Отстраняване на грешки по време на изпълнение на C++ програми | Продукти на Adobe | Windows

Използвайте този документ, за да разрешите грешки, възникващи по време на изпълнение на C++ програми, когато използвате продукти на Adobe.

Повторно създаване на файлове с предпочитания

Създайте отново файла с предпочитания за приложението на Adobe, за да премахнете проблемите, които може да причини един повреден файл с предпочитания.

Забележка: Когато използвате това решение, приложението на Adobe ще създаде файл с предпочитания и вие ще загубите персонализираните настройки, свързани с текущия файл с предпочитания. Обаче файлът, който сте преименували в стъпка 2, е вашият оригинален файл с предпочитания. Ако установите, че файлът с предпочитания не причинява проблема, тогава можете да възстановите персонализираните си настройки, като изпълните инструкциите по-долу.

За да създадете отново файла с предпочитания за продукта:

  1. Излезте от приложението на Adobe.
  2. Преименувайте файла с предпочитания (например на [PrefFilename].old). Файловете с предпочитания често се намират в папката \Documents and Settings\[user]\Application Data\ Adobe\[Product]\.
  3. Стартирайте приложението на Adobe, за да създадете файл с предпочитания.

Ако проблемът продължава, файлът с предпочитания не е причината. За да възстановите персонализираните настройки, изтрийте новия файл с предпочитания и възстановете оригиналното име на предишния файл с предпочитания.

Повторно създаване на папки с предпочитания

Създайте отново папката с предпочитания за приложението на Adobe, за да премахнете проблемите, които може да причинят повредените предпочитания.

Забележка: Ако създадете отново папката с предпочитания за приложението, можете да получите неочаквани резултати. Например настройките за Collaboration, JavaScripts, Organizer, Color Settings, AutoFill, Web Capture, Stamps and Updater и Color Management може да се повлияят неблагоприятно или да не се върнат в начално състояние.

За да създадете отново папката с предпочитания за приложението:

  1. Излезте от приложението на Adobe.
  2. От Windows Explorer отидете в папката с предпочитания за приложението. Папките с предпочитания за приложенията често се намират в папка \Documents and Settings\[user]\Application Data\Adobe\[Product]\.
  3. Преместете папката с предпочитания на друго място (например C:\Temp).
  4. Стартирайте приложението на Adobe, за да създадете файл с предпочитания.

Ако проблемът възникне пак, след като създадете отново папката с предпочитания за приложението, то проблемът не е свързан с папката с предпочитания. За да възстановите персонализираните настройки, плъзнете файла, който преместихте в стъпка 3, в първоначалното му местоположение. След това щракнете върху „Да“, за да замените новата папка с предпочитания.

Пуснете или инсталирайте продукта от нов потребителски акаунт

Създайте потребителски акаунт, който има същите права като акаунта, който използвахте, когато е възникна проблемът. Ако проблемът не се повтори отново, тогава първоначалният потребителски акаунт може да е повреден. За инструкции относно създаването на потребителски акаунт вижте "Добавяне на нов потребител в компютъра" в „Помощ за Windows“ или се свържете със системния администратор.

 

 

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?