Поддръжката на панела Adobe Color Themes е прекратена

На 14 юли панелът Adobe Color Themes ще бъде деактивиран във Photoshop, Illustrator, InDesign и After Effects.

Прекратяване на поддръжката

Прекратяването на поддръжката означава, че Adobe повече няма да предоставя техническа поддръжка, включително актуализации на продукта и такива за сигурност, за всички производни на продукта или версията на продукта (локализирани версии, незначителни надграждания, операционни системи, версии с една или две разделителни точки и свързващи продукти). 

Алтернативни решения

Творческа работа

Творете, използвайки правилата за хармония на цветовете, като посетите Adobe Color в интернет.Можете да намерите и други инструменти за създаване на цвят, за да извлечете хармонизирани теми и преливания от изображения или да проверите дали темите са визуално достъпни.Записвайте теми в библиотеките си, за да ги синхронизирате автоматично с Вашите приложения.  

Разглеждане

Разгледайте хилядите публични теми от общността на Adobe Color, които можете да добавите към библиотеките си. Или разгледайте подбраните галерии на Trends в различните творчески индустрии.

Моите теми

Темите, които запазвате във Вашите библиотеки в интернет, ще бъдат синхронизирани автоматично с приложения Ви за настолен компютър.Намерете запазените си теми в панела Libraries (Библиотеки) във PhotoshopIllustratorInDesign и After Effects.Използвайте цветове, като щракнете върху мостра в дадена тема или като щракнете с десния бутон на мишката и изберете Добавяне към мостри в менюто.  

Допълнителни ресурси

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт