Отстраняване на системни грешки и „замръзвания“ в Windows | Софтуер на Adobe

Научете как да отстранявате симптоми на системните грешки в Windows, като празен или трептящ диалогов прозорец, замръзнал курсор или екран, син екран, неочаквано рестартиране или съобщение за грешка на Windows.

Бележка:

Появява ли се специфична грешка, когато използвате приложението Adobe? Потърсете в Adobe Community Помощ за грешката или посетете Форумите на Adobe, за да получите помощ от експерти от общността.

Преди да започнете

Ако Вашата система не отговаря на минималните изисквания за Вашия продукт на Adobe, продуктът може да не работи както трябва. Посетете уеб страницата относно системните изисквания за Adobe, за да се уверите че системата Ви отговаря на мимималните изисквания за Вашия продукт.

Архивирайте всички лични файлове (например Photoshop или файлове на InDesign, които сте създали).

Дейностите по отстраняване на неизправности, посочени по-долу, са съобразени с интерфейса по подразбиране на Windows и класическия изглед на Контролния панел. Някои дейности изискват от Вас да намерите файлове, папки или разширения, които са скрити по подразбиране.

Отворете Контролния панел в Класически изглед

1. Отворете Контролния панел.

2. Изберете една от следните опции:

 • (Windows Vista) Класически изглед
 • (Windows 7, Windows 8 и Windows 10) Изглед чрез > Малки иконки

Показване на скритите файлове, папки и разширения.

Вижте тези теми от прозореца Помощ в Windows:

 • (Windows Vista и Windows 7) „Показване на скритите файлове“ и „Показване или скриване на разширения на имена на файлове“
 • (Windows 8 и Windows 10)  „Показване на скритите файлове“ и „Показване или скриване на разширения на имена на файлове“

Опции относно папките в Windows 7, Windows 8 и Windows 10

Основни положения при отстраняване на системни проблеми

Най-актуалната версия на софтуера Adobe може да има по-добра съвместимост с операционната система и драйверите. Преди да инсталирате актуализация, уверете се, че системата Ви отговаря на изискванията.

Посетете Страницата с актуализации на продукти на Adobe, за да видите какви актуализации са налични за Вашия продукт.

Актуализациите на операционната система Windows подобряват нейната производителност и съвместимостта ѝ с приложенията.

За да получите сервизни пакети и актуализации на Windows, посетете www.windowsupdate.com. За да получите помощ при инсталирането на сервизни пакети и актуализации, свържете се техническата поддръжка на Microsoft.

Създайте отново файла с предпочитания за приложението на Adobe, за да премахнете проблемите, които може да причини един повреден файл с предпочитания.

Основният файл с предпочитания се нарича „Adobe [Име на продукта] [Версия на продукта] Prefs.psp“.

В Windows Vista, 7, 8 или 10 файлът с предпочитания се намира в:

Users\[Потребителско име]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe [Име на продукта] [Версия на продукта]\Adobe [Име на продукта] [Версия на продукта] Settings\Adobe [Име на продукта] [Версия на продукта]Prefs.psp

Ако се нуждаете от бърз метод за нулиране на Вашите предпочитания, можете да го направите в много приложения на Adobe, като използвате клавишна комбинация, докато стартирате продукта. Задръжте CTRL-SHIFT-ALT веднага след като щракнете два пъти върху иконката на приложението.

В този видеоклип можете да видите указания относно нулирането на предпочитанията на Photoshop: Как да нулирате файла с предпочитания на Photoshop CS6

За допълнителни инструкции потърсете в Системата за помощ на Вашия продукт „възстановяване на предпочитанията“.

Някои приложения или услуги причиняват системни грешки или „замръзвания“, когато работят едновременно с приложенията на Adobe. Услугите представляват специализирани програми, изпълняващи функции, които подпомагат други програми.

Преди да стартирате Вашето приложение Adobe, дезактивирайте другите приложения и услуги посредством Избирателно стартиране.

За повече информация потърсете следните теми в Системата за Помощ на Microsoft Windows:

 • Windows Vista „Как се използва помощната програма за конфигуриране на системата за отстраняване на конфигурационните грешки в Windows Vista“ (Идентификатор на статията: 950093)
 • Windows 7, 8 и 10  „Изпълнение на избирателно стартиране посредством помощната програма за конфигуриране на системата“ 

За да дезактивирате услугите и програмите, които биват пускани при стартиране на Windows, направете следното:

 1. Излезте от всички приложения.
 2. За Windows 7: Изберете Старт, въведете msconfig в полето Търсене и натиснете Въвеждане.

  За Windows 8 и 10: Щракнете с десен бутон върху Старт и изберете Изпълнение, въведете msconfig в полето Изпълнение и натиснете Въвеждане.

 3. Преминете към раздела Общи, след което изберете Селективно стартиране.

 4. В Windows 7: отидете до раздела Стартиране и изберете Забрани всички.

  За Windows 8 и 10, отворете Task Manager, като щракнете с десния бутон на мишката върху Taskbar. Отидете на раздел Стартиране, след което изберете Забрани.

 5. Изберете всички стартови елементи, които са важни за тестването на проблема. Ако не сте сигурни дали даден елемент е важен, оставете го неотметнат (забранен).
 6. Отидете на раздел Услуги, а след това върху Скриване на всички услуги на Microsoft.

 7. Изберете Забрана на всички, изберете отново Услуга за лицензиране на FlexNet, и след това изберете отново всички услуги, които са важни за тестването на проблема. Ако не сте сигурни дали даден елемент е важен, оставете го неотметнат (забранен).

  Бележка:

  Когато махнете отметката от Load System Services (Зареждане на системните услуги) в Selective Startup (Избирарателно стартиране), Вие изтривате за постоянно всички точки за възстановяване, използвани от помощната програма System Restore (Възстановяване на системата). Ако се притеснявате от евентуално изтриване на Вашите точки за възстановяване, оставете Зареждане на системни услуги избрано.

 8. Изберете Прилагане и рестартирайте Windows.

 9. Когато Windows бъде рестартиран, той ще покаже съобщение, че помощната програма за конфигуриране на системата е променила начина, по който Windows се стартира. Изберете ОК.

 10. Когато се появи помощната програма за конфигуриране на системата, щракнете върху Отмяна.

 11. Щракнете с десния бутон на мишката върху избрани иконки в зоната за уведомяване, за да затворите или да дезактивирате всички стартови елементи, които все още са активни.

 12. Стартирайте Вашето приложение на Adobe и направете едно от следните действия:

  • Ако приложението все още не работи безпроблемно, активирайте отново елементите и услугите от началното стартиране:
  1. Отидете на адрес Старт > Run, въведете msconfig, след което изберете OK.
  2. Изберете Нормално стартиране в раздел Общи , щракнете върху OK и рестартирайте компютъра.
  • Ако приложението работи безпроблемно, активирайте отново един по един елементите и услугите от Стартиране, за да определите кой от тях причинява проблема:
  1. Отидете на адрес Старт > Run, въведете msconfig, след което изберете OK.
  2. Изберете отново избирателно услугите и елементите, включени в началното стартиране, и рестартирайте Вашия компютър.
  3. Опитайте да стартирате приложението отново. Ако имате проблеми, най-вероятно проблемът е причинен от последно активирания елемент или услуга от началното стартиране.

Преинсталирайте от работния плот

Някои системни компоненти – например драйвери на устройства и антивирусни програми – могат да бъдат несъвместими с инсталационната програма и да доведат до непълна или неуспешна инсталация. За да предотвратите тези конфликти, инсталирайте приложението от работния плот или в опростен режим.

 1. Копирайте инсталационната папка на Adobe от диска на работния плот.
 2. Отворете папката с приложението на Adobe на работния плот.
 3. Щракнете два пъти върху Setup.exe и следвайте инструкциите на екрана.

 4. Рестартирайте Windows. 

Преинсталирайте в опростен режим

 1. Копирайте инсталационната папка на Adobe от диска на работния плот.
 2. Забранете услугите, включени в началното стартиране, и рестартирайте Windows. Вижте Стартирайте приложението на Adobe в опростен режим по-горе.

 3. Щракнете два пъти върху Setup.exe и следвайте инструкциите на екрана.

 4. Рестартирайте Windows. 

 5. Когато се появи помощната програма за конфигуриране на системата, щракнете върху Normal Startup (Нормално стартиране).

Ако преинсталирането от работния плот или в опростен режим не реши проблема, опитайте да инсталирате и да стартирате приложението на Adobe на друг твърд диск.

Специфични за продуктa решения

Решение

Продукти

Acrobat | Adobe Audition | Adobe Bridge | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Adobe Reader | AfterEffects | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign |  Lightroom |  Photoshop | Photoshop Elements | Soundbooth

 

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Audition | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Elements Organizer | Soundbooth

 

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator |  InDesign | Photoshop

 

Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | AfterEffects

Премахнете добавките, създадени от трети лица

 1. Премахнете добавките, създадени от трети лица, от папката на добавките (Program Files\Adobe\[версия на приложението]\Plug-Ins).

  Папката на добавките на Photoshop CS6 в Windows 7

 2. Рестартирайте приложението:

  • Ако проблемът се появи отново, върнете добавките в папката на добавките и опитайте друго решение.
  • Ако проблемът не се появи отново, преминете към следващата стъпка.
 3. Върнете добавките, създадени от трети лица, в папката на добавките на приложението.

 4. Рестартирайте приложението и опитайте да пресъздадете проблема.
 5. Направете едно от следните действия:

  • Ако проблемът не се появи отново, тогава започнете отново от стъпка 2.
  • Ако проблемът се появи отново, свържете се с разработчика на добавката, която последно сте преместили, и попитайте за по-актуална версия.

Намалете броя на активните шрифтове

Шрифтовете, инсталирани в Windows, понякога могат да причинят проблеми с приложенията на Adobe.

За инструкции, вижте:

Папката за щрифтове в Windows 7


Актуализирайте или преинсталирайте QuickTime

Остаряла или повредена версия на Apple QuickTime може да попречи на приложенията на Adobe за цифрово аудио или видео да стартират или работят правилно. 

Актуализиране на QuickTime: За да актуализирате QuickTime, инсталирайте най-новата версия от www.apple.com/quicktime/download.

Преинсталиране на QuickTime: Премахнете QuickTime, изтрийте всички QuickTime файлове или папки, останали в системата, и след това да преинсталирате QuickTime. За помощ, вижте Премахване и преинсталиране на iTunes и други софтуерни компоненти в Windows Vista, Windows 7 или Windows 8.


Дезактивиране или премахване на разширения

Разширенията подобряват функционалността на приложенията на Adobe, посочени по-горе. За повече информация относно разширенията, вижте Помощ за Adobe Extension Manager

Дезактивирайте разширенията, за да отстраните проблемите, до които може да доведе повредено или несъвместимо разширение.

 1. Стартирайте Adobe Extension Manager. (Ако Extension Manager не е инсталиран, изтеглете го оттук.)
 2. Изберете приложението на Adobe, в което се проявява проблемът.

 3. Дезактивирайте или изключете всички разширения.

 4. Ако проблемът изчезне, активирайте отново едно по едно разширенията и се опитайте да работите с приложението на Adobe, при което се проявява проблем. Ако идентифицирате проблемно разширение, отстранете го.

  За да отстраните разширение:

  1. Изберете разширението в Extension Manager.
  2. Изберете File (Файл) > Export (Експортиране).


Оптимизирайте скрач дисковете

Когато няма достатъчно RAM памет за редактиране на изображения, тези приложения използват файл на скрач диск. Файлът на скрач диск е временно дисково пространство, използвано за съхранение на данни и извършване на изчисления.

Увеличаването на производителността на скрач диска може да доведе до отстраняване на системните грешки и на „замръзванията“. Потърсете „скрач диск“ в системата за помощ на Вашето приложение на Adobe за повече информация.

Настройки на скрач диска във Photoshop CS6


Отстраняване на проблеми с кодеци

Кодеците, които са несъвместими с Вашата операционна система или приложения, причиняват проблеми при стартирането на операционната система и „замръзвания“ на приложения. Отстранете проблемите с кодеците, като премахнете наскоро инсталираните кодеци или временно дезактивирате един по един кодеците и се опитате да пресъздадете проблема.

Забележка: Премахването на кодек може да направи видео или аудио файлове невъзможни за прочитане или може да накара приложенията да спрат да работят. Бъдете внимателни, когато премахвате кодеци. Ако не сте сигурен/а кои кодеци да запазите в системата си, щракнете върху бутона Чат сега в долната част на страницата, за да разговаряте с представител на Adobe.

За инструкции, вижте:

Разширено отстраняване на неизправности в системата

Актуализирайте драйвера на видеокартата

Можете да определите дали драйверът на видеокартата е вече неактуален, като промените дълбочината на цветовете и разделителната способност на видеокартата.  Ако Вашето приложение на Adobe продължава да работи според очакванията след промяна на дълбочината на цветовете и разделителната способност, не е необходимо да актуализирате видео драйвера.

За да промените дълбочината на цветовете и разделителната способност, използвани за софтуерните продукти на Adobe, вижте тези теми от Помощта в Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10  „Получаване на най-доброто изображение на монитора“

Забележка: Софтуерните продукти на Adobe изискват разделителна способност на екрана от поне 1024 x 768.

Ако е необходимо, свържете се с производителя на видеокартата, за да получите актуализиран драйвер, или изтеглете драйвера от уебсайта на производителя. (За да определите производителя на видеокарта, вижте свойствата на картата в Device Manager (Диспечер на устройства).)

Актуализиране на драйвера на Вашия принтер

За да определите дали драйверът на Вашия принтер по подразбиране е несъвместим с Вашия софтуерен продукт на Adobe, инсталирайте принтер, който използва PostScript драйвер на принтер и задайте този принтер да бъде принтер по подразбиране. (Можете да инсталирате принтер, който не е физически хардуер.)

Ако проблемът не се появи отново, това означава, че драйверът на принтера, който сте използвали досега, e несъвместим с приложението на Adobe. Свържете се с производителя на принтера за набавяне на актуализиран драйвер.

За да получите инструкции, потърсете „добавяне на принтер“ в Помощ за Windows. За подробности относно задаването на PostScript принтер като принтерът по подразбиране, потърсете „Променете принтера по подразбиране“ в Помощ за Windows.

Актуализиране на драйверите на устройството

Драйверите на устройства са софтуерни файлове, които позволяват на Windows да комуникира с устройства като скенери, мишки и клавиатури. Свържете се с производителя на устройството, за да се уверите, че използвате най-актуалния драйвер за него.

За повече информация, вижте тези теми от Помощ за Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 „Отваряне на Диспечера на устройствата“ и „Получаване на помощ относно грешки в Диспечера на устройствата“

Възможно е да се сблъскате със системни грешки, ако Вашият потребителският акаунт е повреден или ако Вашият потребителски акаунт няма права за файлове и папки, които са необходими на Вашето приложение на Adobe.

Стартирайте приложението на Adobe в нов потребителски акаунт Създайте потребителски акаунт, който има същите права като акаунта, който сте използвали, когато е възникнал проблемът. Ако проблемът не се появи отново, тогава най-вероятно първоначалният потребителски акаунт е повреден.

За инструкции, потърсете следните теми в Системата за Помощ на Microsoft Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 „Създаване на потребителски акаунт“

Стартирайте приложението на Adobe в администраторски акаунт Създайте потребителски акаунт и променете вида на акаунта на администраторски. (Ако нямате права да създавате администраторски акаунт, свържете се с Вашия системен администратор.) Ако проблемът не се появи отново, на Вашият стандартен потребителски акаунт му липсват права за достъп до файлове и папки, които са необходими на Вашето приложение на Adobe. 

За инструкции, потърсете следните теми в Системата за Помощ на Microsoft Windows:

 • Windows Vista „Промяна на вида на потребителския акаунт“
 • Windows 7, Windows 8, и Windows 10 „Промяна на вида на потребителския акаунт“

Управление на потребителския достъп

За инструкции потърсете в Системата за помощ на Microsoft Windows „Изключване и включване на Управление на потребителски акаунти“.

Windows Aero

Windows Aero променя външния вид на Вашия работен плот. Изключете го и след това, вижте дали проблемът се появява отново, когато стартирате Вашето приложение на Adobe.

За инструкции потърсете в Системата за помощ на Microsoft Windows „Отстраняване на проблеми с Windows Aero“.

Оптимизирайте обработката на временните файлове

Windows и различните приложения съхраняват работни данни във временни (.tmp) файлове, които създават на твърдия диск. Наличието на прекалено голямо количество временни файлове или на твърде остарели такива може да повлияе негативно на ефективността на Windows или на приложенията.

За по-подробна информация потърсете следните теми в Системата за Помощ на Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 „Изтриване на файлове чрез Дисково почистване“

Задайте размера на файла за виртуална памет да е този, сложен по подразбиране

За повече информация, вижте тези теми от Помощ за Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 „Промяна на размера на виртуалната памет"

Поправете и дефрагментирайте твърдите дискове

За инструкции вижте тези теми от Помощта в Windows:

 • Windows 7, Windows 8 и Windows 10 „Подобряване на ефективността чрез дефрагментиране на твърдия диск”

Сканирайте системата за вируси

Използвайте актуализиран антивирусен софтуер (например Symantec Norton AntiVirus или McAfee Virus Scan), за да проверите дали в системата има вируси. Вирусните инфекции могат да повредят софтуера и да причинят системни грешки. За повече информация, вижте документацията на антивирусния софтуер.

ICC профилите помагат за управлението на цветовите гами във Вашата система. Може да възникне системна грешка, ако Вашето приложение на Adobe има достъп до ICC профил. Отстранете неизправностите при ICC профилите, за да определите дали те причиняват проблема:

 1. Преместете всички профили от следните папки на работния плот:
  • Windows/System32/Spool/Drivers/Color 
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/Recommended
  • Windows/System/ WOW 64/Spool/Color/Drivers/Color

 2. Рестартирайте приложението на Adobe и опитайте да пресъздадете проблема.
  • Ако проблемът се появи отново, върнете профилите обратно в папката.
  • Ако проблемът не се появи отново, връщайте един по един профилите в папката, докато идентифицирате профила, причиняващ проблема.

Ако някой файл е повреден, преинсталирането на приложението, свързано с повредения файл, може да коригира проблема. Направете едно от следните действия:

 • Ако грешката показва кой файл причинява проблема, преинсталирайте приложението, към което принадлежи този файл.
 • Ако грешката е във файл, който е част от Windows, свържете се с Microsoft за помощ относно замяната на файла.

Повредени разширителни карти

Повредените или несъвместими PCI или PCI-X разширителни карти могат да причинят системни грешки. За да проверите тези карти, изключете компютъра, извадете всички процесорно-ускорителни карти, видеокарти или други инсталирани разширителни карти и рестартирайте компютъра.

Модули на RAM памет

Уверете се, че модулите на RAM паметта са инсталирани правилно и не са причината за проблемите, като направите едно или и двете следни действия:

 • Променете поредността на инсталираните модули на RAM паметта.
 • Извадете всички модули на RAM паметта освен минималния брой необходим за стартиране на Windows и приложението на Adobe и тествайте дали проблемът ще се появи отново:
  • Ако проблемът се повтори, заменете извадените от вас модули на RAM паметта и извадете останалите, като отново тествате, за да видите дали проблемът ще се появи отново.
  • Ако проблемът не се появи отново, причината за него е един или повече от извадените модули на RAM паметта. За помощ се обърнете към производителя на RAM паметта.Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт