Асоциациите за типовете файлове не работят за приложенията на Creative Cloud

Научете как да решавате проблеми, свързани с асоциациите за типовете файлове за приложенията на Creative Cloud.

Проблем

Когато на даден компютър са инсталирани няколко версии на Photoshop, Illustrator или друго приложение на Creative Cloud, деинсталирането на по-ранните версии след инсталиранте на по-нови версии нарушава файловите асоциации на новите версии.

Когато се опитате да отворите файла, виждате един или повече от следните проблеми:

 • Файловият тип се отваря с друго приложение. Например файлове за Illustrator (.ai) се отварят с Adobe XD.
 • Файловият тип вече не е асоцииран с приложението на Creative Cloud. Например .PSD файл не се отваря с Photoshop. 
 • (Windows) При отваряне на файла се показва съобщението: Windows не може да отвори този файл или диалоговия прозорец Отваряне с.

Операционни системи

Windows и macOS

Windows

Това решение използва Photoshop като пример. Извършете тези стъпки за приложението на Creative Cloud и асоциацията за типа файл, която се опитвате да възстановите.

 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху файла и изберете Отваряне с > Изберете друго приложение от контекстното меню.

 2. В появилия се диалогов прозорец за избор на файлова асоциация изберете Photoshop от списъка с приложения или достигнете във файловия мениджър до изпълнимия (.exe) файл за вашата версия на Photoshop.

  Например по подразбиране пътят за инсталацията на Photoshop CC 2019 е:

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe

 3. Изберете Photoshop.exe и щракнете върху Отваряне.

 4. Уверете се, че опцията, Винаги използвай избраната програма, за да отваряш този вид файлове е избрана в следващия диалогов прозорец.

 5. Щракнете върху OK.

Това решение използва Illustrator като пример. Извършете тези стъпки за приложението на Creative Cloud и асоциацията за типа файл, която се опитвате да възстановите до предишното положение.

 1. Щракнете върху Старт > Контролен панел.

 2. Щракнете два пъти върху Програми по подразбиране.

 3. Щракнете върху Асоцииране на файлов тип.

 4. Изберете .ai от списъка.

 5. Щракнете върху Смяна на програмата.

 6. Ако е показана желаната версия на Illustrator, изберете я. Иначе, щракнете върху Преглед, за да я намерите, и щракнете върху Отваряне.

 7. Уверете се, че опцията Винаги използвай избраната програма... е избрана. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец „Отваряне с“.

 8. Щракнете два пъти върху файла ai , за да се уверите, че се отваря с предпочитаната от вас версия на Illustrator.

Ако файловият тип се отваря с неправилно приложение на Creative Cloud, опитайте да деинсталирате и инсталирате отново приложенията. Например, ако файлове за Illustrator (.ai) се отварят с Adobe XD, деинсталирайте и инсталирайте отново както Illustrator, така и Adobe XD. Вижте следните връзки за инструкции:

Това решение обяснява как да се асоциират .PSD и .JPG файлови типове, като използва за пример Photoshop CC 2019. Извършете тези стъпки за версията на приложението на Creative Cloud и асоциацията за типа файл, която се опитвате да възстановите до предишното положение.

 1. Проверете какъв е пътят за файла Photoshop.exe.

  По подразбиране той е: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\

 2. Отворете редактора на системния регистър.

  Натиснете едновременно клавишите Windows + R или изберете Старт > Изпълнение. В прозореца Изпълнение напишете regedit и щракнете върху OK.

 3. Отидете на:

  • (За .PSD) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.psd\OpenWithList
  • (За .JPG) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.psd\OpenWithList

  Ако съществува, уверете се, че за (По подразбиране) е посочен точният път, проверен в Стъпка 1.

  Ако пътят не е точният, щракнете два пъти върху (По подразбиране). Въведете следния текст в него:

  „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe" „%1“

macOS

Това решение използва Illustrator като пример. Извършете тези стъпки за приложението на Creative Cloud и асоциацията за типа файл, която се опитвате да възстановите.

 1. Натиснете клавиш Control и шракнете с мишката върху файл, който желаете да направите асоцииран с Illustrator и изберете Получаване на информация от изскачащото меню.

 2. В появилия се диалогов прозорец щракнете върху раздела Отваряне с, за да го разширите.

 3. Щракнете върху падащото меню и изберете Illustrator от списъка.

 4. В Използвайте това приложение за отваряне на всички документи от този вид, щракнете на Промени всички.

 5. Щракнете върху Продължи в диалоговия прозорец за потвърждаване, който се появява след това.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?