Как да използвате UserVoice, за да заявявате нови функции и да съобщавате за грешки

Adobe приветства обратната връзка от нашите потребители като за това са разположени следните сайтове на UserVoice, с цел събирането на заявки за функции и отчети за грешки.

Забележка: Всяка обратна връзка, която предоставите на Adobe, е по Ваш избор и давате правото на Adobe да я използва без ограничения. Цялостната работа с UserVoice трябва да отговаря на Условия за употреба на Adobe и Правила за поверителност на Adobe.

Има ли разлика между Общността за поддръжка на Adobe и UserVoice?

Общността за поддръжка на Adobe Ви позволява да се свържете с други потребители на Adobe и професионалисти, за да получите помощ със съществуващи характеристики, функции и работни процеси. Те също така ви помагат да намерите съвети и подсказки как да изпълнявате задачите си по-ефективно.

UserVoice е платформа на трета страна, чрез която потребителите могат да подават заявки за функции и доклади за грешки към клиентския отдел.

Как да изпратим полезна обратна връзка посредством UserVoice?

Следвайте указанията по-долу, за да предоставите обратна връзка на Adobe както за търсене на функции, така и за докладване на грешки. За да търсите заявки, изпратени по-рано, въведете ключовите думи за Вашия принос в текстовото поле за заглавие.

Избягвайте да публикувате дублиращи се заявки. Оценете подобна заявка, изпратена от друг потребител, и добавете Вашите коментари.

При заявяване на нова функция

 1. Когато въвеждате нова идея, използвайте кратко, но описателно заглавие.

 2. Изберете най-приложимата категория от падащия списък „Категория“. Той позволява на Adobe да категоризира, оценява и отговаря на Вашия принос по-бързо.

 3. Добавете описание, което включва типа потребител (например редактор, дизайнер, фотограф и т.н.) и исканата функция.

 4. Уверете се, че сте посочили всички приложими специфични работни процеси или хардуерни конфигурации.

 5. Прикачете изображение или кратко видео, за да бъде разбрана заявката по-добре.

Когато докладвате за грешка

 1. Изберете най-приложимата категория от падащия списък „Категория“. Той позволява на Adobe да категоризира, оценява и отговаря на Вашия принос по-бързо.

 2. Дайте точно описание на проблема. Например, „Premiere Pro се срива често“ не е достатъчно. „Всеки път, когато натисна на клип във времевата линия с отворен панел за ефекти, Premiere Pro се срива“ ще помогне повече.

 3. Дайте подробно обяснение на желаното поведение или резултат и наблюдаваното поведение или резултат.

 4. Посочете колко пъти е възникнал проблемът.

 5. Уточнете каква версия е приложението, което използвате (копирайте номера на версията от прозореца за продукти) заедно с приложенията на трети страни.

 6. Дайте подробности за системата, на която използвате софтуера. Например хардуерен модел, операционна система и нейната версия.

 7. Предоставете инструкции стъпка по стъпка, за да опишете проблема (екранни снимки или запис на екрана). Ако не можете да дадете точни инструкции, бъдете възможно най-подробни.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт