Поправяне на разрешенията за диска с помощта на Disk Utility | Mac OS X

Ако влезете в профил с администраторски права, но въпреки това не можете да инсталирате, вашите разрешения за диска може да са повредени.

За да поправите вашите разрешения с помощта на Disk Utility, направете следното:

  1. Отидете в Go > Utilities.
  2. Щракнете два пъти върху Disk Utility.
  3. Изберете дисковия том в левия панел, за който искате да поправите разрешенията.
  4. Щракнете в раздел First Aid (Първа помощ).
  5. Изберете дисковия том, в който искате да инсталирате приложението на Adobe, след което щракнете върху Repair Disk Permissions (Поправяне разрешения за диска).

Демонстрацията на Adobe Captivate по-долу илюстрира поправянето на разрешенията за диска с помощта на Disk Utility. За повече информация относно показването на тази демонстрация вижте Преглед на демонстрации за Adobe Captivate в документите от базата със знания.

 

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?