Инсталиране или изпълнение на приложения на Adobe в нов потребителски акаунт | Mac OS X

Понякога даден потребителски акаунт може да се повреди и да не позволи на инсталиращата програма да осъществи достъп или да създаде необходимите файлове и папки. Създайте друг акаунт, влезте в новия акаунт и след това се опитайте да инсталирате или изпълните приложението на Adobe.

Използвате Windows?

За информация относно създаването на нов локален администраторски акаунт в Windows вижте Създаване на нов локален администраторски акаунт | Windows.

Mac OS 10.7 (Lion) и по-нови версии

 1. От менюто на Apple изберете System Preferences (Системни предпочитания).

 2. Щракнете върху Users & Groups (Потребители и групи).

 3. Изберете иконата с катинар и въведете своето администраторско име и парола.

 4. Щракнете върху знака плюс до долния ляв ъгъл на прозореца.

 5. Изберете тип акаунт от изскачащото меню New Account (Нов акаунт).

 6. Въведете пълно име за акаунта (например напишете test). Автоматично се генерира име на акаунт.

 7. Въведете парола, която лесно можете да запомните (като test), в полетата Password (Парола) и Verify (Потвърди).

 8. Въведете подходящо подсказване за паролата. Подсказването за паролата ви помага да запомните паролата си.

 9. Щракнете върху Create User (Създай потребител).

 10. Уверете се, че опцията Allow user to administer this computer (Позволи на потребителя да администрира този компютър) е избрана.

 11. Щракнете върху иконата с катинар, за да не позволите други промени.

 12. Затворете Users & Groups (Потребители и групи).

 13. От менюто на Apple изберете Log Out (Изход).

 14. Влезте отново, като използвате новосъздадения потребителски акаунт, и се опитайте да инсталирате приложението на Adobe.

Mac OS 10.5 (Leopard) и 10.6 (Snow Leopard)

 1. От менюто на Apple изберете System Preferences (Системни предпочитания).

 2. Щракнете върху Accounts (Акаунти).

 3. Ако някои от опциите са потъмнени, щракнете върху иконата с катинар и въведете своето администраторско име и парола.

 4. Щракнете върху знака плюс до долния ляв ъгъл на прозореца.

 5. Въведете потребителското име (например напишете test). Задължително въведете парола, която лесно можете да запомните (като test), в полетата Password (Парола) и Verify (Потвърди).

 6. Щракнете върху Create Account (Създай акаунт).

 7. Изберете опцията Allow user to administer this computer (Позволи на потребителя да администрира този компютър). Тази опция прави потребителя, когото сте задали под името „test“, администратор.

 8. От менюто на Apple изберете Log Out (Изход).

 9. Когато се появи екранът за влизане, изберете потребителя, когото сте задали под името „test“.

 10. Опитайте се да инсталирате приложението си на Adobe.

Mac OS 10.4 (Tiger)

 1. От менюто на Apple изберете System Preferences (Системни предпочитания).

 2. Щракнете върху Accounts (Акаунти).

 3. Ако някои от опциите са потъмнени, щракнете върху иконата с катинар и въведете администраторско име и парола.

 4. Щракнете върху знака плюс до долния ляв ъгъл на прозореца.

 5. Въведете потребителското име (например напишете test). Задължително въведете парола, която лесно можете да запомните (като test), в полетата Password (Парола) и Verify (Потвърди).

 6. Изберете опцията Allow user to administer this computer (Позволи на потребителя да администрира този компютър). Тази опция прави потребителя, когото сте задали под името „test“, администратор.

 7. Щракнете върху Create Account (Създай акаунт).

 8. От менюто на Apple изберете Log Out (Изход).

 9. Когато се появи екранът за влизане, изберете потребителя, когото сте задали под името „test“.

 10. Опитайте се да инсталирате приложението си на Adobe.

Mac OS 10.3 (Panther)

 1. От менюто на Apple изберете System Preferences (Системни предпочитания).

 2. Щракнете върху Accounts (Акаунти).

 3. Изберете иконата с катинар и въведете своето администраторско име и парола.

 4. Щракнете върху знака плюс до долния ляв ъгъл на прозореца.

 5. Въведете потребителско име (например напишете test) и парола. Задължително въведете парола, която лесно можете да запомните, като test.

 6. Щракнете върху бутона Security (Защита) в горната част и изберете опцията Allow user to administer this computer (Позволи на потребителя да администрира този компютър). Тази опция прави потребителя, когото сте задали под името „test“, администратор.

 7. Затворете прозореца Accounts (Акаунти).

 8. От менюто на Apple изберете Log Out (Изход).

 9. Когато се появи екранът за влизане, изберете потребителя, когото сте задали под името „test“.

 10. Опитайте се да инсталирате приложението си на Adobe.

Mac OS 10.2 (Jaguar)

 1. От менюто на Apple изберете System Preferences (Системни предпочитания).

 2. От менюто View (Изглед) изберете Users (Потребители) и след това щракнете върху New User (Нов потребител).

 3. Въведете потребителско име (например напишете test).

 4. Щракнете върху раздела Password (Парола) и въведете парола, която лесно можете да запомните, като test.

 5. Изберете опцията Allow user to administer this computer (Позволи на потребителя да администрира този компютър). Тази опция прави потребителя, когото сте задали под името „test“, администратор.

 6. Щракнете върху ОК и затворете прозореца Accounts (Акаунти).

 7. От менюто на Apple изберете Log Out (Изход).

 8. Когато се появи екранът за влизане, изберете потребителя, когото сте задали под името „test“.

 9. Опитайте се да инсталирате приложението си на Adobe.
Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт