Следното съдържание е приложимо само за Северна Америка (NA).

Поръчка за освобождаване от данъци в САЩ и Канада

Всички поръчки, зададени в САЩ и Канада са обект на данък върху продажбите. Adobe начислява данък върху продажби според доставка до дестинацията.

За да премахнете данъка върху продажба от вашата поръчка, моля, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти на Adobe. Представете удостоверение за препродажба или освобождаване от данъци от държавата или провинцията, до която ще бъде изпратен вашият продукт, преди да направите поръчка. Писма от IRS, които ви освобождават от федерален данък, не се считат за удостоверения за освобождаване от данък върху продажбите.

Забележка: Не можете да зададете поръчка за освобождаване от данъци на Adobe Store. Свържете се с Отдела за обслужване на клиенти на Adobe, за да зададете поръчка за освобождаване от данъци.

Статус за потвърждение за освобождаване от данъци

Adobe приема следните елементи като доказателство статус на освобождаване от данъци:

 • Удостоверение за препродажба
 • Удостоверение за освобождаване от множествена юрисдикция
 • Удостоверение за индивидуално щатско освобождаване
 • Удостоверение за освобождаване от организация
 • Разрешения за директно плащане
 • Шаблонно удостоверение за освобождаване
 • Кредитна карта за правителствено освобождаване от данъци

Удостоверения за препродажба

Удостоверението за препродажба трябва да доказва, че покупката е за препродажба. Покупката е за препродажба, ако:

 • Е част от обичайните ви бизнес операции
 • Е физическа част на друг продукт
 • Използва се за демонстрация или показване, докато се държи за продажба във вашия бизнес

Покупката не е за препродажба, ако:

 • Ще я използвате, а няма да я продавате.
 • Ще я използвате преди да я продадете.
 • Ще я използвате за лични нужди.

Освобождаване от данъци или дистрибуторско удостоверение

Валидно удостоверение за освобождаване от данъци или дистрибуторско удостоверение трябва да включва:

 • Име и адрес на Adobe
 • Име и адрес на клиента
 • Подпис с дата от упълномощения представител на клиента
 • Описание на продуктите, които се закупуват

Необходимо е да попълните всички полета.

Бланки, издадени от щата

Валидна бланка, издадена от щата, трябва да включва:

 • Име и адрес на клиента
 • Номер на удостоверението за освобождаване
 • Дата на издаване
 • Щат и агенция, издаващи удостоверението за освобождаване  Необходимо е да попълните всички полета.

Връщания на данъци

Освобождаване от данъци в Канада се прилага за Данъци за провинциални продажби (PST) за лица в Онтарио и Данъци за стоки и услуги (GST). Ако се свържете с Канадското правителство относно връщане на данъци, споменете следните данъчни регистрационни номера на Adobe (данъчни ID номера):

 • GST: 892147950-RT
 • PST (Онтарио): 16.0.-8743