Пакетното експортиране дава предупреждение за хардуерната производителност в настройките за експортиране

Проблем с хардуерната производителност при пакетно експортиране

Проблем

Когато изберете няколко файла или последователности за пакетно експортиране в Premiere Pro, а вашият избор съдържа комбинация от файлове, които могат да бъдат хардуерно ускорени, и файлове, които не могат да бъдат хардуерно ускорени, се появява предупреждение, когато се опитате да направите промени в меню Производителност.

Описание

По време на пакетното експортиране на повече файлове менюто Производителност във Видео > Настройки за кодиране може да не показва правилната поддръжка за хардуерно ускорение на всеки файл от избраните за експортиране. Ако в менюто Производителност е зададено Само софтуерно и се опитате да преминете към хардуерно ускорение, може да се появи прозорец с предупреждение:

"Your system's hardware does not support hardware acceleration for the current settings.”(Хардуерът на вашата система не поддържа хардуерно ускорение за текущите настройки.)

Възможно е да видите същото предупреждение в Adobe Media Encoder, когато редактирате няколко изхода на опашката от задания или редактирате Готови настройки в Предварително настройване на браузъра.

Решение на проблема

Опция 1

Експортирайте всеки файл или последователност самостоятелно. Експортирането на всеки файл отделно гарантира, че менюто Производителност правилно ще показва дали е налице хардуерно ускорение за всеки файл.

Опция 2

Когато използвате пакетно експортиране от Premiere Pro, не настройвайте в менюто Производителност, ами изберете опцията „Опашка“, за обработка на файловете в Adobe Media Encoder. В Adobe Media Encoder можете да видите поддръжката на хардуерното ускорение за всяко задание, като минете с курсора на мишката над съответните Готови настройки или като отворите Настройки за експортиране за всяко отделно задание.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт