Край на поддръжката за TLS 1.0 и 1.1

Adobe вече не поддържа потребителски и клиентски системи, които не са в съответствие с протокола Transport Layer Security (TLS) 1.2. Ако продължите да използвате по-стари версии на TLS, може да загубите достъп до всички продукти и услуги на Adobe.

Защо виждам тази страница?

Приложенията, уеб страницата или услугата на Adobe, до която се опитвате да осъществите достъп, изисква по-сигурна мрежова връзка с Вашия уеб браузър, операционна система или приложение. Задължително е използването на TLS 1.2 за безопасна мрежова комуникация и обмен на данни между системите на потребителите и приложенията и уеб услугите на Adobe.

Adobe прекрати поддръжката на по-старите версии на TLS (включително TLS 1.0 и 1.1). За технически подробности относно протокола TLS 1.2 вижте Често задавани въпроси.

Какво мога да направя, за да възобновя услугата?

Съвременните уеб браузъри поддържат TLS 1.2. Надстройването на браузъра може да Ви осигури достъп до тези приложения и услуги. Можете да изтеглите и инсталирате един от следните популярни браузъри:

Ако използвате друг браузър, уверете се че той поддържа TLS 1.2.

Вашата операционна система и работните среди на приложенията също трябва да поддържат TLS 1.2. Ако надстройването на браузъра не разреши проблема ви, уверете се, че компютърът ви отговаря на следните системни изисквания:

Надстройте операционната си система или приложение до версия, която поддържа TLS 1.2. В противен случай можете да загубите достъп до тази услуга. 

Операционни системи

Windows Server

Настолен Windows

Mac OS X

Windows Server 2008 R2 или следваща

Windows 8 или следваща*

Mac OS X 10.8 или следваща

*Microsoft предлага актуализация на Windows за активиране на TLS 1.2 за Windows 7.

Работни среди на приложенията

Java

.NET

OpenSSL

Java 8 или следваща

.NET 4.6 или следваща

OpenSSL 1.01 или следваща

Java 7 и разрешен протокол TLS 1.2 в приложението

.NET 4.5 и разрешен протокол TLS 1.2 в приложението

 

Често задавани въпроси

Протоколът TLS (Transport Layer Security) представлява протокол за защита, който осигурява поверителност и неприкосновеност на данните при комуникация между две приложения. Той е широко използван в браузъри и други приложения, които изискват данните да бъдат безопасно обменяни по мрежата.

Съгласно спецификацията на протокола, TLS включва два слоя: протокол TLS Record и протокол TLS Handshake. Протоколът Record осигурява сигурността на връзката. Протоколът Handshake позволява сървърът и клиентът да се удостоверяват един друг и да договорят алгоритми за шифроване и шифърни ключове преди обмена на данни.

Стандартите на Adobe за спазване на мерките за сигурност изискват премахването на по-старите протоколи от май 2018 г. и налагат използването на TLS 1.2 като най-актуалната версия. Ако Вашата система не е съвместима с TLS 1.2, достъпът до някои приложения и услуги на Adobe ще бъде ограничен.

Можете да използвате някои приложения и услуги на Adobe само чрез защитена мрежова връзка. TLS помага да се гарантира, че връзката между Вашия браузър и тези приложения и уеб услуги е сигурна и надеждна.

Тъй като нови браузъри и операционни системи влизат в употреба, стандартите за сигурност се надстройват, за да осигурят по-високи нива на поверителност и неприкосновеност на данните. По-старите версии на тези браузъри или операционни системи обаче не се актуализират, за да включват най-новите стандарти.

Тъй като приемливото ниво на сигурността расте, тези по-стари и по-малко сигурни версии на приложенията на браузърите се изоставят.

За да можете да се свързвате със защитени сайтове, актуализирайте версиите на операционната система и браузъра си.

Има документирани атаки срещу TLS 1.0, който използва по-стар метод на шифроване, а по-старите версии са по-уязвими от TLS 1.2. За повече информация вижтеАтаки срещу TLS/SSL.

Adobe има стандарти за спазване на мерките за сигурност, които изискват изключване на поддръжката на по-старите протоколи. Един такъв стандарт гарантира спазването на изискванията за разплащания с банкови карти (Payment Card Industry - PCI). Адаптационният PCI сървър представлява набор от стандарти за сигурност, които изискват организациите, които приемат, обработват, съхраняват или предават информация за кредитни карти, да поддържат сигурна среда.

Спазването на изискванията на PCI налага използването на TLS 1.1 или следваща версия от май 2018 г.

Повечето заявки за приложения и уеб услуги на Adobe произхождат от потребителски системи, които са съвместими с TLS 1.2. Трафикът от системи с TLS 1.1 е малък.

Adobe премина към TLS 1.2, за да може неговите приложения и уеб услуги да бъдат достъпни по-безопасно.

Adobe съветва потребителите бързо да се откажат от по-старите версии, за да избегнат уязвимостите в сигурността. За повече информация се свържете с отдел „Грижа за клиентите“ на Adobe или Вашия мениджър на клиентите.

Зависи от браузъра, който използвате. Всички браузъри, споменати в списъка на системните изисквания за приложенията и услугите на Adobe, са конфигурирани да използват TLS 1.2. Ако използвате браузър или версия, която не фигурира в списъка, актуализирайте браузъра си.

Вижте Системни изисквания за списъка с браузъри, поддържани от приложенията и услугите на Adobe.

Adobe не контролира съобщенията за грешки, генерирани от комуникационния слой SSL. Браузърът генерира тези съобщения, преди да се свърже с приложенията и услугите на Adobe. Ето някои примери за грешки, които могат да възникнат:

Internet Explorer 8 в Windows 7:

Internet Explorer 11 в Windows 7:

TLS 1.2 е включен по подразбиране в Internet Explorer 11, но ако е изключен, можете да го включите. В този случай включете TLS 1.2 от диалоговия прозорец за разширени настройки, а не правете други избори. Могат да се появят и други грешки, като например следните:

  • Unable to connect to the service (Невъзможно свързване с услугата)
  • Service not available (Услугата не е достъпна)
  • Error in connection (Грешка във връзката)

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?