В сила от 15 декември, Adobe деактивира сървъра за активиране на няколко продукта с марката Macromedia:

 • Captivate (версия 1.0)
 • Contribute (версия 2.0 и 3.0)
 • Flash Paper (версия 2.0)
 • FreeHand MX
 • Director MX 2004
 • Dreamweaver MX 2004
 • Fireworks MX 2004
 • Flash MX 2004
 • Macromedia Studio MX 2004

Ако инсталирате тези продукти, но активирането не успее и се появи грешка (вижте екранната снимка по-долу):

Съобщение за неуспешно активиране

Бележка:

На вашия екран може да има икона или име на различен продукт. Обаче предупредителното съобщение е същото.

Изпълнете тези стъпки, за да коригирате грешката:

 1. Изберете опцията "Активиране по телефона", за да превключите временно екрана си. На следващия екран щракнете върху връзката "Също така можете да активирате и по интернет" в долната част, за да се върнете към екрана за въвеждане на серийния номер.

  Изберете активиране по телефона
 2. Когато бъдете подканени, въведете новия сериен номер.

  Въведете серийния номер
 3. Изберете подходящия сериен номер от списъка по-долу и го въведете в полето за серийния номер. Запомнете този сериен номер за бъдещи справки. 

  Продукт Платформа  Сериен номер 
  Captivate 1.0         Win CAD100-56042-68297-35422
  Contribute 2.0        Mac CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 2.0       Win CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 3.0                 Mac CTD300-57733-52324-08489
  Contribute 3.0 Win CTD300-57733-52324-08489
  FlashPaper 2.0 Win FPD200-52016-69247-71242
  Director MX 2004 Win DRD100-50836-87264-59396
  Director MX 2004 Mac DRD100-50836-87264-59396
  Dreamweaver MX 2004  Mac DWD700-56626-60325-58074
  Dreamweaver MX 2004 Win DWD700-56626-60325-58074
  Fireworks MX 2004 Mac FWD700-59515-38218-96725
  Fireworks MX 2004 Win FWD700-59515-38218-96725
  Flash MX 2004 Mac FLD700-59705-99286-82099
  Flash MX 2004 Win FLD700-59705-99286-82099
  Freehand MX Mac FHD110-58402-67227-68568
  Freehand MX Win FHD110-58402-67227-68568
  Macromedia Studio MX 2004 Win WSD700-53923-79263-98262
  Macromedia Studio MX 2004 Mac WSD700-53923-79263-98262
 4. След като въведете серийния номер, щракнете върху „Продължи“.

  Съобщение за завършено активиране

Нуждаете ли се от помощ?