Стартиране в режим Safe Boot | Mac OS X

Стартирайте операционната система в режим Safe Boot

  1. Рестартирайте компютъра Macintosh. Натиснете и задръжте клавиша Shift веднага след като чуете стартовия тон.
  2. Отпуснете клавиша Shift, когато се появи логото на Apple. Safe Boot(Безопасно зареждане) се появява на екрана при стартиране на Mac OS X.

Забележка: Надписът Safe Boot се появява само на екрана при стартиране на операционната система; той не се появява в ъглите на работния плот, както например при Windows.

Възстановяване на нормалния режим на операционната система

  1. Рестартиране на Macintosh без натискането на нито един клавиш.

 

 

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт