LiveCycle Data Services 3: Записани презентации MAX 2009 на Adobe TV

Тази статия съдържа връзки към няколко записани презентации MAX 2009 относно LiveCycle Data Services 3. 

Поредица записани сесии в MAX 2009, които представят информация за новите функции на продукта, са достъпни на уебсайта на MAX.

Освен това няколко записани въвеждащи урока LiveCycle Data Services 3 и демонстрации на продукти са достъпни на уебсайта на Adobe Labs: Видеоклипове LiveCycle Data Services 3

Тези презентации представляват изчерпателно разглеждане на много от новите функции, предлагани в LiveCycle Data Services 3.

 

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт