Стартирайте в режим Safe Boot | macOS

Стартирайте операционната система в режим Safe Boot

  1. Рестартирайте Вашия Mac. Натиснете и задръжте клавиша Shift веднага след като чуете стартовия тон.

  2. Отпуснете клавиша Shift, когато се появи логото на Apple  . Safe Boot се появява на стартовия екран на macOS. 

  Искате да стартирате операционната система в режим Safe Boot на вашия силиконов Apple Mac? Виж как да използвате безопасен режим на вашия Mac.

Възстановяване на нормалния режим на операционната система

Рестартирайте вашия Mac , без да държите натиснат клавиш.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт