Проблем

Бележка:

Тази статия важи за Creative Suite 5.5 и по-ранни версии.

Когато се опитате да стартирате приложение на Adobe в Mac OS, ще получите грешката "Лицензът за този продукт спря да работи“.

Решения

Важно: Изпълнете решенията по-долу по ред. Продължете със следващото решение само ако предишното решение не разреши проблема. След като изпълните някои от тези решения, от вас ще се поиска да въведете отново лицензионните данни или да активирате продукта. Освен това, пробните издания на софтуера на Adobe понякога се възпрепятстват да стартират.

Забележка: Продуктите Adobe CS5.5 и CS5 използват нова технология за лицензиране, която е разрешила тези проблеми с лицензирането.

Решение 1: Изтрийте папката с предпочитания FlexNet Publisher

 1. Затворете всички приложения на Adobe.
 2. В стартовия диск намерете и изтрийте следната папка:
  [твърд диск]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

  Имайте предвид следното:

  • Важно: Пътят по-горе сочи към папката "Library" в основата директория на стартовия диск, ане към папка „Library“ в домашната директория на потребителя.
  • Apple направи папката на потребителската библиотека скрита по подразбиране от издание 10.7 нататък. Ако е необходимо да имате достъп до тези файлове, за да отстранявате проблеми, свързани с Adobe, използвайте инструкциите в Как се получава достъп до скритите файлове на потребителските библиотеки | Mac OS 10.7 и следващи версии, за да направите съдържанието на потребителската библиотека видимо.
 3. Въведете паролата си, ако бъдете помолени да потвърдите изтриването на папката.
 4. Стартирайте приложението на Adobe. 

Решение 2: Изпълнете инструмента за поправяне на лицензи

 1. Затворете всички приложения на Adobe.

 2. На стартовия диск намерете и изтрийте следната папка:

  [твърд диск]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

  Важно: Пътят по-горе сочи към папката "Library" в основата директория на стартовия диск, ане към папка „Library“ в домашната директория на потребителя.

 3. Въведете паролата си, ако бъдете помолени да потвърдите изтриването на папката.

 4. Изтеглете Adobe Licensing Repair Tool(Инструмент за поправка на лицензи на Adobe).

 5. Изпълнете актуализация на услугата за лицензиране.

  Mac OS X 10.7

  a. Щракнете два пъти върху LicenseRecovery111.dmg.

  Забележка: Оставете този прозорец отворен и преминете към следващата стъпка.

  b. Щракнете два пъти върху твърдия диск.

  c. Щракнете два пъти върху Applications (Приложения).

  d. Щракнете два пъти върху Utilities (Помощни програми).

  e. Щракнете два пъти върху Terminal(Терминал).

  f. Въведете “sudo python ”

  Забележка: Има шпация след “python”. Не натискайте Return.

  g. Плъзнете LicenseRecoveryLauncher.app от прозореца LicenseRecovery111.dmg в прозореца на Terminal и натиснете Return.

  Забележка: Уверете се, че в прозореца на Terminal има команда и път към app файла. Например: "sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py”

  h. Въведете потребителското име и паролата на администратора, когато получите подкана, и щракнете върху OK.

  i. Изпълнете инструкциите на екрана.

  Mac OS X от 10.5 до 10.6

  a. Щракнете два пъти върху LicenseRecovery111.dmg.

  b. Щракнете два пъти върху LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Въведете потребителското име и паролата на администратора, когато получите подкана, и щракнете върху OK.

  d. Изпълнете инструкциите на екрана.

 6. Стартирайте приложението на Adobe.

Важно: Корекцията се отнася за продуктите CS4 и CS3, Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director и Adobe Technical Communication Suite. Ако проблемът ви не се реши при първия опит, изпълнете отново корекцията. Въведете опция 0, когато получите подкана.

Решение 3: Поправяне на разрешенията за диска

 1. Стартирайте Apple Disk Utility:

  /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 2. Изберете вашия стартов диск.
 3. Щракнете върху „Repair Disk Permissions“ (Поправяне на разрешенията за диска).

  Забележка: Поправянето на разрешенията за диска може да отнеме много време. За повече информация относно използването на Disk Utility вижте уеб сайта за поддръжка на Apple.

 4. Стартирайте приложението на Adobe.

Решение 4: Възстановяване на разрешенията за папката на лицензионната услуга FlexNet Publisher

Важно: Показаният по-долу път сочи към папката "Library" в главната директория на стартовия диск, а не към папка „Library“ в домашната директория на потребителя.

Изпълнете Инструкциите за разрешения в решение 5, за да промените разрешенията за следната папка в стартовия диск:
/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

Решение 5: Възстановяване на разрешенията за папка Adobe PCD

Важно: Показаният по-долу път сочи към папката "Library" в главната директория на стартовия диск, а не към папка „Library“ в домашната директория на потребителя.

Изпълнете инструкциите по-долу, за да промените разрешенията за следната папка в стартовия диск:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Инструкции за разрешения

Затворете всички приложения на Adobe. Изпълнете указанията по-долу, за да промените разрешенията за папката.

Забележка: Това решение изисква администраторски права и пълномощия.

Mac OS X 10.7, 10.6 и 10.5

 1. С помощта на Finder отидете до папката, за да я промените.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката и изберете Get Info (Получи информация).

 3. Разгънете раздела „Sharing & Permissions“ (Споделяне и разрешения).
 4. Щракнете върху опцията „Details“ (По-подробно), за да се покажат различните опции за собственик и група.
 5. Щракнете върху иконата за заключване в долния десен ъгъл. Въведете потребителското име и паролата на администратора, когато получите подкана, и щракнете върху OK.

 6. Променете потребителското си име, за да имате права за четене и записване.
 7. Променете администратора, за да имате права за четене и записване.
 8. Променете „Всеки“, за да имате права за четене и записване.
 9. Щракнете върху иконата на зъбно колело и изберете Apply To Enclosed Item (Приложи към прикрепения елемент).

 10. Затворете диалоговия прозорец за получаване на информация.
 11. Стартирайте Adobe Acrobat 9 или продукт на Adobe Creative Suite 4.

Mac OS X 10.4

 1. С помощта на Finder отидете до папката, за да я промените.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката и изберете Get Info (Получи информация).

 3. Разгънете раздела „Ownership & Permissions“ (Собственост и разрешения).
 4. Щракнете върху опцията „Details“ (По-подробно), за да се покажат различните опции за собственик и група.
 5. Уверете се, че имате разрешения за четене и писане.
 6. Щракнете върху иконата за заключване до полето „Owner“ (Собственик) и изберете себе си като собственик. Въведете потребителското име и паролата на администратора, когато получите подкана, и щракнете върху OK.

 7. Променете собственика на системата.

 8. Променете разрешенията за четене и писане на собственика.
 9. Щракнете върху Apply To Enclosed Items (Приложи към прикрепените елементи) и след това върху OK в диалоговия прозорец с предупреждението.

 10. Въведете потребителското име и паролата на администратора, когато получите подкана, и щракнете върху OK.

 11. Затворете диалоговия прозорец за получаване на информация.
 12. Стартирайте Adobe Acrobat 9 или продукт на Adobe Creative Suite 4.

Решение 6: Премахнете журналния файл SQLite

Журналният файл съществува само в конкретни обстоятелства, при които клиентът има достъп до файла на базата данни, като са активирани определени възможности. Ако файлът не съществува, продължете към следващото решение.
С помощта на Finder отидете в:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

Важно: Пътят по-горе сочи към папката "Library" в основата директория на стартовия диск, ане към папка „Library“ в домашната директория на потребителя.

 1. Ако е наличен, изтрийте cache.db-journal.
 2. Стартирайте Adobe Acrobat 9 или продукт на Adobe Creative Suite 4.

Решение 7: (само за Acrobat 9) Инсталирайте на файлова система, която не е чувствителна към малки и големи букви

Приложенията на Adobe не се поддържат за операционна система, форматирана с файловата система, за която малките и големите букви имат значение. Ако се опитате да инсталирате приложение на Adobe на том, за който малките и големите букви имат значение, ще получите съобщение за грешка, че файловата система не се поддържа. (Чувствителните към регистъра на буквите томове включват дискове, които са форматирани с UFS, HFS+ case sensitive [HFSX] и SMB.) Acrobat 9 не показва такива съобщения за грешка и ви позволява да инсталирате приложението. Обаче опитът за стартиране на Acrobat 9 води до следната грешка "Лицензът за този продукт спря да работи (код на грешка 130:9)". Преформатирайте диска с файлова система, която не е чувствителна към регистъра на буквите.

За да проверите дали Mac OS X е форматирана с чувствителна към регистъра на буквите файлова система, направете следното:

 1. Щракнете върху менюто на Apple и изберете About This Mac (За този Mac).

 2. Щракнете върху More Info (Още информация).

 3. В „Hardware“ (Хардуер) изберете Serial-ATA.

 4. Изберете диска, на който е инсталиран Acrobat 9, и проверете файловата система в списъка. Отбележете си дали файловата система е чувствителна към регистъра на буквите.

Иначе, можете да използвате Disk Utility, за да проверите файловата система:

 1. Изберете Applications > Utilities и щракнете два пъти върху Disk Utility.

 2. Изберете диска, на който е инсталиран Acrobat, и проверете формата му.

Решение 8: Повторно инсталиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този процес изисква да деинсталирате и инсталирате отново всичкия софтуер на Adobe CS4 и CS3, както и Acrobat 9 и 8. За инсталирането на софтуера на Adobe са необходими права на администратор. Влезте в акаунт на администратор, за да изпълните стъпките по-долу. За допълнителна информация вижте документацията на операционната система.

Важно: Преди да деинсталирате софтуера, уверете се, че имате инсталационния носител, за да го инсталирате отново. Adobe не осигурява резервни носители за предишни версии на софтуера.

 1. От Finder изберете Go > Utilities (Отиди в > Помощни програми).

 2. Отидете в папката „Adobe Installers“.
 3. Щракнете два пъти върху прекия път за вашия продукт от Adobe.
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да премахнете софтуера.
 5. Повторете стъпки 3 и 4 за всеки допълнителен продукт на Adobe CS4, CS3, Acrobat 9 или Acrobat 8.

 6. Изтрийте следните папки:
  • [Стартиращ диск]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • [Стартиращ диск]/Library/Application Support/Adobe/caps
  • [Стартиращ диск]/Library/Application Support/Adobe/backup

 7. От менюто на Apple изберете Restart (Рестартиране) и след това щракнете върху бутона Restart, за да продължите.

 8. След като компютърът се рестартира, инсталирайте продуктите на Adobe от оригиналния носител.

 9. Стартирайте продукта на Adobe.

Решение 9: Свържете се с отдела за техническа поддръжка на Adobe

Отделът за техническа поддръжка на Adobe може да поиска регистрационни файлове от вашата машина, за да получи допълнителна информация за неизправността. Свържете се с отдела за Техническа поддръжка на Adobe, ако предоставената информация не ви помогна да разрешите проблема.

Допълнителна информация

Различни проблеми могат да причинят тази грешка, включително следните:

 • Ако грешката се появява веднага след инсталиране, компонентът вероятно се нуждае от актуализиране, за да бъде съвместим с вашата операционна система. Или компонентът изисква малко по-различна конфигурация за вашата система.
 • Ако приложението е започнало успешно поне веднъж или е имало тежък режим на работа, проблемът вероятно е свързан със системен ресурс. (Проблемите, свързани със системните ресурси, включват: недостатъчна памет, малко свободно място на диска или едновременно стартиране на няколко програми.) Резултатът може да бъде временна неизправност в лицензионната система или повреда на данните за постоянен лиценз.
 • Ако възникне прекъсване по време на инсталационния процес, това може да попречи за правилното функциониране на лицензионната система.
 • Ако сте участвали в програма за изпробване на продукта преди официалното му пускане на пазара, може да имате временен сериен номер, който е изтекъл. Вижте Грешка: „Лицензът за този продукт е изтекъл“ | CS4, CS5.

Папките и файловете на FlexNet, които са необходими за стартиране на приложенията на Adobe, могат да се повредят или да имат проблеми с разрешенията, ако се преместят от една машина в друга. Те също така могат да бъдат повредени при възстановяване на системата с Time Machine. Отказът на услугата за лицензиране на FlexNet не може да бъде разрешен чрез преинсталиране на приложението или с помощта на Adobe CS5 Cleaner Tool (Почистващ инструмент на Adobe за CS5). Ако проблеми с разрешенията не позволяват на услугата за лицензиране на FlexNet да стартира, да осъществи достъп до данни или да комуникира с процесите на Adobe, възниква проблем с лиценза.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност