Adobe Marketo Engage | Описание на продукта
Последна актуализация: 23 август 2022 г.

Какво представлява Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage е платформа за управление на B2B и B2C потенциални маркетингови клиенти на обмислени покупки през всички етапи от покупката, която поддържа маркетингови стратегии въз основа на търсенето и въз основа на акаунтите. Adobe Marketo Engage включва опции за персонализиране и възможности за интегриране на трети страни, за да даде възможност на потребителите да организират персонализирана практическа работа, да оптимизират съдържанието и да измерват въздействието върху бизнеса във всички канали.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Разполагане

Marketo Engage – Select

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Marketo Engage – Prime

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Marketo Engage – Ultimate

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Marketo Engage – Prime Performance  На 1000 контакти
Услуги при поискване
Marketo Engage – Ultimate Performance
На 1000 контакти
Услуги при поискване
Marketo Engage – Prime Performance Plus
На 1000 контакти
Услуги при поискване
Marketo Engage – Ultimate Performance Plus
На 1000 контакти
Услуги при поискване

Добавки

Параметри на лиценза

Разполагане

Predictive Content

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Sandbox

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Ретаргетиране на уебсайтове

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Powerpack за тестване на доставянето на имейли

На всяка

Услуги при поискване

Advanced Report Builder (ARB)

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Работни пространства и дялове

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Модели на жизнения цикъл

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Персонализиране на уебсайтове

На 1000 контакти

Услуги при поискване

Marketo Measure, познат по-рано като Bizible Attribution

На всяка

Услуги при поискване

Sales Insight

На пакет от 5 потребители

Услуги при поискване

Специализирани IP адреси

На всяка

Услуги при поискване

Премиум удължено съхранение на данни

На всяка

Услуги при поискване

Sales Connect

На пакет от 5 потребители

Услуги при поискване

Допълнителни маркетингови потребители

На пакет от 5 маркетингови потребители

Услуги при поискване

Допълнителни извиквания на API

На пакет от 10 000 извиквания на API

Услуги при поискване

Записи на персонализиран обект

На всяка

Услуги при поискване

Account-Based Marketing (ABM)

На всяка

Услуги при поискване

Dynamic Chat

На всяка

Услуги при поискване

Performance

На всяка

Услуги при поискване

Performance Plus

На всяка

Услуги при поискване

Marketo Engage CET Head

На всяка

Професионални услуги

Adobe Marketo Engage: ограничения на продукта

Права

1. Права за Adobe Marketo Engage

а.) Пакети. Услугите при поискване на Adobe Marketo Engage включват следното като права, както е приложимо съгласно закупения от клиента пакет:

Продукти и пакети с услуги на Adobe Marketo Engage
 

Select

Prime

Ultimate

Predictive Content

Не е включено

50 ресурса

50 ресурса

Инструмент за моделиране на жизнения цикъл

Не е включено

1 модел

1 модел

Sandbox

Не е включено

1 Sandbox

1 Sandbox

Ретаргетиране на уебсайтове

Не е включено

Включено

Включено

Advanced Report Builder (ARB)

Не е включено

Не е включено

Включено

Работни пространства и дялове

Не е включено

Не е включено

Включено

Marketo Measure

Не е включено

Не е включено

Включено*

Dynamic Chat Включено Включено Включено

* Нивото на правата за Marketo Measure зависи от обхвата на закупения от клиента лиценз, посочен в приложимата поръчка за продажба, в която е лицензиран пакетът Adobe Marketo Engage: Ultimate

б.) Клиентът носи отговорност за наблюдението и ограничаването на броя на контактите в своята база данни в Marketo Engage, за да не надвиши броя на посочените в поръчката за продажба контакти.

в.) Пакети Performance и Performance Plus: Услугите при поискване на Adobe Marketo Engage включват следното като права, ако Клиентът е закупил пакет Performance или Performance Plus, както е посочено в поръчката за продажба. Пакет Prime Performance или Prime Performance Plus или пакет Ultimate Performance или Ultimate Performance Plus включва също всички права за пакет Prime или Ultimate, посочени в таблицата по-горе. 

Права за продуктите и услугите на Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
Специализирани IP адреси
Не е включено
5 специализирани IP адреса
5 специализирани IP адреса
Изпращане до множество IP адреси
Не е включено
Включено
Включено
Удължено съхранение на данни
Не е включено
Не е включено
Включено

2. Права за добавки.

а.) Account-Based Marketing (ABM). Клиентът може да разреши до 25 маркетингови потребители за тази добавка.

б.) Sales Connect. Клиентът може да разреши на до 5 потребители да имат достъп до и да използват всички елементи на тази добавка.

в.) Sales Insight. Клиентът може да разреши само на толкова потребители, колкото е посочено в приложимата поръчка за продажба, да имат достъп до елементите на приставките за уеб браузъра и Microsoft Outlook.

г.) Dynamic Chat.

i.) Клиентът може да задейства или показва до 25 000 разговора в чат на уеб посетителите на ден. Уеб посетителите могат да бъдат ангажират с 1000 такива разговори в чат на ден.

ii.) Клиентът може да позволи на до 50 потребители да имат достъп до и да използват функционалността на Dynamic Chat, предоставена като част от услугите при поискване на Marketo Engage.

iii.) Клиентът може да ангажира до 100 разговора в чат едновременно по всяко време.

ПАРАМЕТРИ ЗА ОБХВАТ

  1. Adobe Marketo Engage
Параметри за обхват на продуктите и услугите на Adobe Marketo Engage
 

Standard

Performance

Performance Plus

Максимален брой дейности – седемдневна плаваща средна стойност

28 000 000 на седмица

70 000 000 на седмица

175 000 000 на седмица

Максимален брой дейности – най-висока стойност на ден

20 000 000 на ден

50 000 000 на ден 

100 000 000 на ден

Максимален брой записи на членство в програмата

200 000 000

600 000 000

1 000 000 000

2. Персонализиране на уебсайтове. Тази добавка дава възможност на клиента да разглежда подробности за до 100 000 уникални посетители всеки месец за посочен от клиента уебсайт. Анализ и подробности за допълнителни уникални посетители за месеца могат да се закупят срещу последващо таксуване.

Насоки за производителност

1. Adobe Marketo Engage

Насоки за производителност за продуктите и услугите на Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
Пикова честота на групово изпращане на имейли

1 000 000 на час;

4 000 000 на ден;

16 000 000 на седмица

3 000 000 на час;

12 000 000 на ден;

48 000 000 на седмица

5 000 000 на час;

20 000 000 на ден;

80 000 000 на седмица

Максимален брой записи на отчитане на имейли
До 250 000 000 записа
До 10 милиарда записа
До 10 милиарда записа
Максимална пропускателна способност на стартираща кампания и сегментиране
Няма подобрение на пропускателната способност или производителността
Десет (10) пъти текущата пропускателна способност, възможна за услуга при поискване Standard 
Петнадесет (15) пъти текущата пропускателна способност, възможна за услуга при поискване Standard
Максимална пропускателна способност на групови кампании
Няма подобрение на пропускателната способност или производителността
Осем (8) пъти текущата пропускателна способност, възможна за услуга при поискване Standard
Десет (10) пъти текущата пропускателна способност, възможна за услуга при поискване Standard
Пикова скорост на синхронизиране със CRM система – Salesforce
10 000 записа на час;
100 000 записа на ден 

60 000 записа на час;
600 000 записа на ден

 

200 000 записа на час;
2 000 000 записа на ден;
Пикова скорост на синхронизиране със CRM система – Veeva
10 000 записа на час;
100 000 записа на ден
60 000 записа на час;
600 000 записа на ден
200 000 записа на час;
2 000 000 записа на ден;
Пикова скорост на синхронизиране със CRM система – Microsoft Dynamics
10 000 записа на час;
100 000 записа на ден
40 000 записа на час;
400 000 записа на ден
40 000 записа на час;
400 000 записа на ден
Максимален брой обработени дейности във връзка с посещение на уеб страница
4 000 000 на ден
10 000 000 на ден
25 000 000 на ден
Максимален брой обработени изпращания на формуляри
500 000 на ден
500 000 на ден
5 000 000 на ден

а.) Максималният брой записи, които могат да се импортират едновременно (чрез импортиране със списък или API), е 100 000.

2. Персонализиране на уебсайтове. Тази добавка (или включена функция, както е приложимо) обхваща предоставянето на подробности за конкретен брой уникални посетители за всеки месец, включен в добавката и/или пакета на Adobe Marketo Engage, закупен от клиента в приложимите поръчки за покупка.

Статични ограничения

1. Adobe Marketo Engage

Статични ограничения на продуктите и услугите на Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus

Максимален брой извиквания на API, който може да се закупи

200 000 на ден;
100 на 20-секунден период;
10 едновременно
400 000 на ден;
100 на 20-секунден период;
10 едновременно
1 200 000 на ден;
300 на 20-секунден период;
30 едновременно
Максимално ограничение на размера за задачи за групово извличане, който може да се закупи
5 GB на ден
 10 GB на ден
10 GB на ден
Максимален брой записи на персонализиран обект
50 000 000
150 000 000
250 000 000
Максимален брой персонализирани обекти
10
20
50
Максимален брой полета на персонализиран обект
50
75
100
Максимален брой персонализирани дейности
10
20
30
Максимален брой полета на персонализирана дейност
20
30 40
Максимален брой полета на контакт
700
1 400
2 100
Максимален брой програми за ангажираност
100
250
250

Максимален брой сегментирания

20

40

40

а.) Програми за ангажираност: Всяка програма за ангажираност може да поддържа 25 потока. Всеки поток може да поддържа до 125 отделни части съдържание.

б.) Сегментиране: Всяко сегментиране може да включва до 100 отделни сегмента.

в.) Динамично съдържание: Блоковете на динамичното съдържание в целевата страница или имейла могат да поддържат до 10 000 различни варианта на показвано съдържание според въведените от клиента условия.

г.) Размери на качените изображения и файлове: Максималният размер на изображенията или файловете, които могат да се качват в услугите при поискване, е 100 MB.

д.) Размери на импортираните файлове: Максималният размер на данните за персонализираните обекти или контакти, които могат да се импортират в услугите при поискване, е 100 MB.

е.) Експортирани резултати от кампании: Тази функция е ограничена до експортирането на 30 000 реда (напр. дейности/типове дейности в интелигентни кампании) едновременно.

ж.) Размери на целевите страници и имейлите: Максималният размер на всяка целева страница или имейл е 65 KB.

з.) Двувариантни тестове: Тази функция е ограничена до едновременното извършване на до 10 тестови сценария.

и.) Абонаменти за интелигентни списъци: Тази функция е ограничена до 100 абонамента за интелигентни списъци за всяка от услугите при поискване, като всеки абонамент включва 100 000 контакти. Ако интелигентен списък съдържа повече от 100 000 контакти, само най-горните 100 000 контакти се включват в абонамента.

й.) Уеб обратно повикване: Тази функция е ограничена до кампании със задействане. Уеб обратните повиквания не могат да се използват в групови кампании.

к.) Синхронизиране на Veeva със CRM: Данните за извиквания на Veeva ще се синхронизират поетапно на база от шест (6) месеца.

л.) Добавки: Всички добавки, които са посочени в това описание на продукта (независимо дали са включени в пакета Select, Primе или Ultimate на Adobe Marketo Engage на клиента), не отговарят на изискванията на HIPAA (Закон за защита и достъп до медицинските данни на пациентите) и не трябва да се използват заедно с данни или процеси, които изискват допълнителни указания или защити по HIPAA.

2. Извиквания на API. 

м.) Размер на партидата: Извикванията на API във връзка с базата данни с контакти на клиента могат да включват максимум 300 записа на контакт на извикване на API. Извикванията на API във връзка с маркетинговите и организационните ресурси на клиента могат да включват максимум 200 записа на ресурси на извикване на API.

н.) Размер на полезния обем: Полезният обем на извикванията на API на REST не може да надвишава 1 MB.

о.) Размери на файловете за групово импортиране: Импортираните файлове чрез извикване на API за групово импортиране не могат да надвишават 10 MB.

п.) Максимален размер на партидата на SOAP: Извикванията на API на SOAP могат да включват максимум 300 записа на извикване на API.

р.) Задачи за групово извличане: Максимум 2 задачи за групово извличане могат да се изпълняват едновременно. Максимум 10 задачи за групово извличане (включително изпълняващи се към настоящия момент задачи за групово извличане) могат да се нареждат на опашка за изпълнение. Когато квотата за данни, посочена в таблицата по-горе (за което и да е ниво на пакет), бъде достигната, клиентът не може да създава или поставя в опашката друга задача за групово извличане, докато тази квота не бъде нулирана в полунощ централно време.

3. Добавка за персонализирани обекти. С тази добавка са включени 10 персонализирани обекта. Всеки персонализиран обект може да включва количеството отделни полета, посочени в таблицата по-горе.

4. Работни пространства и дялове. Тази функция включва 100 работни пространства и 100 дяла.

5. Sandbox. Инициираните в Sandbox групови кампании са ограничени да изпращат 25 имейла в кампанията.

Дефиниции

Добавка(и) означава допълнителни продукти и услуги, които могат да бъдат лицензирани от клиента и посочени в поръчката за продажба.

Дейност означава всяка отделна част от информация или точка от данни, която идентифицира ангажираността или опита на дадено лице чрез маркетингова кампания, като например, но не само отваряне на имейл, посещаване на уеб страница или попълване на формуляр.

Извикване на API означава всяка заявка от външен сървър към среда на клиента на услугите при поискване на Adobe Marketo Engage за създаване, извличане и премахване на данни в тази среда, извличане и взаимодействие със записите на контакта и свързаните типове обекти, както и взаимодействие със записите на клиента във връзка с маркетинг и работни процеси.

Ресурс означава, що се отнася до Predictive Content, единично съдържание на клиента (напр. видеоклип, електронна книга, публикация в блог и т.н.), което клиентът иска да подготви, одобри и активира за получаване на резултати от Predictive Content.

Групова кампания означава маркетингова кампания, която стартира в определено време и засяга едновременно конкретна група хора, като например изпращане на имейл до всички хора в Калифорния.

Задача за групово извличане означава процесът на изпълнение на извикване на API за извличане на голям набор от данни за или във връзка с контакти.

Контакт означава единичен запис за лице в базата данни на клиента в Adobe Marketo Engage, за което клиентът има начин за връзка (имейл, Facebook, Twitter, физически пощенски адрес и т.н.).

Персонализиран обект означава създаден от клиента атрибут или идентификатор, който се състои от име, описание и поле (или полета).

Запис на персонализиран обект означава всеки запис в базата данни на Adobe Marketo Engage, за който персонализиран обект е отнесен към контакт.  

Програма за ангажираност означава програма, която е създадена от клиента в Adobe Marketo Engage и се използва за откриване на физически лица.

Права означава ограниченията на използването, които се следят стриктно и се прилагат от Adobe.  Ако клиентът надвиши правата си, може да се наложи да заплати допълнителни такси или да лицензира допълнителен капацитет.

Маркетингов потребител означава потребител на Adobe Marketo Engage, който може да осъществява достъп до и да използва всички неадминистративни функции на услугите при поискване (с изключение, ако е приложимо, на добавките за маркетинг въз основа на акаунти, Sales Connect и Sales Insight).

Модел означава единична карта с възможност за персонализация на цялостния опит на потребителите на клиента чрез дефинирани етапи на приходите.

Дял означава разделяне на потребителите по определен начин, за да се получат отделни бази данни, в които всеки дял съдържа потребители, които не се дублират или смесват с другите дялове.

Насоки за производителност означава ограничения за използване, които са свързани с обхвата на предлаганите от клиента случаи на използване. Ако Клиентът надвиши дадена насока за производителност, може да усети влошаване на производителността; Adobe не носи отговорност за такова влошаване на производителността.

Удължено съхранение на данни означава 37-месечно съхранение на клиентски данни, на което в документацията е приписан 25-месечен период на съхранение на данни.

Performance или Performance Plus означава оферта за услугите при поискване на Adobe Marketo Engage, идентифицирани съответно като „Performance“ или „Performance Plus“ в поръчката за продажба.

Програма означава една маркетингова инициатива.

Запис на членството в програмата означава точка от данни, представяща статуса на дадено лице в рамките на определена програма.

Sandbox означава софтуерна среда, която клиентът може да използва за разработване и експериментиране с функциите на Adobe Marketo Engage отделно от действителните маркетингови дейности, обучения, осигуряване на качеството и тестове на клиента.

Параметри за обхват означава ограничения за използване, които се отнасят до обхвата на лицензирания от клиента случай на използване.  Ако клиентът надвиши даден параметър за обхват, Adobe ще работи заедно с клиента, за да отстрани проблема, водещ до прекомерна употреба. Ако Клиентът постоянно надвишава даден параметър за обхват, може да се наложи да придобие лиценз за допълнителен капацитет.

Standard означава услуга при поискване на Adobe Marketo Engage (пакет Select, Prime или Ultimate), която не е пакет „Performance“ или „Performance Plus“.

Статично ограничение означава ограничение за използване, което е свързано с техническите граници на Adobe Marketo Engage.  Клиентът не може да променя статични ограничения.

Поток означава съдържание с приоритет, което програмата за ангажираност използва, за да придобие потенциални клиенти.

Тест означава, що се отнася до Powerpack за доставяне на имейли, единична, автоматизирана проверка на съдържанието на клиента за: (а) определяне дали съдържанието може да причини проблеми с филтри за спам или с доставянето на имейлите във входящата поща на потребителите, (б) валидиране, че връзките и пренасочванията на уебсайта на клиента работят, и свеждане до минимум на времето за зареждане и (в) визуализация как кампанията на клиента ще се показва в различни клиенти за електронна поща, уеб браузъри и мобилни устройства.

Кампания със задействане означава интелигентна кампания, която засяга един човек едновременно въз основа на задействано събитие. Пример за задействано събитие е щракването върху връзка в имейл.

Извикване на Veeva означава записът на отчета за извикване, извлечен от Veeva CRM, използван за улавяне на всеки аспект от взаимодействието на потребителя с доставчик на здравни услуги.

Уеб обратно повикване означава заявка от екземпляр на клиент на услугите при поискване на Adobe Marketo Engage към външен сървър за изпращане и/или извличане на данни и взаимодействие със записите на контакта в такъв екземпляр.

Работни пространства означава отделни работни пространства в базата данни на Adobe Marketo Engage със собствени ресурси за маркетинг.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт