Ограничения за RAW файлове на Canon Dual Pixel в Camera Raw и Lightroom

Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop Lightroom предлагат стандартна поддръжка за всички CR2 файлове на Canon 5D Mark IV. Моля, имайте предвид че софтуерът Digital Photo Professional на Canon е необходим за потребителите, които искат да се възползват от новите корекции за RAW файловете на Dual Pixel на Canon.

Предварителна обработка на RAW файлове на Canon Dual Pixel преди отварянето им в Adobe Camera Raw или Lightroom

  1. Отворете RAW CR2 файл на Dual Pixel в Canon Digital Photo Professional.

  2. Коригирайте изображението, като използвате Dual Pixel Raw Optimizer.

  3. Регулирайте баланса на бялото.

  4. Създайте TIFF файл с вашите корекции.

  5. Сега можете да импортирате или отворите получения TIFF файл в Adobe Camera Raw или Lightroom.

Бележка:

Когато използвате Lightroom 6.7, CR2 файловете на Canon, генерирани с разрешение за Dual Pixel Raw, изискват опцията "Вграждане на първоначалния RAW файл" да бъде избрана при конвертиране към DNG. Поради тази причина конвертирането към DNG при импортирането в Lightroom 6.7 е забранено за RAW файловете на Canon Dual Pixel. Това ограничение не се отнася за Lightroom 6.8 или следващите версии.

Lightroom 6.7 поддържа конвертирането на DPR файлове на Canon в DNG, когато използвате опцията за компресия със загуби. В този случай данните на първоначалното изображение не се запазват.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?