Някои приложения или услуги причиняват системни грешки или забивания, когато се изпълняват едновременно с приложенията на Adobe. Услугите представляват специализирани програми, изпълняващи функции за подпомагане на други програми. Преди да стартирате приложение на Adobe, забранете другите приложения, включително стартовите елементи (елементи, които се стартират автоматично при стартиране на Windows) и услуги, използващи селективно стартиране.

Важно: Когато махнете отметката от Load System Services (Зареждане на системните услуги) в Selective (Селективно) или Diagnostic Startup (Диагностично стартиране), вие изтривате за постоянно всички точки за възстановяване, използвани от помощната програма System Restore (Възстановяване на системата). Ако се притеснявате за изтриването на точките за възстановяване, оставете тази опция избрана и след това тествайте проблема. Понякога в крайна сметка е необходимо да изключите системните услуги, за да тествате проблема напълно.

Забележка: Командите в тези стъпки могат леко да се различават, в зависимост от конфигурацията на вашата система. 

Забранете стартовите елементи и услугите, които не са от Microsoft

 1. Излезте от всички приложения.
 2. Изберете Start > Run (Старт > Изпълни) и след това въведете msconfig в отвореното поле. Щракнете върху ОК.
 3. Запишете си на листче всички елементи в разделите Startup (Стартиране) и Services (Услуги), които са с премахната отметки.
 4. Щракнете върху раздел General (Общи) и изберете Selective Startup (Селективно стартиране).
 5. Щракнете върху раздел Startup (Стартиране) и изберете Disable All (Забрани всички).
 6. Изберете всички стартови елементи, които са важни за тестването на проблема. Ако не сте сигурни дали даден елемент е важен, оставете го неотметнат (забранен).
 7. Щракнете върху раздел Services (Услуги) и изберете Hide All Microsoft Services (Скрий всички услуги на Microsoft)
 8. Щракнете върху Disable All (Забрани всички).
 9. Разрешете всички услуги, които са необходими за отстраняване на проблема.

Важно: Разрешете отново FLEXnet Licensing Service (Услуга за лицензиране FLEXnet), ако отстранявате проблеми в Adobe CS2, CS3 или CS4. Услугата за лицензиране FlexNET е необходима за повечето продукти на Adobe. Когато не е разрешена, вашият продукт от Adobe няма да се стартира. Продуктите от Adobe CS5 и следващите не използват услугата за лицензиране FlexNET.

 1. Щракнете върху OK и рестартирайте Windows.
 2. При рестартиране ще видите съобщение, че помощната програма за конфигуриране на системата е променила начина, по който се стартира Windows. Щракнете върху ОК. Когато помощната програма за конфигуриране на системата се появи, щракнете върху Cancel (Отказ).
 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху избрани икони в зоната за уведомяване (наречена системна лента в по-старите версии на Windows), за да затворите или деактивирате всички стартови елементи, които все още са активни.

Забележка: При рестартиране ще бъдете уведомени, че помощната програма за конфигуриране на системата е променила начина, по който се стартира Windows. Щракнете върху OK и когато се покаже помощната програма за конфигуриране на системата, щракнете върху Cancel (Отказ).

Възстановяване на стартови елементи и услуги

 1. Излезте от всички приложения
 2. Изберете Start > Run (Старт > Изпълни) и след това въведете msconfig в отвореното поле. Щракнете върху ОК.
 3. Щракнете върху раздел General (Общи) и изберете Normal Startup (Нормално стартиране).
 4. Премахнете отметките от всички елементи, които сте си записали в стъпка 3 по-горе.
 5. Щракнете върху OK и рестартирайте компютъра, за да влязат в сила промените.

Допълнителна информация 

За по-подробна информация потърсете следните теми в системата за помощ на Microsoft Windows:

 • (Windows XP) “How to troubleshoot configuration errors by using the System Configuration utility in Windows XP” (Как се отстраняват конфигурационни грешки чрез помощната програма за конфигуриране на системата в Windows XP) (Статия №: 310560)
 • (Windows Vista) “How to use the System Configuration utility to troubleshoot configuration errors in Windows Vista” (Как се използва помощната програма за конфигуриране на системата за отстраняване на конфигурационните грешки в Windows Vista) (Статия №: 950093)
 • (Windows 7) “Run Selective Startup using System Configuration" (Изпълнение на селективно стартиране с помощта на помощната програма за конфигуриране на системата)