Бележка:

  Typekit is now called Adobe Fonts and is included with Creative Cloud and other subscriptions. Learn more.

Използване на уеб шрифтове от Typekit в Muse

С Muse получавате директен достъп до шрифтове от Typekit – абонаментна услуга за първокласни комерсиални шрифтове. Можете да изпробвате ограничен набор шрифтове от библиотеката на Typekit с план за Creative Cloud от произволно ниво. А ако сте се абонирали за платен план, ще имате достъп до цялата библиотека с хиляди шрифтове. Вижте нашето упътване за постъпково описание на използването на Typekit с Muse.

Можете по всяко време да проверите нивото на плана си във вашата страница на акаунта в Typekit. Ако имате безплатен план и искате повече шрифтове, лесно можете да надстроите плана си по всяко време.

Хостинг на уеб шрифтове – План за прегледани страници

Typekit хоства шрифтовете, които сте решили да използвате във вашия уеб сайт. Това означава, че ако изберете шрифтове от библиотеката на Typekit и след това публикувате сайта си в Muse, Typekit автоматично ще хоства тези шрифтове и ще свърже вашия акаунт в Typekit с вашия уеб сайт. Typekit след това проследява броя на прегледаните страници на сайта, така че на доставчиците на шрифтовете да им бъде платено дължимото за използването на техните шрифтове.

Лимитът за броя на прегледаните страници в Typekit ще варира според плана. Ако надхвърлите броя на прегледаните страници за нивото на плана ви, може да дължите допълнителна сума – затова е важно да проверите това преди публикуването в Muse.

Вашата квота за показване на страници е посочена във вашата страница на акаунта в Typekit, където също така ще намерите и текуща информация за ползването през текущия месец.

Допълнителна информация

Какво става с шрифтовете от Typekit, когато броят на прегледаните страници надхвърли максималния лимит?

Typekit не спира автоматично шрифтовете, ако превишите лимита за прегледаните страници на абонамента ви. Ако постоянно сте над лимита, екипът по поддръжката на Typekit ще се свърже с вас по имейл, за да поиска да надстроите до план с по-висок лимит за прегледаните страници.

Какво ще стане с шрифтовете на моя сайт, ако премина на безплатен план?

Безплатните планове за Creative Cloud все още могат да използват шрифтове от ограничената библиотека на Typekit. Ако искате да анулирате месечния абонамент за Creative Cloud, но да запазите достъпа до пълната библиотека на Typekit, можете да се регистрирате за самостоятелен план от Typekit. Вижте typekit.com/plans за повече информация, или изпратете имейл на support@typekit.com.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност