Максималният брой активирания превишава броя на стартираните продукти с абонамент или на тези от Creative Cloud

Проблем

Стартирането на продукти с абонамент или на такива от Creative Cloud води до появата на съобщението за грешка "Превишен максимален брой активирания“.

Решения

Решение 1: Деактивирайте предишните машини.

Грешката показва, че вече сте активирали това членството на две машини и се опитвате да го активирате на трета.  Деактивирайте една от предишните машини, преди да продължите.  Ако имате достъп до активираните преди това машини, в приложението изберете Помощ > Деактивиране.  Иначе можете да деактивирате всички предишни машини, като изпълните стъпките по-долу. 

  1. Стартирайте продукт на Adobe.

  2. В екрана „Превишен максимален брой активирания“ щракнете върху „Продължи“.

  3. В екрана „Изисква се влизане“ щракнете върху „Влизане“.

  4. Въведете вашия идентификатор Adobe ID, който е свързан с членството ви, и щракнете върху „Влизане”.

След активирането се появява екран с потвърждаващо съобщение.  Ако се появи някоя от следните грешки, изпълнете изброените стъпки.

  • Опитайте отново. Несъответствие на Adobe ID - Този Adobe ID няма абонамент за стартирания продукт.  За да промените Adobe ID, щракнете върху „Влизане“. За да коригирате абонаментите, посетете страницата Моят Adobe.
  • Абонаментът е спрян - Системният ви часовник има повече от три дни разлика от времето в региона, избран за вашия абонамент.  Сверете вашия системен часовник.
  • Абонаментът е изтекъл - Абонаментът ви е изтекъл. За да подновите абонамента си, посетете страницата Моят Adobe.
  • Неуспешно активиране 194:110 - Вече са започнали процеса "деактивирай всички" през последните 72 часа.  Можете да опитате процеса отново след изтичането на периода от 72 часа.  Иначе можете да се свържете с отдела за поддръжка на Adobe, за да получите помощ.
  • Неуспешно активиране - Свържете се с отдела за поддръжка на Adobe, за да получите помощ.

Решение 2: Свържете се с отдела за поддръжка на Adobe.

Свържете се с отдела за поддръжка на Adobe, за да получите помощ. Дръжте под ръка вашия Adobe ID, за да го дадете на представителя на Adobe.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?