Отстраняване на неизправности и помощ

Често срещани задачи

Как мога да подпиша електронно документ?

Електронното подписване на документ е бързо и лесно. Научете как да подписвате документ.

Как да настроя моя акаунт?

Научете как да конфигурирате акаунта си в краткото ръководство за настройка.

Как да изпратя документ за подписване?

Изпълнявайте тези кратки стъпки, за да изпращате споразумения и да събирате подписи.

Как да добавя поле за подпис и други полета в документ?

Мога ли да отменя споразумение, което съм изпратил за подпис, или да променя подписващата страна?

Да. За да научите как да променяте лицето, което подписва, подновяването на датата на изтичане, анулирането на споразумение и задаването на напомняния, вижтеУправление на съдържанието.

Управление на акаунт

Как мога да сменя паролата си?

Изпълнете тези лесни стъпки, за да подновите паролата си.

Как да добавя потребители в акаунта си?

Гледайте този въвеждащ курс, за да научите как да добавяте нови потребители към акаунта си.

Как да създавам групи в акаунта си?

Можете да изберете опцията „Група“ в раздела „Акаунт“. Научете как да създавате и управлявате групи в този кратък въвеждащ курс.

Мога ли да позволя на някого да види моите споразумения?

Да. Можете да споделяте акаунта си с други потребители. Вижте Споделяне на акаунт между потребители.

Adobe Sign поддържа ли влизане с еднократно удостоверяване (SSO)?

Да, ако корпоративната мрежа поддържа протокол SAML 2.0.За повече информация вижте Разрешаване на влизане с еднократно удостоверяване чрез SAML.

Общност

Присъединете се към разговора.

Популярни свързани форуми