Рестартиране на Windows в изменен режим

 1. Излезте от всички приложения.
 2. Изберете Start (Старт), въведете msconfig в текстовото поле за търсене и натиснете Enter.
 3. Запишете си на листче всички елементи в разделите Startup (Стартиране) и Services (Услуги), които са с премахната отметки.
 4. Щракнете върху раздел General (Общи) и изберете Selective Startup (Селективно стартиране).
 5. Щракнете върху раздел Startup (Стартиране) и изберете Disable All (Забрани всички).
 6. Изберете всички стартови елементи, които са от съществено значение за тестване на проблема (например acrotray.exe е от съществено значение, ако тествате проблеми, свързани със създаването на PDF файлове с Acrobat). Ако не сте сигурни дали даден елемент е важен, оставете го неотметнат (забранен).

 7. Щракнете върху раздел Services (Услуги) и изберете Hide All Microsoft Services (Скрий всички услуги на Microsoft).
 8. Изберете Disable All (Забрани всички) и след това изберете отново всички услуги, които са от съществено значение за тестване на проблема (например acrotray.exe, ако тествате проблеми, свързани със създаването на PDF файлове с Acrobat). Ако не сте сигурни дали даден елемент е важен, оставете го неотметнат (забранен).

  Важно: Разрешете отново FLEXnet Licensing Service (Услуга за лицензиране FLEXnet), ако отстранявате проблеми в продукт на Adobe. Услугата за лицензиране FlexNET е необходима за повечето продукти на Adobe. Ако не е разрешена, вашият продукт от Adobe няма да се стартира.
   

 9. Щракнете върху Apply (Приложи) и рестартирайте Windows, за да влязат в сила промените.

  Забележка: При рестартиране ще бъдете уведомени, че помощната програма за конфигуриране на системата е променила начина, по който се стартира Windows. Щракнете върху ОК. Когато помощната програма за конфигуриране на системата се появи, щракнете върху Cancel (Отказ).
   

 10. Щракнете с десния бутон на мишката върху избрани икони в зоната за уведомяване, за да затворите или деактивирате всички стартови елементи, които все още са активни.

Повторно разрешаване на стартови елементи и услуги

 1. Изберете Start (Старт), въведете msconfig в текстовото поле за търсене и натиснете Enter.
 2. Щракнете върху раздел General (Общи) и изберете Normal Startup (Нормално стартиране).
 3. Премахнете отметките от всички елементи, които сте си записали в стъпка 3 в предишния раздел.

 4. Щракнете върху Apply (Приложи) и рестартирайте Windows, за да влязат в сила промените.

Демонстрацията на Adobe Captivate показва как да рестартирате Windows в изменен режим. За повече информация относно показването на тази демонстрация вижте Преглед на демонстрации за Adobe Captivate в документите от базата със знания (kb403894).