Засегнати продукти Adobe Photoshop, Illustrator и InDesign
Засегнати версии Издания от юни 2017 г. и следващи

Проблем

Командата Файл > Отвори (Cmd+O) вече не стартира работното пространството на последните файлове, когато е активирано предпочитанието Покажи работното пространство на последните файлове при отваряне на файл.

Решение на проблема

Можете да получите достъп до последните си документи, като изберете Файл > Отвори последните или чрез стартиращия екран.

Допълнителна информация

Бъдещите актуализации на тези приложения могат да включват подобрения, които да интегрират работния поток на последните файлове по-добре с начина на работа на потребителите. Благодарим ви за търпението, докато постигнем това оптимално състояние.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност