Отстраняване на неизправности и помощ

Електронното подписване на документ е бързо и лесно. Научете се как да:

Подпишете документ, който е изпратен до Вас

или

Приложете подписа си към Вашия собствен документ.

Научете как да конфигурирате акаунта си в краткото ръководство за настройка.

Изпълнявайте тези кратки стъпки, за да изпращате споразумения и да събирате подписи.

Да. За да научите как да променяте лицето, което подписва, подновяването на датата на изтичане, анулирането на споразумение и задаването на напомняния, вижтеУправление на съдържанието.

Изпълнете тези лесни стъпки, за да подновите паролата си.

Гледайте този въвеждащ курс, за да научите как да добавяте нови потребители към акаунта си.

Можете да изберете опцията „Група“ в раздела „Акаунт“. Научете как да създавате и управлявате групи в този кратък въвеждащ курс.

Да. Можете да споделяте акаунта си с други потребители. Вижте Споделяне на акаунт между потребители.

Да, ако корпоративната мрежа поддържа протокол SAML 2.0.За повече информация вижте Разрешаване на влизане с еднократно удостоверяване чрез SAML.

Общност

Присъединете се към разговора.

Популярни свързани форуми