Висок процент на използване на ЦПУ

Някои потребители може да имат проблем с висок процент на използване на ЦПУ след стартиране на продукти на Adobe. Ако смятате, че сте засегнати от този проблем, проверете следното.

Mac OS: Стартирайте Activity Monitor (Следене на активност), отидете на раздела CPU (ЦПУ) и проверете дали процесът CEPHtmlEngine Helper причинява голямото натоварване на ЦПУ.

Windows: Стартирайте „Диспечер на задачите“, отидете на раздела „Процеси“ и проверете дали процесът CEPHtmlEngine Helper причинява голямото натоварване на ЦПУ.

Ако установите, че процесът CEPHtmlEngine Helper причинява голямото натоварване на ЦПУ, опитайте следващите решения:

Бележка:

Ако изпитвате този проблем с Dreamweaver CC 2015, инсталирайте най-новата актуализация, за да решите проблема.

Решение 1: Проверете папката с регистрационни файлове

Този проблем може да възникне, когато продуктите на Adobe нямат достъп до или не могат да записват в папката с регистрационни файлове. Проверете папката, посочена по-долу, за да се уверите, че тя съществува и вашият актуален потребителски акаунт има разрешения за записване, за да се променя съдържанието й.

 1. Windows:

  • Отидете до %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\Creative Cloud Libraries\Logs от полето за търсене в менюто „Старт“ или от Изпълнение на команда
  • Уверете се, че папката съществува и имате разрешения за записване за нея.
 2. Mac OS:

  • Отидете до ~/Library/Logs/Creative Cloud/Creative Cloud Libraries с помощта на командата Go to Folder (Отиди в папка).
  • Уверете се, че папката съществува и имате разрешения за записване за нея.

Решение 2: Променете съдържанието на следващата папка

 1. Затворете всички продукти на Adobe, като Photoshop, Illustrator, Dreamweaver или InDesign.

 2. Преместете съдържанието от папката, посочена по-долу, на друго място като архив (в папка на работния ви плот например). Вижте пътя по-долу за местоположението на папката по продукт.

  Бележка:

  Трябва да изберете изпълнимия файл на продукта директно и с Ctrl+щракване върху него, за да използвате командата Show Package Contents (Показване на съдържанието на пакета) за достъп до директориите на продукта, посочени по-долу.

  Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    

  Бележка:

  Задържайки клавиша Option, докато плъзгате, ви позволява да създадете копие на съдържанието на папката.

 3. Изтрийте съдържанието на оригиналната папка след създаването на копие.

 4. Изтеглете DL224.zip и извлечете съдържанието му в папката, посочена по-долу (част от съдържанието сте архивирали и изтрили в предишната стъпка).

  Бележка:

  Трябва да изберете изпълнимия файл на продукта директно и с Ctrl+щракване върху него, за да използвате командата Show Package Contents (Показване на съдържанието на пакета) за достъп до директориите на продукта, посочени по-долу.

  За Мас:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  За Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    

Бележка:

Инженерният екип на Adobe е наясно с проблема и планира да го реши в бъдеща актуализация.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност