Промяна на държавата, свързана с вашия Adobe ID

Ако се преместите да живеете в друга държава, можете да промените държавата, свързана с вашия Adobe ID.Процесът се различава в зависимост от:

 • това дали имате активен абонамент и
 • дали се премествате във или от държава, обслужвана от Digital River – търговец, упълномощен от Adobe

Ако нямате активен абонамент

 

Можете да промените сами държавата, когато купувате абонамент. Вижте Промяна на държавата, когато нямате активен абонамент.

Ако нямате активен абонамент и се премествате във или от държава, обслужвана от Digital River.

За списък с държавите, обслужвани от Digital River, вижте този документ.

Можете да промените държавата сами, като създадете нов Adobe ID с вашия текущ имейл адрес. Вижте Промяна на държавата, когато нямате активен абонамент (държави, обслужвани от Digital River).

 

Ако имате активен абонамент (закупен или директно от Adobe, или чрез Digital River)

Свържете се с нас, за да промените държавата, свързана с вашия ID.

Промяна на държавата, когато нямате активен абонамент

Ако нямате активен абонамент, можете сами да промените държавата, когато се абонирате за план. Можете да направите тази промяна, когато купувате абонамент.

 1. Купете абонамент, като например абонамента за всички приложения на Creative Cloud, чрез страницата Планове за Creative Cloud или чрез продуктовия каталог.

 2. Следвайте инструкциите на екрана, докато стигнете до страницата за плащане.

 3. На страницата за плащане променете държавата. В следния пример можете да промените държавата от САЩ на Великобритания. 

  Ако не можете да промените държавата, се свържете с нас

  Получавате подкана да презаредите страницата, за да може да се изведе актуализираната информация за новата държава. Изберете Добре.

 4. На актуализираната страница за плащане въведете данни за новия адрес. Валутата и данъчната информация се променят според новата държава, която сте избрали. 

 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите покупката с актуализираната държава и адрес.

Ако се премествате във или от държава, обслужвана от Digital River

Digital River е одобрен от Adobe търговец и предоставя услуги в много държави. За списък с държавите, обслужвани от Digital River, вижте този документ.

Ако се премествате във или от държава, обслужвана от Digital River, вижте следните инструкции, за да промените държавата.

 

Промяна на държавата, когато нямате активен абонамент (държави, обслужвани от Digital River)

Създайте нов Adobe ID с имейл адреса, свързан с вашия текущ Adobe ID. В новия Adobe ID използвайте адреса на държавата, в която се местите.

 1. Свържете своя съществуващ Adobe ID с различен, но валиден имейл адрес. За повече информация вижте Промяна на имейл адрес за Adobe ID.

  Бележка:

  Не свързвайте своя текущ Adobe ID с невалиден имейл адрес.

 2. След като сега сте освободили първоначалния си имейл адрес, можете да създадете нов Adobe ID с този имейл адрес за вашата текуща държава.

Промяна на вашата държава, когато имате активен абонамент

Ако имате активен абонамент (купен директно от Adobe или чрез Digital River), свържете се с нас, за да промените държавата, свързана с вашия идентификатор Adobe ID.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт