Актуализиране на профила на акаунта ви

Променете данните в профила на акаунта си, например името на профила, снимката, имейл адреса или мобилния телефон.

Как да актуализирате данните за вашия акаунт или публичен профил

 1. Влезте на адрес https://account.adobe.com/profile.

 2. Направете промени в информацията си според нуждите.

  • Публичен профил: Добавете или актуализирайте снимката на профила си, името на профила, екранното име на Adobe или името на компанията.
  • Информация за акаунта и достъп: Добавете или актуализирайте името на вашия акаунт, основния имейл адрес, номера на мобилния телефон, вторичния имейл адрес.
  • Предпочитани езици: Можете да добавите до три езика.

  Забележка:

  Когато добавите подчинен имейл адрес за първи път, ще получите връзка за потвърждаването му. Изберете връзката за потвърждаване и въведете паролата си за акаунт в Adobe, за да потвърдите.

 3. Изберете Запазване.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт