screens Standard се лицензира за всеки плейър и трябва да бъдат лицензирано в количество, равно на общия брой плейъри, като функцията на AEM Screens Standard или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). AEM Screens Standard не включва никакви плейъри. Когато AEM Screens Standard се добави към базов пакет управлявани услуги за AEM Assets, AEM Screens Standard включва функционалността на AEM Sites, която се използва само за улесняване на използването от клиента на AEM Screens Standard. AEM Screens Standard, добавен към корпоративните управлявани услуги на AEM Sites или корпоративните управлявани услуги на AEM Assets, има минимален процент на непрекъсната работа 99,5%. Adobe може, по свое усмотрение, да стартира AEM Screens Standard за отделно разполагане на AEM в средата на управляваните услуги.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium могат да се добавят само към разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites или базовият пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets. AEM Screens Premium включва всички възможности на AEM Screens Standard и може също така да се използва за управление на интелигентно, интерактивно, персонализирано или динамично съдържание, което може да изисква автоматично определяне дали да се показва динамично съдържание. AEM Screens Premium се лицензира за всеки плейър и трябва да бъдат лицензирано в количество, равно на общия брой плейъри, като функцията на AEM Screens Premium или която и да е част от нея се използва или е активирана преди това (дори и да не се използва непрекъснато). AEM Screens Premium не включва никакви плейъри. Когато AEM Screens Premium се добави към базов пакет управлявани услуги за AEM Assets, AEM Screens Premium включва функционалността на AEM Sites, която се използва само за улесняване на използването от клиента на AEM Screens Premium. AEM Screens Premium включва функция за активиране на интерактивно или сензорно приложение в плейърите. AEM Screens Premium, добавен към корпоративните управлявани услуги на AEM Sites или корпоративните управлявани услуги на AEM Assets, има минимален процент на непрекъсната работа 99,5%. Adobe може, по свое усмотрение, да стартира AEM Screens Enterprise за отделно разполагане на AEM в средата на управляваните услуги.

Добавка за AEM Sites. Разполаганията на добавки за AEM Sites могат да се добавят само към разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Assets или базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Forms. Разполаганията на добавки за AEM Sites включват:

 • минимален процент на непрекъсната работа, еквивалентен на минималния процент на непрекъсната работа на производствената среда на базовия пакет управлявани услуги за AEM Assets или базовия пакет управлявани услуги за AEM Forms, към който се добавя AEM Sites;
 • 1 допълнителна среда за публикуване за използване в производствени условия и 1 допълнителна обща непроизводствена среда за използване в непроизводствени условия, когато се добавя базов пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Assets;
 • до общия брой на паралелните потребители, упълномощени в базовия пакет управлявани услуги за AEM Assets, към който се добавя AEM Sites или до 40 паралелни потребители, ако AEM Sites се добавя към базов пакет управлявани услуги за AEM Forms;
 • до 1 млн. дейности на месец;
 • ниво на обслужване, еквивалентно на ниво на обслужване на производствената среда на базовия пакет управлявани услуги за AEM Assets или базовия пакет управлявани услуги за AEM Forms, към който се добавя AEM Sites; и
 • следните пакетни услуги при поискване:
  • използване на код за разпространение на Adobe Analytics Essentials на всеки сайт на клиент, поддържан от управляваните услуги за AEM Sites; и
  • използване на код за разпространение на Adobe Experience Targeting на всеки сайт на клиент, поддържан от управляваните услуги за AEM Sites.

Търговия. Търговски разполагания могат да се добавят само към разполагане на AEM, където базовият пакет основни управлявани услуги за AEM Sites (с изключение на конфигурирането за основни управлявани услуги за AEM Sites 99,5%), базовия пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites (с изключение на конфигурирането за корпоративни управлявани услуги за AEM Sites 99,5%) или базовият пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets 99,9% е лицензиран.

Паралелен потребител. Разполагания на паралелни потребители могат да се добавят само към разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites или базовият пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets.  Разполаганията на паралелни потребители включват:

 • 2 vCPU, добавени към авторската среда в производствени условия на базовия пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites или базовия пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets, към който се добавя среда на паралелни потребители; и
 • увеличение с до 40 допълнителни паралелни потребители към броя на паралелните потребители, които са упълномощени в базовия пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Sites или базовия пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Assets, към който се добавя разполагане на паралелни потребители.

Мрежа за доставка на съдържание. Услугите на мрежата за доставка на съдържание могат да се добавят само към базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM, разположен в Amazon Web Services.

Сигурност на документите. Сигурност на документите може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Forms.  Всеки получател е лицензиран за едно разполагане на AEM. Клиентът не трябва да деактивира или да се намесва в електронни известия или диалогови прозорци относно поверителността или проследяването, които се показват в софтуера, използван за преглед на електронни файлове, които са били обработени чрез Сигурност на документите. Сигурността на документите трябва да се лицензира в количество от най-малко 1000 получатели. Сигурността на документите включва 1 среда за обработка за използване в производствени условия. Добавената сигурност на документите към корпоративните управлявани услуги за AEM Forms е с минимален процент на непрекъсната работа 99,5%.

Dynamic Media and Video. Dynamic Media and Video може да се добавя към разполагане на AEM само когато са лицензирани базов пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Assets или добавка за AEM Assets. Използването на шаблони за динамични банери е ограничено само до сегментирано използване, а не за 1:1 персонализация. Заявките за сървър за произход на банери не могат да надвишават 30% от всички заявки за акаунта.  В случай че заявките за произход надхвърлят 30% от всички заявки, Клиентът трябва да закупи добавка за Personalized Media. Dynamic Media and Video се предоставя с 60 гигабайта общо съхранение по заявка. Достъпът до някои функции, включени в Dynamic Media and Video, може да се предоставя чрез алтернативни интерфейси, които може да бъдат с марка Adobe Scene7 или Dynamic Media Classic. Adobe може, изцяло по свое усмотрение, да актуализира марката на алтернативните интерфейси и да консолидира такива функции в един единствен интерфейс за достъп.

Enablement Members. Enablement Members може да се добавя към разполагане на AEM само когато има лиценз за AEM Communities. Лиценз за Enablement Member не може да се използва паралелно (т.е. един и същ идентификационен номер за вход не може да бъде използван от повече от един Enablement Member или компютър в определен момент от време) или от няколко потребители.

Подобрена защита. Подобрена защита може да се добавя към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Forms/Assets.

Работна станция за създаване на изображения. Средите на работна станция за създаване на изображения може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Assets или добавка за AEM Assets. Клиентът не трябва да инсталира работна станция за създаване на изображения на сървър, споделена или хоствана система, която позволява използването или достъпа до работна станция за създаване на изображения от няколко компютъра или използвана от няколко потребители.

JEE Workflows.  Разполаганията на JEE Workflows може да се добавят към разполагане на AEM само когато е лицензиран базов пакет корпоративни управлявани услуги за AEM Forms.  JEE Workflows поддържа само възможностите на JEE Workflows за HTML Workspace и AEM Forms, посочени тук: https://helpx.adobe.com/bg/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. Копията на Adobe AEM Workbench, включени в добавката за JEE Workflows, трябва да се използват от клиента само на настолни или преносими компютри за употреба съвместно с добавката за JEE Workflows. Използването по подобен начин няма да се счита за допълнително разполагане. Разполаганията на JEE Workflows включват 1 среда за обработка за използване в производствени условия. Разполаганията на JEE Workflows, добавени към корпоративните управлявани услуги за AEM Forms, са с минимален процент на непрекъсната работа 99,5%.

Personalized Media. Personalized Media може да се добавя към разполагане на AEM само когато са лицензирани базов пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Assets или добавка за AEM Assets. Personalized Media се предоставя с 60 гигабайта общо съхранение по заявка. Функциите за Dynamic Media and Video, включени в Personalized Media (когато са лицензирани отделно от Dynamic Media and Video), могат да се използват само за да се позволи на клиента да използва компонентите Visual Configurator и 1:1 Templates на Personalized Media. Достъпът до някои функции, включени в Personalized Media, може да се предоставя чрез алтернативни интерфейси, които може да бъдат с марка Adobe Scene7 или Dynamic Media Classic. Adobe може, изцяло по свое усмотрение, да актуализира марката на алтернативните интерфейси и да консолидира такива функции в един единствен интерфейс за достъп.

Управляван производствен капацитет. Пакетите за управляван производствен капацитет включват:

 • за разполагания на AEM на корпоративни управлявани услуги за AEM Sites:
  • до 20 млн. дейности на месец;
  • 1 среда за публикуване и 1 среда за кеширане за използване в производствени условия; и
  • 2 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия.
 • за разполагания на AEM на корпоративни управлявани услуги за AEM Forms: 
  • 1 среда за публикуване и 1 среда за кеширане за използване в производствени условия; и
  • 2 общи непроизводствени среди за използване при непроизводствени условия.
 • за разполагания на AEM на корпоративни управлявани услуги за AEM Assets:
  • увеличение с 4 vCPU в производствената авторска среда и увеличение с 4 vCPU в непроизводствената авторска среда.

Управлявано съхранение. Управляваното съхранение може да се добавя само към разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Sites, базовият пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Forms, добавка за AEM Assets към управлявани услуги за AEM Sites или управлявани услуги за AEM Forms. Управляваното съхранение е ограничено до 1,5 терабайта, когато е добавено към добавката за AEM Assets към управлявани услуги за AEM Sites или управлявани услуги за AEM Forms.

Дефиниции

Дейности означава всяко повикване до управляваните услуги за AEM Sites (включително, но не само, изгледи на страници, изходящи връзки, изтегляния, клиентски връзки, API повиквания или други събития в клиентските сайтове) с цел доставка на съдържание или данни до сайта на клиента. Всяко повикване се счита за една дейност. Дейностите не включват повиквания към мрежа за доставка на съдържание.

Дейности на месец означава сумата от дейностите в рамките на 1-месечен период.  Вградените, неперсонализирани управлявани услуги за AEM Sites са подбрани с цел поддръжка на определен брой дейности на месец (както е посочено подробно в описанието на продуктите и услугите) въз основа на нормализирани модели на трафика (т.е. модели на трафика с увеличение на трафика от по-малко от 25% спрямо средномесечната стойност). Ако дейностите надхвърлят нормализираните модели на трафик по начин, който застрашава ефективността на системата, Adobe ще предприеме необходимите мерки за поддръжка на излишните дейности на клиента за период до 2 седмици на тримесечие без допълнително заплащане от страна на клиента.

Adobe Analytics Essentials означава, че клиенти без лиценз за Adobe Analytics, които не са лицензирали разполагане на управлявани услуги за AEM, готови за HIPAA, могат да използват (i) код за разпространяване на Adobe Analytics Essentials, както е описано подробно в дефиницията на приложимия базов пакет управлявани услуги за AEM и (ii) функционалност за отчитане, налична в базовия пакет управлявани услуги за AEM. Използването на Adobe Analytics Essentials в управлявани услуги за AEM и мобилни услуги при поискване за AEM е ограничено до 150 милиона първични сървърни повиквания на месец (т.е. ако клиентът има няколко разполагания на Adobe Analytics Essentials в AEM (напр. управлявани услуги за Sites, управлявани услуги за Assets, управлявани услуги за Forms и мобилни услуги при поискване за AEM), клиентът се ограничава до общо 150 милиона първични сървърни повиквания месечно за всички тези разполагания (напр. 150 милиона първични сървърни повиквания на месец, разпределени между управлявани услуги за Sites, управлявани услуги за Assets, управлявани услуги за Forms и мобилни услуги при поискване за разполагания на Adobe Analytics Essentials)). Достъпът до потребителския интерфейс на Adobe Experience Cloud или използването на свързана с него функция не е включен в Adobe Analytics Essentials.

Данните на клиентите, събирани чрез Adobe Analytics Essentials, се съхраняват извън управляваните услуги на AEM в среда на услуги при поискване, въпреки че данните на клиентите могат да бъдат повторени и съхранявани в рамките на управляваните услуги за AEM, за да се улесни отчитането в рамките на управляваните услуги за AEM.

Adobe Experience Targeting означава, че клиенти без лиценз за Adobe Target, които не са лицензирали разполагане на управляваните услуги за AEM, готови за HIPAA, могат да използват код за разпространяване на Adobe Experience Targeting, както е описано подробно в дефиницията на приложимия базов пакет управлявани услуги за AEM и функционалност за насочване, базирана на правила, налична в базовия пакет управлявани услуги за AEM, за до 150 милиона показвания на страница месечно (т.е. ако клиентът разполага с няколко разполагания на Adobe Experience Targeting в управляваните услуги за AEM Sites и управляваните услуги за Forms, клиентът е ограничен до общо 150 милиона показвания на страница месечно за всички тези разполагания (напр. 150 милиона показвания на страница месечно, разпределени между управляваните услуги за Sites и управляваните услуги за Forms за разполагания на Adobe Experience Targeting)). Достъпът до потребителския интерфейс на Adobe Experience Cloud, използването на свързана с него функция или A/B тестване не е включен в Adobe Experience Targeting.

Данните на клиентите, събирани чрез Adobe Experience Targeting се съхраняват извън управляваните услуги за AEM в среда на услуги при поискване.

Разполагане на AEM означава независима авторска среда или свързан клъстер от авторски среди с произволен брой свързани среди за публикуване.

Ограничения при лицензиране на AEM Forms означава следните ограничения при лицензиране:

 • Портал на AEM Forms
  • Функцията AEM Sites, включена като част от портала AEM Forms, може да се използва само за създаване, управление, администриране и доставка на формуляри и документи на уебсайт, например създаване и персонализиране на уеб страница, свързана с търсенето, показването, извличането и обработката на формуляри и документи и за създаване на имейли, които препращат обратно към документи, доставени на уебсайт. Клиентът не може да използва функционалността на AEM Sites, включена като част от портала на AEM Forms, за да публикува уеб съдържание или да управлява уебсайтове, които не са свързани с обработка на формуляри или показване на документи.
  • Медийната библиотека може да се използва само при съставянето на формуляри, документи и кореспонденция и свързани уеб страници на портала на AEM Forms, но не може да се използва за общо съхраняване и управление на ресурси.
 • Разширения на Reader. За всеки базов пакет основни или корпоративни управлявани услуги за AEM Forms, лицензиран от клиента:
  • Клиентът може да използва разширенията на Reader за до 100 уникални документа и да разположи тези документи на неограничен брой получатели.
  • Клиентът може да използва разширенията на Reader за неограничен брой документи, когато документът е бил рендиран от рендиращата система на PDF Forms непосредствено преди разполагането му на получател. В този сценарий за неограничено използване разширеният документ на Reader не може да бъде публикуван на уебсайт или по друг начин да бъде разположен на повече от един получател, без повторно да се рендира документът с помощта на рендиращата система на PDF Forms.
 • Шрифтове. За шрифтове, идентифицирани като „Лицензирани за вграждане за печат и преглед“ тук: http://www.adobe.com/bg/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html клиентът може да вгражда копия на софтуера за шрифтове, предоставен на клиента за използване с AEM Forms в документите си само с цел отпечатване и преглед на документи.
 • Adobe AEM Designer. Копия на Adobe AEM Designer трябва да се използват от клиента само на настолен компютър или лаптоп, които се използват съвместно с основните управлявани услуги за AEM Forms. Използването по подобен начин няма да се счита за допълнителна среда.
 • Цифрови сертификати. Всяка покупка, употреба или разчитане на цифрови сертификати, издадени от органи за сертифициране на трети страни, във връзка с използването от страна на клиента на основни управлявани услуги за AEM Forms се извършва само по усмотрение на клиента и на негов риск и отговорност.
 • Adobe Acrobat Professional. Всеки Adobe Acrobat Professional, предоставен на клиента във връзка с основните управлявани услуги за AEM Forms, може да се инсталира само на компютри, на които са инсталирани основните управлявани услуги за AEM Forms, и може да се използва само индиректно, доколкото AEM Forms PDF Generator е проектиран за достъп до Adobe Acrobat Professional по програмен път, както е описано в документацията.
 • Паралелни потребители.  Предложенията за внедрени, неперсонализирани управлявани услуги за AEM Forms са подходящи за поддръжка на до 40 паралелни потребители.

Портал на AEM Forms е модул за управлявани услуги на AEM Forms, който позволява ограничен достъп до функционалността на AEM Sites и на медийната библиотека за използване съвместно с управляваните услуги за AEM Forms. В портала на AEM Forms са включени достатъчен брой потребителски лицензи, но тези потребители имат право да използват функционалността на AEM Sites и медийната библиотека само в рамките на ограниченията на портала на AEM Forms, без право на достъп до пълната функционалност на AEM Sites и AEM Assets.

Мобилни услуги до поискване за AEM означава услуга за множество потребители, достъпна чрез потребителския интерфейс на мобилните услуги до поискване за AEM.

Годишен трафик на прегледа на страницата означава общият брой преглеждания на страницата за период от 12 месеца.

Присвояване означава способността на клиента да присвоява ресурси на Enablement Members, като потреблението на ресурсите се следи, оценява и отчита.

Авторска среда е среда, която потребителите използват за влизане и управление на съдържанието на уебсайта на клиента. Всички авторски среди са големи среди, освен ако не са определени изрично като ултра големи среди.

Резервно копие означава общото комбинирано пространство за архивиране, налично за всяко разполагане на AEM.

Brand Portal е услугата при поискване Brand Portal. Съхранението, базирано на услугите при поискване Brand Portal, е част от общото съхранение на клиента.

Потребител на Brand Portal е лицето, което може да използва или да получи достъп до потребителския интерфейс на Brand Portal. Лицензите за потребителите на Brand Portal не могат да се използват паралелно (т.е. един и същ идентификационен номер за вход не може да бъде използван от повече от един потребител или компютър в определен момент от време) или от няколко потребители.

Пакетни услуги при поискване означава която и да е или комбинация от следните, както е посочено в описанието на базовия пакет приложими управлявани услуги за AEM:

 • Analytics Essentials;
 • Brand Portal;
 • Experience Targeting; или
 • Услуги за интелигентно съдържание.

Пакетните услуги при поискване работят в среда с повече потребители извън средата на управляваните услуги.  В резултат на това пакетните услуги при поискване не се предоставят в рамките на минималния процент на непрекъсната работа на свързаните с тях управлявани услуги и не са предмет на други задължения, свързани с инфраструктурата, за архивиране, съхранение, криптиране, запазване на данни или поддръжка, изложени в настоящото споразумение.  Пакетите услуги при поискване не са готови за HIPAA или готови за FedRAMP и не трябва да се използват съвместно с данни или процеси, изискващи защита от HIPAA или FedRAMP.

Паралелни потребители означава броят на потребителите, които едновременно имат достъп до производствената авторска среда на управляваните услуги. Вградените, неперсонализирани управлявани услуги за AEM са предназначени да поддържат определен брой паралелни потребители (както е посочено подробно в описанието на продуктите и услугите) въз основа на средния потребителски товар, разположен в производствената авторска среда на управляваните услуги. Ако броят на паралелните потребители в даден момент надвишава броя на паралелните потребители, посочени в описанието на приложимите продукти и услуги, или средният потребителски товар, разположен в производствената авторска среда на управляваните услуги, надвишава предварително зададената средна стойност на Adobe, клиентът може да се сблъска с по-ограничена ефективност. Ако средният потребителски товар, разположен в производствената авторска среда на управляваните услуги, е по-малък от предварително зададената средна стойност на Adobe, разполагането на управляваните услуги за AEM на клиента може да поддържа повече от зададения брой паралелни потребители (както е посочено подробно в описанието на продуктите и услугите).

Инженер по активиране на клиенти означава обединен ресурс, който може да отговаря на въпроси относно най-добрите практики за управляваните услуги от до 10 имена на контакти за техническа поддръжка на клиенти до общо 90 часа годишно от времето на инженерите за активиране на клиенти, освен ако не е посочено друго в поръчката за продажба. Adobe не се ангажира с конкретни срокове за реагиране във връзка с инженера за активиране на клиенти.

Инженер за цялостна поддръжка на клиента означава ресурс, който може да отговаря на въпроси от максимум 10 посочени контакти на клиента за техническа поддръжка относно първоначалното внедряване на управляваните услуги, процеса на надграждане и най-добрите практики на управляваните услуги. Този инженер за цялостна поддръжка на клиента ще бъде на разположение от понеделник до петък от 9 до 17 часа в часовата зона, в която се намира инженерът за цялостна поддръжка на съответния клиент. Adobe не се ангажира с конкретни срокове за реагиране във връзка с инженера за цялостна поддръжка на клиента.

Разполагане означава да се достави или по друг начин да се предостави, пряко или непряко, по какъвто и да е начин, документ, на едно или повече лица или юридически субекти, включително получатели. Документ, който е бил разположен, остава в това състояние, докато вече не е налице за разпространение.

Среда за кеширане означава средата за кеширане или инструмента за балансиране на натоварването за динамична уеб авторска среда. При кеширането средата за кеширане работи като част от HTTP сървър, който кешира колкото се може повече от статичното съдържание на уебсайта и осъществява достъп до системата за оформление на уебсайта колкото се може по-често. При роля за балансиране на натоварването средата за кеширане разпределя натоварването между различните клъстерни среди. Всички среди за кеширане са големи среди.

Документ означава електронен или печатен файл, който се обработва или генерира от AEM Forms, включително документи, съдържащи полета за данни, в които данните могат да се въвеждат и записват. Документът се счита за "уникален", освен в случаите, в които е идентичен екземпляр на разположен документ, директен езиков превод на разположен документ, различава се от други разположени документи само по отношение на корекции на печатни грешки или съдържа персонализирана информация за получателите преди разполагането (напр. име, адрес, номер на сметка и т.н.) и други подобни разлики, които не променят основната бизнес цел на документа.

Рендиране на документ означава представяне на документ чрез комбиниране на шаблон и данни или превръщане на документ от един формат в друг независимо от дължината или крайния формат на документа. Вградените, неперсонализирани управлявани услуги за AEM Forms са подбрани с цел поддръжка на определен брой рендирания на документи годишно (както е посочено подробно в описанието на продуктите и услугите) въз основа на нормализирани модели за рендиране на документи (т.е. модели за рендиране на документи с почасово увеличение на рендирането от по-малко от 25% спрямо средночасовата стойност). Ако рендирането на документи надхвърля нормализираните модели за рендиране на документи по начин, който застрашава ефективността на системата, Adobe ще предприеме необходимите мерки за поддръжка на излишните рендирания на документи на клиента за период до 2 седмици на тримесечие без допълнително заплащане от страна на клиента.

Улта големи среди означава позициониране на 4 vCPU.

Подаване на формуляр означава подаване на данни от всякакъв формуляр и вид, създадени от AEM Forms, което води до подаване на данни към база данни или друго хранилище за съхранение, независимо от местоположението. Когато формулярът се състои от няколко страници или панели, подаването на формуляра се счита за еднократно подаване на формуляр. Частично попълнените формуляри не се считат за подадени формуляри: само подаването на окончателния формуляр се счита за подаване на формуляр. Формулярите, които са част от набор от формуляри, се считат за индивидуално подадени формуляри. Вградените, неперсонализирани управлявани услуги за AEM Forms са подбрани с цел поддръжка на определен брой подавания на формуляри годишно (както е посочено подробно в описанието на продуктите и услугите) въз основа на нормализирани модели за подаване на формуляри (т.е. модели за подаване на формуляри с почасово увеличение на подаването на формуляри от по-малко от 25% спрямо средночасовата стойност). Ако подаването на формуляри надхвърля нормализираните модели за подаване на формуляри по начин, който застрашава ефективността на системата, Adobe ще предприеме необходимите мерки за поддръжка на излишните подавания на формуляри на клиента за период до 2 седмици на тримесечие без допълнително заплащане от страна на клиента.

Fluid Experiences е функционалност в AEM Sites, която се състои от следните функции: фрагментиране на съдържание, фрагментиране на преживявания и услуги, свързани със съдържанието.

Обща непроизводствена среда означава среда, която може да се използва само за изпълнение на функции при непроизводствени условия на разполагане на AEM, за което е лицензиран базовият пакет управлявани услуги за AEM Sites/Assets/Forms.  Всички общи непроизводствени среди са големи среди.

Среда означава:

(а)    за разполагания на управлявани услуги – едно копие на управлявани услуги на AEM, работещо на един компютър; и

(б)    за разполагания на софтуер на място – едно копие на софтуер на място, стартирано и работещо в рамките на процес на Java виртуална машина на един физически компютър или във виртуална среда.

Всяка среда може да бъде обозначена или като авторска среда, или като среда за публикуване, но всяка от тях ще се отчита отделно като една среда.

Голяма среда означава позициониране на 2 vCPU.

Медийна библиотека означава следните функционалности, налични в AEM Assets за използване на индивидуално ниво на дигиталните ресурси: съхранение на дигитални ресурси за поддръжка на системата за управление на уеб съдържанието на клиента; управление на свойствата на метаданните в раздела Properties Basic; достъп до функциите на Timeline (включително преглед на коментари, управление на версиите на ресурсите, стартиране на работни потоци и преглед на дейностите); добавяне на коментари чрез иконата Annotate; управление на статичните предавания и споделяне на файлове от Creative Cloud чрез Share Link. Използването на други функции на AEM Assets изисква пълен лиценз за AEM Assets.

Входящ/изходящ мрежови трафик е общият комбиниран входящ и изходящ трафик към и от дадения регион в облака за всяко разполагане на AEM. Няма ограничение за предаването на информация, която не излиза извън регионалния облак, а вместо това се получава в друг сървър вместо в регионалния облак.

Преглед на страница означава еднократен преглед на имейл или уеб страница на интернет сайт, включително екранни изгледи на приложението, екранни състояния на приложението, мобилни уеб страници и страници в социалните мрежи. Преглед на страница се отчита всеки път, когато дадена уеб страница се зарежда или обновява, когато се зарежда приложение или когато съдържанието се рендира или показва чрез отворен или прегледан имейл.

Рендираща система на PDF Forms означава сървърният компонент на AEM Forms, който динамично рендира и разполага PDF формуляр за попълване, запаметяване и подаване.

Плейър означава компютър с дигитална медия, на който е инсталирано приложението AEM Screens с цел управление на съдържанието и преживяванията на свързан екранен панел. Един плейър може да захранва само до 25 дисплея и не може да се използва за повторно излъчване на съдържание на повече дисплеи.

Първично сървърно повикване означава всяко преглеждане на страница, изходяща връзка, изтегляне, клиентска връзка или друго събитие в сайта(сайтовете) на клиента, доколкото клиентът маркира, разрешава маркирането или причинява маркирането на такива преглеждания на страница, изходящи връзки, изтегляния, персонализирани връзки и други събития с цел осъществяване на достъп и използване на Adobe Analytics Essentials. Всяко маркирано преглеждане на страница, изходяща връзка, заявка за контейнер на кампанията, изтегляне, персонализирана връзка или друго събитие ще се отчита като едно първично сървърно повикване.

Среда за обработване означава среда, в която по време на изпълнение се извършва обработка, която не е възможна в среда за публикуване.

Среда за публикуване означава среда, която прави съдържанието достъпно за целевата аудитория на клиента. Всички среди за публикуване са големи среди.

Разширения на Reader означава модул за управлявани услуги за AEM Forms, който, когато се използва в документи, позволява на клиента да активира допълнителни функции на Reader в Adobe Acrobat Reader.

Функции на Reader означава:

(а)    определена технология, вградена в PDF файлове от управлявани услуги на AEM Forms, която активира функции в софтуера Adobe Acrobat Reader, които иначе не биха били налични (например възможността да се съхраняват документи локално или да се добавят пояснения); и

(б)    метаданни (съхранявани на компютър и / или вградени в електронен файл с поддържан файлов формат), съдържащи или отнасящи се до права за достъп и използване, предназначени за прилагане чрез управление на правата на Adobe Forms директно или чрез поддържани софтуерни приложения.

Получател означава лице, на което клиентът пряко или непряко разполага документи. Лицензите за получатели не могат да бъдат споделяни или използвани от повече от един индивидуален получател, но могат да бъдат прехвърляни:

(а)    когато нови получатели заменят бивши получатели, които са прекратили ангажимента си с клиента; или

(б)    с писмено разрешение от Adobe.

Ниво на обслужване означава

Функции

Ниво 1

Ниво 2

Достъп до инженер за активиране на клиенти

до 90 часа/год

 

Достъп до инженер за цялостна поддръжка на клиента

 

X

Автоматизация на самообслужване

X

X

Денонощна поддръжка и наблюдение на потребителите

X

X

Корекции и надстройки

X

X

Архивиране, възстановяване и възстановяване след бедствие

X

X

Инсталация с предварително конфигуриране

X

X

Повикване за първоначално въвеждане на клиенти и партньори

X

X

Коучинг за най-добри практики

 

X

Готовност за събития на живо и коучинг за надстройки

 

X

Специална поддръжка в деня на стартиране

По заявка

X

Персонализиран мониторинг

 

X

Поддръжка за персонализиране на системната архитектура

 

X

Текущо разполагане на код с хранилище за управлявани кодове

 

X

Текуща настройка на производителността и поддръжка за персонализиране на производството

 

X

Управлявана планирана поддръжка

 

X

Продуктово администриране

 

X

Услуги за интелигентно съдържание означава услуга за интелигентно съдържание при поискване. Дублираните изображения, които са обработени и маркирани чрез услуги за интелигентно съдържание, ще се отчитат като маркирано изображение. Клиентът може да избере да изпрати маркираните изображения до услугите за интелигентно съдържание за обработка. Клиентът потвърждава, че подобна обработка ще позволи на услугите за интелигентно съдържание да усвоят и по-точно да възпроизведат методологията за маркиране на клиента, когато обработват бъдещи изображения.

Съхранение означава общото комбинирано хранилище, налично във всеки един момент за всички активни данни при всяко разполагане на AEM. Съхранението може да включва съхранение на обекти и съхранение в стабилно състояние, ако е необходимо за ефективната работа на управляваните услуги в съотношение, определено единствено съгласно стандартната оперативна процедура на управляваните услуги.

Потребител има значението, изложено в Общите условия, но включва също и лица, които могат да осъществяват достъп до продуктите и услугите по програмен път (като например чрез използването на API) за всяка цел.

Visual Configurator означава технология за рендиране на изображения в реално време и рамка, която позволява на клиентите да визуализират онлайн решения за конфигурация с цел персонализиране, напр. рендиране на цветове, текстури, повърхности, мотиви, графики в изображения на продукти или сцени в реално време. Лицензът на клиента за Visual Configurator включва 10 копия на Scene7 Image Authoring.

1:1 Templates означава динамично сглобени и доставени 1: 1 персонализирани банери за мултимедийни реклами за целеви посетители на сайта. 1:1 Templates се изискват за 1:1 силно насочени динамични банери или 1: 1 персонализирани имейли, при които заявките за сървъра за произход надхвърлят 30% от всички заявки за акаунта.

 

 

 

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност