Пакетирането на приложението за Android не работи със сертификати RSA-1024 | Java 8

Грешка при пакетирането на приложения за Android

Пакетирането на приложението за Android не работи на компютри с Java 8, когато се използва сертификат RSA-1024, създаден с Adobe AIR Developer Tool (ADT).

Този проблем съществува при всички сертификати RSA-1024, създадени с ADT. Adobe AIR 16 и следващите версии създават само сертификати RSA-2048. 

Засегнати приложения

Засегнати версии на ОС

Adobe AIR

Windows и Mac OS

Adobe Animate

Windows и Mac OS

Засегнати разработчици

Разработчиците, които искат да актуализират свое приложение в Google Play, трябва да го подпишат. При подписването на приложението използвайте същия сертификат, с който приложението е било подписано при създаването си.

Всеки разработчик, който използва сертификати RSA-1024 и иска да актуализира свое приложение, е засегнат. Този проблем не засяга сертификатите RSA-2048.

Бележка:

Сертификатите 1024 RSA се поддържат в Animate CC до версия 2017.2. За повече информация относно изтеглянето на по-стари версии на Animate CC вижте Инсталиране на предишни версии на приложения.

Решение: Връщане към Java 6 или 7

На компютъра, който се използва за пакетиране на приложения, разработчиците могат да се върнат към предишните версии: Java 6 или 7. 

За пакетите, разработени в Adobe AIR, използвайте следната команда в ADT, за да ги подпишете:

<път за ADT> -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <парола на сертификата> <име на генерираното apk> <път за xml> <път за swf> <път за папката с активи>

За повече информация вижте Команда за ADT пакета.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?