Adobe Audience Manager | Описание на продукта

Последна актуализация: 1 февруари 2021 г.

Какво е Audience Manager?

Adobe Audience Manager осигурява платформа за управление на цифрово адресируеми клиентски данни. Приложението позволява на Клиента да обобщава различни източници на данни и да комбинира общи черти на посетителите, за да определя сегменти от аудиторията с висока стойност, които след това могат да бъдат прилагани към приложими случаи на използване – като например обединяване на потребителите във всички допирни точки, моделиране на подобни елементи, насочване на реклами или насочване на съдържание за оптимизация от страна на сайта.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Разполагане

Adobe Audience Manager

Дейности

Услуга по заявка

Ограничения на продукта:

Следните са ограниченията за определени функции в Adobe Audience Manager:

 • maxTraits = 100 000
 • maxRuleBasedTraits = 100 000
 • maxOnboardedTraits = 100 000
 • maxAlgoTraits = 50
 • maxSegments = 20 000
 • maxLookalikeModels = 20
 • maxDestinations = 1000
 • maxPushDestinations = 1000
 • maxS2SDestinations = 100
 • maxAdsDestinations = 1000
 • maxPredictiveAudiencesModels = 10
 • maxPredictiveBasePersonas на Модел на предвидима аудитория = 50

Забележка: Лимитите за дестинации, посочени по-горе, са отделни от лимита за дестинации на функцията като добавка „People-Based Destinations“. Моля, вижте „Поръчка за продажба“ за лимита за дестинации на функцията като добавка „People-Based Destinations“.

Дефиниции

Дейности означава обобщената сума от всички взаимодействия на място и извън обекта с услугата по заявка Audience Manager, включително, но без ограничение,

 • Сървърни повиквания – всяко събитие за събиране или извличане на данни, изпратено на Audience Manager от уебсайтове, сървъри, имейл, мобилно(и) приложение(я) или други системи;
 • Пикселни повиквания (познати по-рано като Повиквания до сървъра за импресии) – данни, събирани от реклами (като обем на импресиите от платформа за насочване) или имейл повиквания за импресии, направени към Audience Manager. Изисква присъствие на „събитие d“ в реда за запитване;
 • Качени записи  – уникални записи от регистрационни файлове, погълнати от системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), или офлайн файл с данни (като записи от кол център, ID на устройствата и потребителски емисии на данни от външни доставчици); и
 • Записи на регистрационните файлове – уникални записи от регистрационни файлове, погълнати от услугата по заявка Audience Manager от платформа за насочване. 

Уникален запис означава всеки отделен запис на данни във файл, съхраняван от Adobe от името на Клиента. 

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн