Научете как да инсталирате библиотеката, шаблони на заглавия, проекти за шаблони (функционално съдържание) за Adobe Premiere Pro, After Effects и Encore.

Липсва функционално съдържание за Adobe Premiere Pro, и Encore

 • Когато се опитате да получите достъп до шаблони на заглавия в Adobe Premiere Pro CC или CS6, шаблоните на заглавия липсват. 
 • Когато се опитате да получите достъп до проекти за шаблони в After Effects CC или CS6, проектите за шаблони липсват.
 • Когато отваряте панела Library (Библиотека) в Adobe Encore CS6, панелът няма съдържание. Освен това няма подпапка с име Library (Библиотека) в папката на приложението Adobe Encore на твърдия ви диск.

Решение за Adobe Premiere Pro и Encore: Инсталирайте функционалното съдържание за CS6

Adobe Premiere Pro CS6: Вижте инструкциите за инсталиране, за да инсталирате шаблоните за заглавия за Adobe Premiere Pro CS6.

Adobe Premiere Pro CC: Инсталирайте Adobe Premiere Pro CS6, ако още не е инсталиран. След това вижте инструкциите за инсталиране, за да инсталирате шаблоните за заглавия за Adobe Premiere Pro CS6. След инсталирането на CS6 копирайте готовите типове в Adobe Premiere Pro CC.

Бележка:

Няма функционално съдържание, специално предназначено за Adobe Premiere Pro CC, но в Premiere Pro CC могат да се използват шаблони за CS6. Копирайте шаблоните от Adobe Premiere Pro CS6 в Adobe Premiere Pro CC.

Инструкции за инсталиране

Изтеглете и инсталирайте функционалното съдържание за Adobe Premiere Pro CS6 и Adobe Encore CS6:

macOS (1,1 GB)
Windows (734 MB)

macOS

 1. За да монтирате изображение на диск, което съдържа програмите за инсталиране, щракнете два пъти върху .dmg файла.

 2. Изберете да инсталирате функционалното съдържание на Encore или Adobe Premiere Pro, или и двата пакета, според изискването. Отворете папката за всеки пакет и намерете инсталиращата програма.

 3. За да започнете процеса на инсталиране, изпълнете Install.app.

  След като инсталирате функционалното съдържание, налично в първия пакет, програмата за инсталиране изважда изображението на диска. Монтирайте повторно изображението на диска и изпълнете втората инсталираща програма.

 4. Ако използвате Adobe Premiere Pro CC, копирайте папките от папката Adobe Premiere Pro CS6 > Presets (Предварителни настройки) и ги поставете в папката Adobe Premiere Pro CC (версия) > Presets (Предварителни настройки).

  1. Изберете папката Finder (Програма за търсене) > Premiere Pro CS6 Application (Приложение Premiere Pro CS6) Presets (Предварителни настройки).

  2. Изберете и копирайте следните папки:

   Applications (Приложения)/Premiere Pro CS6/Presets (Предварителни настройки)/Styles (Стилове)

   Applications (Приложения)/Premiere Pro CS6/Presets (Предварителни настройки)/Templates (Шаблони)

   Applications (Приложения)/Premiere Pro CS6/Presets (Предварителни настройки)/Textures (Текстури)

  3. Поставете трите папки в папката Presets (Готови типове) на Adobe Premiere Pro CC.

   Applications/Adobe Premiere Pro CC/Presets

Windows

Бележка:

Ако сте инсталирали предишните пакети с функционално съдържание, папките Templates (Шаблони) и Textures (Текстури) може да присъстват в папкатаProgram Files (Програмни файлове) > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 > Presets(Предварителни настройки) . Изтрийте тези папки преди инсталиране.

 1. Извадете съдържанието на изтегления zip файл на удобно място (например на работния плот).

 2. За са създадете папки за инсталиране за инсталационните програми на функционално съдържание на Encore и Adobe Premiere изпълнете .exe файла.

 3. Отидете до папката със съдържанието, което искате да инсталирате, и изпълнете инсталационната програма.

 4. Ако използвате Adobe Premiere Pro CC, копирайте папките от папка Adobe Premiere Pro CS6 > Presets (Предварителни настройки) и след това ги поставете в папката Adobe Premiere Pro CC > Presets(Предварителни настройки) .

  1. Изберете C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets.

  2. Изберете и копирайте следните папки:

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets\Styles

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets\Templates

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets\Textures

   1. Отворете папката Adobe Premiere Pro CC и изберете Show Package Contents (Показване на съдържание на пакета).
   2. Копирайте всичките три папки, споменати по-горе в местоположението на папка Adobe Premiere Pro CC > Presets (Предварителни настройки) .
   3. Уверете се, че пътя на папката е правилен и насочва до най-новата версия.

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\Presets\

   Показване на съдържанието на пакета на папката

Решение за After Effects: Изтеглете и инсталирайте съдържание от Adobe After Effects Exchange

Проекти с шаблони за After Effects могат да бъдат изтеглени от Добавки на Adobe.

Решение само за потребители на софтуер, доставен електронно (ESD)

Изтеглете и инсталирайте функционално съдържание за Encore, After Effects и Adobe Premiere Pro. 

Забележка: Пропуснете стъпки 1-6, ако вече сте изтеглили функционално съдържание за Encore, After Effects и Adobe Premiere Pro.

 1. В уеб браузър отидете в своя Adobe ID акаунт.

 2. Влезте с вашия Adobe ID и паролата си.
 3. Щракнете върху „Преглед на хронология на поръчки“.
 4. Погледнете реда с номера на вашата поръчка и щракнете върху „Изтегляне“.
 5. На страница с файлове за изтегляне погледнете реда с описанието на функционалното съдържание. Например за CS5 потърсете „Adobe Premiere Pro CS5: Изтеглената папка съдържа допълнителни файлове ReadMe плюс съдържание (менюта, бутони и фонове) за Adobe Encore CS5.“
 6. Изтеглете това съдържание с помощта на Akamai Download Manager или алтернативен метод за изтегляне.
 7. Затворете Encore и Adobe Premiere Pro.
 8. При macOS щракнете два пъти върху изтегления .dmg файл.

  Изберете папката Adobe Premiere Pro CS5 Content disk image (Изображение на диск за съдържание на Adobe Premiere Pro CS5) > Encore Functional Content (Функционално съдържание на Encore) и щракнете два пъти върху Setup (Настройка)

 9. При Windows извършете следните стъпки: 

  • Изберете папката, където сте изтеглили файловете от страницата за изтегляне. Например, Desktop (Работен плот) > Premiere.  
  • Щракнете два пъти върху PremierePro_5_Content_LS7.exe. Инсталационните файлове се извличат в папка с името Adobe CS5. Например, Desktop (Работен плот) > Adobe CS5.
  • Изберете папката Adobe CS5 > Premiere Pro Family Content Installers (Инсталационни програми за съдържание на Adobe CS5 > Premiere Pro Family) > Adobe Encore CS5 Functional Content (Функционално съдържание на Adobe Encore CS5) folder. 
  • За да стартирате инсталацията, щракнете два пъти върху Set-up.exe.
  • За да завършите инсталацията, следвайте инструкциите.

Допълнително решение: Инсталирайте съдържанието на библиотеката Resource Central

Изтегляне на допълнително съдържание на библиотека

Изберете предпочитания от вас език, за да започнете изтеглянето:

Извлечете съдържанието на библиотеката в папката Library (Библиотека)

 1. Разархивирайте zip файла, който сте изтеглили, за да създадете .7z файл (например en-US.7z).

 2. Разархивирайте .7z файла на желано място на вашия компютър. Можете да видите папка, която се създава на базата на избрания език.

  Бележка:

 3. Копирайте съдържанието на езиковата папка (например en-US) на следното местоположение:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Adobe Encore CS6/ 
  • macOS: Applications/Adobe Encore CS6/ 
 4. Ако изберете местоположение за папката на библиотеката, което е различно от това по подразбиране, стартирайте Adobe Encore и отидете до избраното от вас местоположение за папката на библиотеката:

  • Windows: Edit (Редактиране) > Preferences (Предпочитания) > Media (Мултимедия)
  • macOS: Encore > Preferences (Предпочитания) > Media (Мултимедия)

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност