Проблем с опцията „Browse in Bridge“ (Търсене в Bridge) | InDesign и After Effects

Проблем

Избирането на опцията Файл > Browse in Bridge (Търсене в Bridge) след отваряне на файл в Adobe Indesign или Adobe After Effects зарежда настолното приложение на Adobe Creative Cloud вместо Adobe Bridge.

Засегнати версии

Bridge CC 6.2, Indesign CC 2015.4 и After Effects CC 2015.3

Операционна система

Windows, Mac OS X

Решение

За да решите този проблем, актуализирайте Bridge CC до най-новата версия.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?