Грешка в папката с предпочитания само за четене

Как да се справите с грешка в папката с предпочитания само за четене в приложения на DVA

Проблем

В редки случаи можете да се сблъскате с някои от следните проблеми:

 • Premiere Pro или After Effects престава да реагира.
 • Premiere Pro или After Effects работи с периодично забавяне на скоростта.
 • Показва се съобщение за грешка заради папката с предпочитания, която е само за четене.
 • Premiere Pro или After Effects претърпява срив при стартиране или отваряне.
 • Premiere Pro или After Effects претърпява срив при използване на файлове от Вашия компютър, например по време на импортиране или експортиране.

Решение

Ръчно задайте атрибутите на папката с предпочитания за четене и запис. Следвайте инструкциите, за да дадете разрешения за четене и запис в папки на Adobe.

На Windows

Изпълнете тази процедура по веднъж за всяка от следните папки:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro\<version number> – за Premiere Pro.
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<version number> – за After Effects.
 1. Отворете прозореца на Файловия мениджър. Щракнете върху табулацията Преглед и след това изберете Скрити елементи.

  Показване на скритите елементи
  Показване на скритите елементи

 2. Отидете в папката, като използвате посочените по-горе пътища.

 3. Във Файловия мениджър щракнете с десен бутон върху папката и изберете Свойства.

 4. Щракнете върху раздел Сигурност, а след това щракнете върху Редактиране, за да зададете разрешенията.

 5. В диалоговия прозорец „Разрешения“ изберете Вашето потребителско име. В областта на „Разрешения“ премахнете отметката от квадратчето за отказ. Например, за Premiere Pro:

  Активиране на разрешения
  Активиране на разрешения

 6. Щракнете два пъти върху OK.

 7. Стартирайте приложението.

При macOS

 1. Отворете нов прозорец на Finder.

 2. Задръжте натиснат клавиша Опция, щракнете върху менюто Старт върху лентата с инструменти в горната част на екрана и след това изберете Библиотека. (Библиотека е скрита, освен ако не задържите клавиша Опция.)

 3. Намерете и отворете папката Application Support/Adobe/Premiere Pro .

 4. Щракнете върху папката <version-number> и натиснете Команда + I, за да отворите прозореца Информация.

 5. Уверете се, че Вашият потребителски акаунт е посочен в раздел Споделяне и разрешения в долната част на прозореца Информация. Уверете се, че неговата Привилегия е настроена на Четене и запис.

  Проверка на Вашите привилегии
  Проверка на Вашите привилегии

 6. Ако Вашият потребителски акаунт не е в списъка, следвайте тези допълнителни стъпки:

  1. Щракнете върху иконката за заключване в долната част на прозореца. 
  2. Предоставете потребителските си идентификационни данни, когато получите подкана за това.
  3. Щракнете върху бутона +, за да добавите Вашия потребителски акаунт.
  4. Щракнете върху Вашия потребителски акаунт и посочете Избор.
  5. В потребителския си акаунт променете Привилегия на Четене и запис, като щракнете върху Само за четене и го промените на Четене и запис.
  6. Щракнете върху иконката за заключване, за да запазите промените.
 7. Ако Вашият потребителски акаунт вече е в списъка, но е настроен на „Само за четене“, изпълнете всички стъпки, изброени в стъпка 6, с изключение на стъпки c и d.

 8. За After Effects повторете стъпки от 1 до 7 за този файлов път – [drive]/Users/[user]/Library/Preferences/Adobe/.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт