Adobe Download Assistant е прекратен

Adobe Download Assistant (ADA), който се използваше преди за управление на изтеглянето на пробни приложения на Adobe, е прекратен.  Вижте инструкциите по-долу, за да премахнете Adobe Download Assistant.

Можете да откриете търговски предлагани файловете за инсталиране на приложения на Adobe в Други изтегляния.

Windows

Windows 8 и по-нови версии

На екрана с работния плот на Windows изберете Файлов мениджър в долния десен ъгъл на екрана.

Файлов мениджър в лентата „Старт“
Файлов мениджър на работния плот на Windows

Можете да деинсталирате или чрез премахване на папката на Adobe Download Assistant или чрез изпълнение на програмата за деинсталиране от контролния панел „Програми и компоненти“.

Windows 7 и Vista

 1. Отидете до „Всички програми“ и изберете Контролен панел.

  Контролен панел в меню „Старт“

 2. Изберете контролния панел Програми и компоненти.

  Контролен панел „Програми и компоненти“
  Класически изглед

  Изглед по категории на „Програми и компоненти“
  Изглед по категории

 3. Изберете Adobe Download Assistant и щракнете върху опцията Деинсталиране. Друга възможност е да щракнете с десен бутон върху Adobe Download Assistant и да изберете Деинсталиране.

  Бутон „Деинсталиране“
  Деинсталиране

  Деинсталиране от контекстно меню на „Програми и компоненти“
  „Деинсталиране“ с десен бутон (контекстно меню)

Премахване на папката на Adobe Download Assistant

 1. Щракнете върху „Компютър“ в страничната лента и изберете за Локален диск.

  Прозорец „Файлов мениджър“ с избран „Локален диск“
  Прозорец „Файлов мениджър“ с избран „Локален диск“

 2. Отворете „Програмни файлове (х86)“.

  Прозорец „Файлов мениджър“ с избрани „Програмни файлове (х86)“
  Прозорец „Файлов мениджър“ с избрани „Програмни файлове (х86)“

 3. Изберете Adobe Download Assistant, след това щракнете с десен бутон и изберете Изтрий от контекстното меню.Изтриването на приложението изпълнява наличната програма за деинсталиране.

  Избран Adobe Download Assistant с показано контекстното меню
  Избран Adobe Download Assistant с показано контекстното меню

Изпълнение на програмата за деинсталиране

 1. Изберете Работен плот от категорията „Предпочитани“ в страничната лента на файловия мениджър. След това щракнете два пъти върху Контролен панел.

  Файлов мениджър с избран „Контролен панел“
  Файлов мениджър с избран „Контролен панел“

 2. Изберете Деинсталиране на програма, за да отворите контролния панел „Програми и компоненти“.

  Деинсталиране на програма
  Щракнете върху „Програми“, за да деинсталирате програма.

 3. Изберете Adobe Download Assistant и щракнете върху опцията Деинсталиране.  Друга възможност е да щракнете с десен бутон върху Adobe Download Assistant и да изберете Деинсталиране.

  Деинсталиране
  Деинсталиране

  „Деинсталиране“ с десен бутон (контекстно меню)
  „Деинсталиране“ с десен бутон (контекстно меню)

macOS

 1. Във Finder изберете Go > Applications (Приложения).

  Меню Go на Finder

 2. Щракнете с десен бутон, щракнете и задръжте бутон Shift или натиснете с два пръста и изберете Move to Trash (Преместване в кошчето) от контекстното меню. Друга възможност е да плъзнете Adobe Download Assistant към кошчето в Dock (лентата със задачи).

  Move to Trash (Преместване в кошчето) от контекстното меню

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт