Вашият индивидуален лиценз за Creative Cloud ви позволява да инсталирате приложенията си на повече от един компютър, да активирате (влезете в) приложенията на два компютъра, но в даден момент можете да използвате само един от компютрите.
Creative Cloud – няколко компютъра
Инсталиране: на един или повече компютъра и устройства. Активиране: на максимум два компютъра или устройства. Използване: едновременно само на един компютър или устройство

Инсталиране

Можете да инсталирате настолни приложения на Creative Cloud на няколко компютъра, независимо от операционната система.

Активиране

Можете да активирате Creative Cloud на максимум два компютъра. 

Използване

Не можете да използвате софтуера едновременно на повече от един компютър. 

За повече информация прегледайте условията за използване

Активиране на приложения на нов компютър

За да разберете как да инсталирате и използвате приложенията на Creative Cloud на нов компютър, прегледайте Как да инсталирам и използвам приложенията на Creative Cloud на нов компютър? 

Активиране на приложения на друг компютър

Можете да активирате вашия индивидуален абонамент за Creative Cloud на максимум два компютъра едновременно. За да научите как, вижте Активиране и деактивиране на приложения Adobe Creative Cloud.

Активиране на приложения, ако вече са активирани на два компютъра

Ако вече сте активирали индивидуален абонамент за Creative Cloud на два компютъра, първо трябва да деактивирате единия на една от системите.

  1. Излезете от системата, за да деактивирате Creative Cloud на един от двата компютъра.
  2. Влезте в системата, за да активирате Creative Cloud на новия компютър.

За да научите как, вижте Активиране и деактивиране на приложения на Adobe Creative Cloud.

Деактивиране на приложения, ако компютърът не е достъпен

Ако нямате достъп до предишния си компютър, можете да го деактивирате от страницата си с профили. За да научите как, вижте „Деактивиране от Adobe.com“ от Активиране и деактивиране на приложения на Adobe Creative Cloud.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност