Задайте с Adobe поръчка за освобождаване от данъци

Следното съдържание е приложимо само за Северна Америка (NA).

Поръчка за освобождаване от данъци в САЩ и Канада

Всички поръчки, зададени в САЩ и Канада са обект на данък върху продажбите. Adobe начислява данък върху продажби според доставка до дестинацията.

За да премахнете данъка върху продажба от Вашата поръчка, направете следното:

 1. Набавете си удостоверение за препродажба или освобождаване от данъци от държавата или провинцията, до която ще бъде изпратен Вашият продукт, преди да направите поръчка. Писма от IRS, които Ви освобождават от федерален данък, не се считат за удостоверения за освобождаване от данък върху продажбите.

 2. Ако все още не сте направили поръчката, свържете се с екипа по продажбите и им представте удостоверението за освобождаване от данък. Екипът по продажбите ще Ви помогне да освободите Вашето ID от данъци, а също така ще направи свободна от данъци поръчка за Вас.

  Ако вече сте направили поръчката, свържете се с Отдел „Грижа за клиентите“ на Adobe и им представете удостоверението за освобождаване от данък.

Ако отговаря на изискванията, данъкът ще бъде възстановен в срок от пет до десет работни дни.

Бележка:

Не можете да зададете освободена от данъци поръчка в Магазина на Adobe. Свържете се с Отдел „Грижа за клиентите“ на Adobe, за да направите освободена от данъци поръчка.

Статус за потвърждение за освобождаване от данъци

Adobe приема следните елементи като доказателство статус на освобождаване от данъци:

 • Удостоверение за препродажба
 • Удостоверение за освобождаване от множествена юрисдикция
 • Удостоверение за индивидуално щатско освобождаване
 • Удостоверение за освобождаване от организация
 • Разрешения за директно плащане
 • Шаблонно удостоверение за освобождаване
 • Кредитна карта за правителствено освобождаване от данъци

Удостоверения за препродажба

Удостоверението за препродажба трябва да доказва, че покупката е за препродажба. Покупката е за препродажба, ако:

 • Е част от обичайните ви бизнес операции
 • Е физическа част на друг продукт
 • Използва се за демонстрация или показване, докато се държи за продажба във вашия бизнес

Покупката не е за препродажба, ако:

 • Ще я използвате, а няма да я продавате.
 • Ще я използвате преди да я продадете.
 • Ще я използвате за лични нужди.

Освобождаване от данъци или дистрибуторско удостоверение

Валидно удостоверение за освобождаване от данъци или дистрибуторско удостоверение трябва да включва:

 • Име и адрес на Adobe
 • Име и адрес на клиента
 • Подпис с дата от упълномощения представител на клиента
 • Описание на продуктите, които се закупуват

Необходимо е да попълните всички полета.

Бланки, издадени от щата

Валидна бланка, издадена от щата, трябва да включва:

 • Име и адрес на клиента
 • Номер на удостоверението за освобождаване
 • Дата на издаване
 • Щат и агенция, издаващи удостоверението за освобождаване

Необходимо е да попълните всички полета.

Връщания на данъци

Освобождаване от данъци в Канада се прилага за Данъци за провинциални продажби (PST) за лица в Онтарио и Данъци за стоки и услуги (GST). Ако се свържете с Канадското правителство относно връщане на данъци, споменете следните данъчни регистрационни номера на Adobe (данъчни ID номера):

 • GST: 892147950-RT
 • PST (Онтарио): 16.0.-8743

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?