Adobe Creative Cloud Exchange | Поддръжка на разработчици

Планове за поддръжка за разработчици

За да закупите план за поддръжка на разработчици, вижте поръчка на план за поддръжка за разработчици или се обърнете към помощния център на CC Exchange.

Adobe предоставя ресурси за разработчици, за да отговори на технически въпроси и да помогне за разрешаването на проблеми, повдигнати от членове на общността и потребители на Adobe I/O и продуктови форуми.

Разработчиците, които се нуждаят от специална поддръжка, могат да закупят план за поддръжка за разработчици, който им позволява да работят с продуктови експерти на Adobe в следните области:

 • Въпроси относно Creative Cloud SDK на продукти, които са включени в плана
 • Разработка на C++ и използване на API
 • Задълбочена работа със скриптове
 • Обектни модели на документи
 • Архитектура и конфигурация на платформата
 • Анализиране на предполагаеми грешки
 • Проблеми с техническите показатели на продукта

Разработчиците с планове за поддръжка получават по-бърз отговор и по-задълбочено анализиране, за да се установи дали даден проблем е възникнал в резултат от грешка в продукт на Adobe.

Това е допълнително предимство на Creative Cloud Exchange за разработчици, които се нуждаят от поддръжка на ниво разработчици. Насърчаваме членовете, които активно са използвали поддръжката за разработчици като част от програмата за технологични партньори, да закупят някой от предлаганите планове.

Поръчайте план за поддръжка за разработчици

Годишните пакети за поддръжка на разработчици се предлагат на следната цена:

Пакетите случаи за поддръжка са валидни 12 месеца от датата на покупката. Оставащите неизползвани случаи не се възстановяват, нито се заплащат обратно. Планът е годишен, но ако случаите се изчерпят, можете лесно да закупите нов план преди настъпване на крайната дата на плана.

Първоначалното време за отговор е един работен ден. Adobe полага максимални усилия, за да реагира своевременно, въпреки че не гарантира разрешаване на проблем или коригиране на грешки в рамките на определен период от време. Докладите за грешки без заявка за намиране на алтернативно решение не се отчитат като подаден билет.

SDK на продукти, включени в плана

По-долу са представени някои въпроси относно Creative Cloud SDK на продукти, които са включени в плана:
 • InDesign Family SDK пакети
 • Illustrator SDK
 • Acrobat SDK
 • PDFL SDK
 • CEP
 • Photoshop SDK
 • Dreamweaver SDK
 • XMP SDK
 • Bridge SDK

Насоки за подаване на нов случай за поддръжка

След като закупите план за поддръжка, помощният отдел на Adobe Creative Cloud Exchange ще ви предостави информация как да създадете нов случай за поддръжка. Когато подавате нов случай за поддръжка, е необходимо да предоставите следната информация:
 • Пълно описание на проблема със съответните съобщения за грешка.
 • Точната версия на продукта, който използвате, включително номер на компилация (особено за InDesign).
 • Операционните системи, при които се среща проблемът.
 • Индикация за приоритет. Например, ако има някакви срокове, които трябва да имате предвид.
 • Пробните кодове, пробните проекти и стъпките, необходими за възпроизвеждане на проблема.

За да може да се отстрани грешката, Adobe трябва да възпроизведе в собствена среда проблема, за който се съобщава. Можете да използвате Услуги на Adobe Creative Cloud или всеки общодостъпен онлайн инструмент за споделяне на файлове, за да споделите вашите примерни файлове и проекти. Пощенският сървър на Adobe отхвърля ZIP файловете, които се споделят по имейл.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?