Adobe Primetime Ad Currency Optimization | Описание на продукта

Последна актуализация: 11 юни 2019 г.

Какво е Adobe Primetime Ad Currency Optimization?

Adobe Primetime Ad Currency Optimization е услуга, която използва усъвършенствани алгоритми за машинно обучение за създаване на данни за оптимизация, използвайки предаваните данни на клиента. Данните за оптимизация се поставят в Платформата за насочване на клиента за използване от Клиента при насочване на кампании към избрани демографски групи.

Продукт или услуга

Параметри на лиценза

Разполагане

Оптимизация на рекламната валута

Цена на хиляда импресии (DPM)

Услуги при поискване

Ограничения на продукта

За кампании, изпълнявани в собствения видео плейър на Клиента и в собствени и управлявани уебсайтове и мобилни приложения.

Дефиниции

Пиксел за използване на Adobe означава пикселът за импресии на Adobe, предоставен на Клиента от Adobe за записване на импресии, доставени с помощта на данни за оптимизация. Разпределеният код включва Adobe Usage Pixel.

Кампания означава рекламна кампания, свързана с данните за оптимизация и която се измерва от валутен доставчик.  

Валутен доставчик означава доставчик, който предоставя рекламни измервания и данни относно насочването на реклами.  

Импресия означава измерването на отговор от система за доставяне на видеореклами към заявка за реклама от хост на цифрово видео съдържание, както е предвидено в раздел 4.1 („Преброяване на импресиите“) на 2018 Interactive Advertising Bureau (IAB) Digital Video Impression Measurement Guidelines.

Данни за оптимизация означава данните за сегмента, създадени от услугите при поискване от псевдонимни потребителски данни, предоставени от клиента, както са оптимизирани от данните, получени от валутни доставчици.

Псевдонимизиран идентификатор означава уникален идентификатор, като например идентификатор на посетител или идентификатор на мобилно устройство, който е свързан с отделен клиент, домакинство, група, организация или устройство, който е в оригиналната си форма или както е модифициран от Клиента по начин, който гарантира, че данните не могат да бъдат (i) използвани, самостоятелно или в комбинация с друга информация, от Adobe или трета страна за идентифициране на конкретно физическо лице или (ii) обратно инженерство, като се вземат предвид наличните в момента технологии.

Псевдонимни потребителски данни означава данните на клиента за поведение на преглеждане на ниво потребител и свързаните с него псевдонимни идентификатори. Данните на клиента включват Псевдонимни потребителски данни.

Платформа за насочване означава всеки субект (напр. платформа от страната на търсенето, рекламен сървър или платформа за управление на съдържание), сключил споразумение с Клиента, упълномощаващо такъв субект да осъществява достъп до и да използва Предавани данни.

Предавани данни означава всички данни, импортирани в услугите при поискване от други източници (т.е. Adobe Analytics), и всички данни, експортирани от услугите при поискване.  С изключение на данните за оптимизация, предаваните данни са клиентски данни.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?