Корекция на грешки в Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Импортиране

 • MXF файлове от определени приложения и устройства на трети страни показват объркващи имена в панелите Проект и Времева линия.
 • MPEG-4 видео с MPEG-1 аудио водят до наличност на аудио само през първите няколко секунди.
 • VOB файлове възпроизвеждат само аудио или показват „Media Pending” (Очаква се медиен файл) безкрайно.
 • FCP XML, съдържащ UNC пътеки, попълва диалоговия прозорец „Locate Footage” (Намиране на видео материал) с неправилни пътеки.
 • Данни за субтитри за хора с увреден слух в определени файлове не се виждат в Premiere Pro, но се виждат в други инструменти.
 • Импортирането на определени FCP XML файлове създава последователност с клипове, които се възпроизвеждат в програмния монитор, не се се появяват във Времева линия.
 • Времевият код се извежда неправилно за определени MXF файлове от приложение на трета страна.
 • MOD видео материал е изрязан при импортиране.
 • RMF файлове от Canon C500 не могат да се импортират.
 • Неразхивираните Phantom Cine файлове изглеждат по-тъмни в Premiere Pro в сравнение с други приложения.

Нарастващи файлове

 • Неприемливо поведение при обновяване или финализиране на нарастващ файл.
 • Определени QuickTime нарастващи файлове не се актуализират.
 • Видеото понякога замръзва и времето за отговор е дълго, докато се използва JKL за възпроизвеждане/придвижване напред и назад в нарастващ файл.
 • Периодични увисвания от няколко секунди при редактирани на нарастващи файлове.

Експортиране и рендиране

 • Аудио шум в експортиран XDCAM HD 50 MXF файл.
 • Интелигентното рендиране на изрязан XDCAM EX клип се орязва.
 • Експортиран XAVC файл произволно съдържа грешна рамка.
 • „Use Previews” (Използвай прегледи) не работи при експортиране на потребителска QuickTime ProRes последователност.
 • Случайно предупреждение „Error compiling movie“ (Грешка при компилиране на филм) и неуспех при интелигентно рендиране/експортиране на XDCAM HD 50.
 • Експортираните AVC-Intra клипове не се разпознават в P2 Viewer Plus.
 • Клипове от поредица с отстранени раздели не се рентират интелигентно.
 • Изборът на OMF манипулатор се забравя при повторно отваряне на диалоговия прозорец.
 • Увисване при експортиране на определени поредици като Premiere Pro проект.
 • Експортираните аудио клипове с iXML имат неправилна кадрова честота.
 • Някои експортирания само на аудио имат неправилен времеви код.
 • Определени AVC-Intra 100 файлове не се актуализират гладко, дават грешка при експортиране, консолидиране и транскодиране и други.
 • Увисване при поставяне на поредица на опашка за Adobe Media Encoder, ако е на втори монитор и клип в поредицата съдържа ефект на аналогово забавяне (само за Mac OS).

AAF

 • Съдържанието на експортирани AAF файлове не се свързва отново чрез партидно импортиране в определени приложения на трети страни.
 • Припокриващите се преходи се премахват при импортиране на експортиран AAF в Premiere Pro или определени приложения на трети страни.
 • Промените в скоростта на видеоклиповете се премахват при експортиране на AAF.
 • AAF, съдържащ стерео клип в моно запис води до два моно записа при отваряне в определени приложения на трети страни.
 • Производителността при експортиране на AAF с завършени файлове е много по-бавна отколкото с OMF.
 • В определени приложения на трети страни всички клипове в AAF експортиране се появяват с името на първия клип в запис A1 (само за Mac OS).
 • Настъпва срив с определени ефекти на записи на трети страни при опит за AAF експортиране [само за Windows].
 • При импортиране на 5.1 експортирания в определени приложения на трети страни като моно клипове, имената на клиповете са неправилни.
 • Моно AIFF и WAV файлове в поредица, експортирана чрез AAF, не се свързват автоматично повторно в определени приложения на трети страни.

XML

 • Видео материалите с 47,95 кад./сек. се експортират в FCP XML като 47 кад./сек.

EDL

 • Времевият код е неправилен в експортиран EDL за някои файлове.
 • Експортираният EDL използва милисекунди във времевия код вместо кадри.

Възпроизвеждане и предаване

 • Кръстосаното преливане се предава като прогресивно, въпреки че настройката на поредицата е презредова.
 • Проект с Canon XF C300 медия пропуска кадри, ако файлът не е бил отварян известно време.
 • XAVC файлове от определени източници не се възпроизвеждат.
 • При извеждане на поредица със 708 субтитри за хора с увреден слух на HD монитор чрез предаване, използвайки определен хардуер на трети страни, субтитрите не се показват.
 • Промяната на видео компенсацията няма ефект с входно/изходен хардуер на трети страни.
 • Бавни резултати при придвижване напред и назад в неподредени кадри.

Аудио

 • Моно клипове се възпроизвеждат към канали 1 и 2 при плъзгането им към адаптивен запис.
 • Звукът временно изчезва от клип в поредица, но съществува в клип образец.
 • Възниква срив при използване на усилване на звука в клип образец.
 • Възниква срив при изрязване на аудио клипове с многодиапазонен компресор, приложен по време на възпроизвеждане.
 • Моно аудио, панорамирано към централен канал с инструмент за 5.1 панорамиране, преминава към левия канал.
 • Аудио от 2K ProRes HQ файлове не може да се възпроизведе.
 • Каналите за стерео клипове отслабват с 3 dB при пренасочване на канала за същия източник към двата крайни канала в диалоговия прозорец за аудио канали.

Проект

 • Неправилно сортиране на клипове при преглед на проект в медийния браузър.
 • Редът на сортиране „Списъчен изглед” в изгледа на иконата на панела за проекти не се актуализира при промяна на сортирането в списъчен изглед.
 • Отварянето на поредица от медийния браузър без нейното импортиране позволява на панела с контроли за ефекти да приложи ефекти към клиповете образци.
 • Срив при копиране на цяла поредица при определени обстоятелства.
 • Случайно увисване при импортиране/отваряне на проект, съдържащ XDCAM видео материал (само за Mac OS).
 • Редактирането на метаданни за клип за полетата Коментар, Клиент и Стока не се отразява в проекта.
 • В изглед икона използването на Cmd/Ctrl-плъзгане към кошчето с клипове води само до дублирано празно кошче.
 • Срив при изпълнение на команда Затвори други панели на времевата линия, когато са отворени няколко поредици само за четене/поредици „Монитор източник” (само за Mac OS).
 • При плъзгане на поредица, вложена в кошче, от медийния браузър всички активи се дублират.
 • Плъзгането на клип само с видео/само с аудио от поредица в панела Проект не прави нищо.
 • Съществуващ CFA файл се генерира повторно на място в споделена медийна кеш памет при определени обстоятелства.
 • В проект с две поредици, където Стабилизатор на деформацията е бил приложен към всички клипове, запазването отнема много по-дълго време. В това състояние приложението може също като цяло да реагира бавно или да увисва.
 • Динамична медия: полето Име на снимка не може да се използва в списъчния изглед на панела Проект.
 • Времевият код не се чете/показва правилно за ProRes файлове, заснети с хардуер на трети страни.
 • Заявка, дефинираща кошче за търсене, се поврежда след импортиране на проект от медийния браузър.
 • Натискането на Escape в предупредителен диалогов прозорец за презаписване презаписва проекта.

Диспечер на проекти и консолидиране и транскодиране

 • QuickTime файлове с множество стерео двойки водят до неправилна аудио канализация в поредицата.
 • Предварително зададените стойности на транскод DNxHD не са достъпни за 720p24/25/30.
 • Клип със субтитри за хора с увреден слух се копира без предупреждение, използвайки предварително зададена стойност на транскод с активиран CC.
 • Транскодирането на аудио/видео клип или клип само с аудио с предварително зададена стойност само за видео води до транскодиране на аудио.
 • Предварително зададените стойности за аудио не могат да транскодират аудио/видео клипове или клипове само с аудио и панелът Събития изброява само несъответствия за размера на кадъра.
 • Консолидиране и транскодиране с предварително зададена MPEG стойност без мултиплексиране води до неизвестна грешка.
 • Консолидиране и транскодиране не предупреждава потребителя за офлайн материал.
 • Ако не са избрани всички поредици, неизползваните клипове не се копират с деактивирана опция „Изключи неизползвани клипове”.
 • Поредица с многокамерен източник, която не е в транскодираната поредица, присъства в транскодирания проект.
 • Множество използвания на един и същ клип с приложено движение към един и Съответствие с: поредица се транскодират отделно.
 • Не се генерират пикови файлове, ако транскодираният проект се отвори, без първо да се излезе от Premiere Pro.
 • Припокриването на подклипове с активирана опция „Ограничи изрязванията до границите на подклип” води до транскодирането на всеки подклип като отделен клип.
 • Дисплеят „Поредица” в диспечера за проекти изброява поредици без ред и не предоставя начин за сортиране.
 • При активирана опция „Ограничи изрязванията до границите на подклип” подклиповете показват грешен видео кадър при отваряне в монитор източник след консолидиране и транскодиране.
 • Транскодираният проект съдържа препратка към клипа в Рендиране и замяна, но оригиналният клип не е включен в папката Транскодирани с активирана опция „Изключи неизползвани клипове”.
 • При използване само на аудио от аудио-видео файл консолидирането и транскодирането в MXF транскодира в аудио-видео без предупреждение.
 • Промените в скоростта на връщане назад водят до клип в транскодиран проект с недостатъчно медия.

Рендиране и замяна

 • Рендиране и замяна на клип, интерпретиран като 15 кад./сек., води до замръзнал кадър/черен клип в поредица.
 • Изрязване в точка не се зачита при използване на рендиране и замяна при медия със скорост на връщане назад.
 • Изходен клип в рендиране и замяна се поставя в кошче „Възстановен клип” в нов проект, създаден чрез експортиране на „Избор като Premiere проект”.

Слети клипове

 • Слетите клипове нямат миниатюра в списъчния изглед на панела Проект.

Подклипове

 • Медията се премества на подклип в монитора източник при промяна от твърд на мек подклип.
 • Формата на аудио вълната на подклипа на монитора източник не се появява правилно при обръщане на скоростта.

Редактиране и поредица

 • Случайно увисване за няколко минути при отваряне на заглавия от панела Проект.
 • Поставянето на съдържание на копирана поредица поставя неправилно аудио при определени обстоятелства.
 • Срив при побутване на аудио клип по време на възпроизвеждане.
 • Определени филми с XDCAM QuickTime справка губят аудио синхронизация по време на възпроизвеждане.
 • Случайно увисване при копиране на аудио клипове от смесени типове (например стерео и моно).
 • Замръзване при преместване на клип нагоре и надолу по записите по време на възпроизвеждане.
 • При опция за влагане, зададена като „вмъкни като индивидуални клипове” ефектите за клипове се губят при плъзгане на няколко поредици в поредица.
 • Стрелката нагоре не пренасочва към началото на поредица.
 • Увисване при изрязване по време на възпроизвеждане.
 • Грешно състояние на рендиране с жълта лента при XDCAM 422 HD 25i PAL поредица със съвпадащо съдържание.
 • Срив при плъзгане на клип вертикално към друг запис, използвайки колелото на мишката за превъртане нагоре/надолу.
 • Съответствие с кадър не съпоставя обратно с клипа образец от Задържане на кадър или сегмент Задържане на кадър.

Многокамерен източник

 • Формите на вълните не се извеждат за вложена поредица от многокамерен източник, съдържаща единични моно изходни клипове и създадена с опцията „Превключи аудио”.
 • Звукът се накъсва при опит за възпроизвеждане на многокамерни клипове с 28-32 канала на аудио, нанесено на моно.
 • Многокамерният дисплей трепти при редактиране и по време на пауза.
 • Таблицата за многокамерен избор и композитната страна на многокамерния изглед не съвпадат, ако към многокамерен клип се приложи промяна на скоростта с изходни клипове, незапочващи в нулево време.
 • Маската за непрозрачност изчезва при изравняване на многокамерна поредица.
 • Програмният монитор трепти при изрязване в многокамерен режим (2-нагоре дисплей на изрязване), когато изходните клипове не започват в нулево време (само за графичния процесор).
 • Редактирането на многокамерна поредица може да накара формата на аудио вълната след точката на редактиране да се измести/да се изравни; след това формата на вълната се държи странно при мащабиране/превъртане във времевата линия.

Маркери

 • Не може да се редактира маркер в клип с промяна на скоростта чрез повторно натискане на краткия път Добави маркер.
 • Срив при превъртане с колелото на мишката в панеа Маркери със заредени маркери за поредици и предстоящо редактиране в поле Коментари.
 • Замени клип не зарежда новия клип в панела Маркери, което води до недефинирано състояние дали промените в маркерите са били запазени.
 • При преместване на множество маркери за клип/поредица не е възможно някои от тях да се преместят до позиции преди началото или след края на клипа/поредицата.

Ефекти и преходи

 • Срив при промяна на насочено замъгляване по време на възпроизвеждане (OpenCL).
 • Увисване, причинено от регулиране на параметъра „Целева гръмкост” на Радара за гръмкост в циклично възпроизвеждане.
 • Срив при рендиране на клип с определени ефекти на трети страни.
 • Ефектите за ниво и баланс на цвета, приложени към видео материал на Sony F55, предизвикват изключение от ниско ниво.
 • Понякога се появява грешен кадър в определени редактори на ефекти на трети страни.
 • Единиците на араметъра „Целева гръмкост” на Радара за гръмкост винаги указват „LKFS” в Миксиране на аудио запис и подсказката за времевата линия независимо от настройката на параметъра „Единица за гръмкост”.
 • Срив при рендиране на поредица, съдържаща клип с приложени два ефекта, които имат времеви параметри.
 • Увисване при затваряне на проект при възпроизвеждане на поредица с приложени определени аудио ефекти (само за Mac).
 • С определени преходи на трети страни настройките не могат да се променят след копиране и поставяне на преход.
 • Стабилизаторът на деформацията води до много черни кадри след рендиране.

Маскиране и проследяване

 • Значката „fx” не променя цвета си при прилагане на маска на непрозрачност.
 • Срив при групово избиране на няколко контролни точки на Безие при маска на ефект и след това при Ctrl+щракване върху друга контролна точка на маска.

Графичен процесор

 • Възпроизвеждането се накъсва с презредови поредици, когато е активиран графичен процесор и се възпроизвежда видео на втори монитор чрез Предаване.
 • Интерпретирането на алфа канал е неправилно с рендиране с графичен процесор.
 • Грешно смесване на пиксели в нелинеен цветови режим при използване на рендиране с графичен процесор.
 • Неправилни краища на кадри с линейно и нелинейно композиране с променена скала/позиция [само за графичен процесор].

Потребителски интерфейс и работни пространства

 • На някои компютри отварянето на прозореца Настройки за експортиране отнема изключително дълго време - приложението изглежда замръзнало (само за Mac).
 • Програмният монитор не се нулира при редактиране на свойствата на HD поредица за превръщането и в SD.
 • Формата на аудио вълната изчезва при придвижване през поредица, използвайки интерактивния текст на времевия код.
 • Въвеждането на команди с клавиатурата в бърза последователност води до изгубени команди.
 • Щракването върху триъгълник за разгръщане в Клавишни комбинации не отваря менюто автоматично.
 • Диалоговият прозорец Клавишни комбинации запазва размера, но не и позицията си, така че при отваряне може да се разшири извън екрана.
 • Панелът за метаданни присветва и потребителският интерфейс става бавен при запис със соло в 16-канална поредица.
 • Номерът на последния кадър препречва падащото меню „Избор на ниво на мащабиране” при плъзгане на клип в поредица.
 • Когато са отворени множество времеви линии в две или повече групи панели, краткият път „Времеви линии” превключва само между две от тях.

Работна съвместимост

 • Промените в настройката за композиция Текстов шаблон за After Effects в Ae не се разпознават.
 • Изключително бавно рендиране на динамично свързани композиции, когато After Effects е отворен.

Производителност

 • Лоша производителност при възпроизвеждане на XDCAM HD.