Дезактивирайте папката на файловете за инсталиране по време на инсталирането | Acrobat 9, Reader 9

Когато Reader или Acrobat е инсталиран, той създава папка за файловете за инсталиране:

  • Reader: C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Setup Files\...
  • Acrobat: C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Setup Files\...

Тази папка се използва като кеш на инсталиращата програма, съдържащ действителния файл за инсталиране. Файлът за инсталиране се използва за поправяне на инсталирането на Reader или Acrobat. Въпреки това, някои компании поддържат инсталиращата програма, налична чрез мрежово споделяне и затова не искат да се създава кеш на програмата, тъй като заема място. 

Можете да дезактивирате тази папка по време на инсталирането, като използвате съветника за персонализиране на Adobe, за да трансформирате стандартния MSI файл за инсталиране.  Дезактивирайте опцията „Разрешаване на кеширане на файлове на инсталиращата програма на локалния хард диск“ в опциите за инсталиране.

За да изтеглите помощника за персонализиране и получите повече информация за него, посетете тази връзка:

Ръководство за предприятия за продукти на Acrobat.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?