Инсталиране на Java (JRE) | Mac OS 10.7 и следващи версии

Проблем

Възниква грешка "you need to install the legacy Java SE 6 runtime" (трябва да инсталирате старата Java SE 6) при стартиране на някое приложение на Adobe.

Решение

В Mac OS 10.7 (Lion) и следващите версии Java runtime вече не се инсталира автоматично по време на инсталацията на операционната система. Следвайте някой от методите по-долу, за да инсталирате Java runtime.

Метод 1

Можете да изтеглите и инсталирате най-новата версия на Java runtime от уеб сайта на Java - Изтегляне на безплатен софтуер за Java.

Бележка:

В Mac OS 10.10 (Yosemite), може да получите предупреждение "The Application has been moved and its path has been changed...“ (Приложението е преместено и неговият път е променен ...), когато стартирате някой продукт на Adobe.

Щракнете върху бутон Поправка сега или Актуализиране , за да актуализирате местоположението и да разрешите проблема. Когато бъдете подканени за парола , въведете паролата си за системата, за да завършите.

Предупредително съобщение за преместване на приложението

Метод 2

Ако не е инсталирана Java runtime, ще бъдете подканени да я инсталирате, когато за първи път стартирате някой продукт на Adobe. Изпълнете инструкциите в диалоговия прозорец на екрана, който ви уведомява, че е необходимо да инсталирате Java.

Метод 3 (Mac OS 10.7 и 10.8)

Използвайте следния метод, за да стартирате инсталацията на Java runtime или да потвърдите, че е инсталирана.

  1. Отидете на Applications > Utilities > Java Preferences (Приложения > Помощни програми >Предпочитания за Java).
  2. Отворете предпочитанията за Java.
  3. Ако Java не е инсталиранa, ще получите следното съобщение “To open “Java Preferences," you need a Java runtime. (За да отворите “Предпочитания за Java”, имате нужда от Java runtime.) Would you like to install one now?” (Искате ли да я инсталирате сега?)

  4. Щракнете върху „Инсталиране“ и приемете лицензионното споразумение. Java runtime е изтеглена и инсталирана.

Допълнителна информация

Много приложения на Adobe зависят от Oracle Java Runtime Environment (JRE), за да работят някои техни функции. Apple наскоро промени начина, по който включва Java в Mac OS, а Java вече не е инсталирана предварително с Lion. Сега това е допълнителна инсталация, която трябва да пожелаете да направите. 

Тъй като настоящите инсталатори и приложения на Adobe са били създадени преди тези промени от страна на Apple, софтуерът на Adobe предполага, че Java е инсталирана. Adobe и Apple са работили съвместно, за да гарантират, че можете да инсталирате Java по време на инсталиране на операционната система. Или може да я инсталирате по-късно, преди да инсталирате приложенията на Adobe. По време на изпълнение, когато стартирате приложение на Adobe, ще бъдете подканени да инсталирате Java, ако все още не е инсталирана. Ако не инсталирате Java преди да стартирате приложение на Adobe, може да липсват някои функции или те да се държат неправилно. Ако се натъкнете на някакви проблеми, инсталирайте Java, за да коригирате проблемите. Adobe препоръчва корпоративните ИТ организации да инсталират предварително Java (или да се уверят, че Java може да бъде инсталирана през техните защитни стени/мерки за сигурност), за да се избегнат конфликти с приложенията на Adobe.

Ако Java runtime не е инсталирана, възможно е да възникнат някои проблеми , които включват -  

  • Невъзможност за стартиране.
  • Появата на подкани да инсталирате Java runtime, когато се опитвате да използвате приложенията.
  • Приложенията увисват или се затварят.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?