Стартирайте операционната система в режим Safe Boot

  1. Рестартирайте компютъра Macintosh. Натиснете и задръжте клавиша Shift веднага след като чуете стартовия тон.
  2. Отпуснете клавиша Shift, когато се появи логото на Apple. Safe Boot(Безопасно зареждане) се появява на екрана при стартиране на Mac OS X.

Забележка: Надписът Safe Boot се появява само на екрана при стартиране на операционната система; той не се появява в ъглите на работния плот, както например при Windows.

Възстановяване на нормалния режим на операционната система

  1. Рестартиране на Macintosh без натискането на нито един клавиш.

 

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност