Припокриване на AIR SDK върху Flex SDK | Flash Builder

Инструкциите по-долу се отнасят за конкретни версии на Flex SDK и AIR SDK: Flex SDK 4.6.0 и AIR SDK 3.4. Въпреки това инструкциите са общи. Можете да изпълните тези инструкции, за да припокриете всяка версия на AIR SDK върху всяка версия на Flex SDK.

Бележка:

Ако Flex SDK е по-нова от AIR SDK, тя може да се опита да използва функции на AIR, които не са налични, в резултат на което да се появят грешки по време на компилацията или по време на изпълнението.

 1. Излизане от Flash Builder.

 2. (Незадължително) Направете резервно копие на Flex SDK като копирате цялата директория.

  Когато сте във Flash Builder, например, копирайте директорията:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

 3. Изтеглете необходимия за вашата операционна система файл на AIR SDK от http://www.adobe.com/products/air/sdk/ и го запишете в кореновата директория на Flex SDK.

  •  Windows: AdobeAIRSDK.zip

  •  Mac OS: AdobeAIRSDK.dmg

 4. Извлечете съдържанието на архива на AIR SDK и го презапишете върху съществуващите SDK файлове.

  • Windows: Щракнете с десния бутон на мишката върху ZIP файла и изберете „Извлечи всички“ или използвайте инструмент за разархивиране по ваш избор.

  • Mac OS: В Terminal изпълнете тези команди:

   • hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
  • Ако изпитвате затруднения при презаписване на файловете поради техните разрешения, опитайте следните команди:

   • sudo hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
 5. (Незадължително) За да получите достъп до новите API на AIR 3.4, актуализирайте дескрипторния файл на вашето приложение с мястото за имената за версия 3.4.

  За да актуализирате мястото за имената, променете атрибута xmlns в дескриптора на приложението на: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.4">

 6. (Незадължително) За да си гарантирате, че изходният SWF файл е за версия 17 на SWF, подайте допълнителен аргумент на компилатора: -swf-version=17.

  За подробни инструкции вижте тази статия.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн