Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

O průvodcích akcí

Když na své soubory pravidelně aplikujete jednu nebo více stejných sad příkazů, můžete ušetřit čas i úhozy na klávesnici, když použijete průvodce akcí – definovanou řadu příkazů se specifickými nastaveními a určeným pořadím, kterou aplikujete v jednom kroku. Akci můžete aplikovat na jeden dokument, na několik dokumentů nebo na celou sadu dokumentů. Před spuštěním akce lze dokonce prohledávat dokumenty a zkombinovat několik dokumentů do jednoho PDF.

Aplikace Acrobat obsahuje několik předdefinovaných průvodců akcí. Můžete si také vytvořit svá vlastní akce. Akce si můžete zobrazit a spravovat pomocí panelu Nástroje > Průvodce akcí.

Aplikace Adobe Acrobat XI vám také umožňuje export a import, abyste akce mohli sdílet.

Poznámka:

Rozhraní a architektura akcí nahrazují režim dávkových skriptů dostupný u starších verzí aplikace Adobe Acrobat XI. Většinu dávkových skriptů aplikace lze importovat jako akce; některé skripty vyžadují menší změny.

Spuštění akce

Aplikace Acrobat obsahuje několik jednoduchých předem definovaných akcí, které můžete použít pro zvýšení produktivity své práce. Tyto akce představují běžné úlohy, které často provádíte při přípravě souborů pro distribuci. Před spuštěním těchto akcí nemusíte otevírat žádné soubory PDF.

Poznámka:

Při spouštění sekvencí u souborů PDF vyžadujících zadání hesla, můžete výzvy k zadání hesla potlačit. Zautomatizujte zadávání hesla nebo pro tyto soubory v okně Předvolby na panelu Průvodce akcí zadejte metodu zabezpečení. Pokud vyberete možnost Neptat se na heslo, nezpracují se soubory PDF, které vyžadují heslo.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Průvodce akcí > [Název akce].
 2. Panel Nástroje se změní tak, aby zobrazoval všechny akce obsažené v akci, a také všechny instrukce poskytnuté autorem akce.
 3. V části Soubory ke zpracování klikněte na možnost Přidat soubory a vyberte soubory, pro které chcete spustit akci. Můžete přidat soubory, složky, e-mailové přílohy nebo otevřít soubory.
 4. Jakmile budete mít v seznamu všechny soubory, které chcete zpracovat, klikněte na tlačítko Spustit.
 5. Pokud vás k tomu vyzve aplikace Acrobat, zadejte další informace, například umístění výstupu a nastavení.

Aktuální stav probíhajícího procesu nebo úlohy označuje indikátor postupu. Dokončené akce nebo úlohy jsou označeny zaškrtnutím. Po skončení všech úloh se ve spodní části panelu zobrazí text „Akce dokončena“.

Poznámka:

Kliknutím na tlačítko Stop v panelu můžete zpracování zastavit. Klikněte na možnost Konec v potvrzovacím dialogovém okně. Aplikace Acrobat uloží všechny již zpracované soubory tak, jak byly v akci definovány. Poté můžete v akci pokračovat kliknutím na tlačítko Pokračovat nebo můžete kliknutím na tlačítko Zavřít akci ukončit.

Vytvoření vlastní akce

Chcete-li, aby byla akce srozumitelnější, můžete kroky seskupit do panelů, přidat dělicí čáry a pokyny. Akci můžete omezit na určité soubory nebo na nastavenou složku, nebo můžete nechat uživatele, aby sám vybral soubor.

 1. Chcete-li akci použít na určitý soubor nebo na všechny soubory ve složce, klikněte na možnost Soubor nebo Složka v části Soubory ke zpracování (vpravo). Přejděte k souboru nebo do složky a klikněte na možnost Otevřít.

 2. Na panelu pro výběr nástrojů pro přidání rozbalte panely a dvojitým kliknutím na úlohu ji přidejte do seznamu. Můžete přidat více úloh. Úlohy se spouštějí v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v seznamu Kroky akce k zobrazení vpravo.

 3. Chcete-li předdefinovat volby pro určitou úlohu, klikněte na možnost Zadat nastavení.

 4. Chcete-li, aby akce vyzvala uživatele k výběru voleb, klikněte na zaškrtávací pole Vyzvat uživatele.

 5. Přidejte další úlohy podle potřeby.

 6. Vylaďte akci pomocí tlačítek vpravo. Můžete přidat nové seskupení panelů, pokyny, dělicí čáru nebo přesunout či odstranit položky v seznamu.

  Vytvoří nové seskupení panelů ve spodní části aktuální sady úloh. Po zobrazení výzvy zadejte název panelu a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidejte pokyny pod aktuálně vybranou úlohu. Po zobrazení výzvy zadejte pokyny a klikněte na tlačítko Uložit.

  Přidá dělicí čáru pod aktuálně vybranou úlohu.

  Přesune aktuálně vybranou položku v seznamu směrem nahoru. Můžete přesunout úlohu, pokyny, dělicí čáru nebo celé seskupení panelů.

  Přesune aktuálně vybranou položku v seznamu směrem dolů. Můžete přesunout úlohu, pokyny, dělicí čáru nebo celé seskupení panelů.

  Odstraní aktuálně vybranou položku. Dávejte pozor, co vyberete. Můžete odstranit celé seskupení panelů.

 7. Klikněte na Uložit.

 8. V dialogovém okně Uložit akci zadejte název a popis akce a klikněte na tlačítko Uložit.

Správa vlastních akcí

Dialogové okno Správa akcí použijte k úpravám, přejmenování, kopírování, odstranění, změně pořadí, importu nebo exportu akcí.

Úpravy akce

 1. Vyberte možnost Nástroje > Průvodce akcí > Správa akcí.

 2. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a kliknutím na možnost Úpravy změňte úlohy nebo nastavení. Dialogové okno Upravit akce lze také použít k revizi akce a k ukončení úlohy bez uložení změn.

 3. Chcete-li přidat úlohy, otevřete panely a klepněte na úlohu.

 4. Klikněte na Uložit.

 5. V dialogovém okně Uložit akci upravte v případě nutnosti popis a klikněte na možnost Uložit.

Přejmenování akce

 1. Vyberte možnost Nástroje > Průvodce akcí > Spravovat akce.

 2. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Přejmenovat.

 3. V dialogovém okně Uložit akci zadejte nový název a popis.

Kopírování akce

Můžete zkopírovat akci a před uložením kopie upravit úlohy v akci.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Průvodce akcí > Správa akcí.

 2. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Kopírovat.

 3. Zkontrolujte zdroj a možnosti cílového uložení, úlohy a nastavení a v případě nutnosti je upravte.

 4. Klikněte na Uložit.

 5. V dialogovém okně Uložit akci zadejte název a popis.

Odstranění akce

 1. Vyberte možnost Nástroje > Průvodce akcí > Spravovat akce.

 2. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Odstranit.

 3. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na možnost Odstranit.

Exportování akce

 1. Vyberte možnost Nástroje > Průvodce akcí > Spravovat akce.

 2. V dialogovém okně Správa akcí vyberte akci a klikněte na možnost Exportovat.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění souboru pro uložení akce. Soubory akcí mají příponu .sequ.

 4. Klikněte na Uložit.

Importování akce

 1. Vyberte možnost Nástroje > Průvodce akcí > Spravovat akce.

 2. V dialogovém okně Správa akcí klikněte na možnost Importovat.

  Poznámka:

  Import lze spustit také poklepáním na soubor .sequ.

 3. V dialogovém okně Otevřít zadejte název a umístění souboru akce, který chcete importovat. Soubory akcí mají příponu .sequ. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Pokud již akce téhož názvu existuje, zobrazí se výstraha. Kliknutím na možnost Nahradit stávající akci přepíšete.

Automatické zadávání hesla pro akce

Před spuštěním akcí v zašifrovaných nebo heslem chráněných PDF můžete nastavit svůj digitální identifikátor tak, aby se požadované heslo zadávalo automaticky.

Poznámka:

 Pro tyto soubory v okně Předvolby na panelu Průvodce akcí zadejte metodu zabezpečení. Pokud vyberete možnost Neptat se na heslo, nezpracují se soubory PDF, které vyžadují heslo.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. Vyberte možnost Podpisy v nabídce Kategorievlevo.
 3. V části Identity a důvěryhodné certifikáty klikněte na Více.
 4. Vlevo otevřete nabídku Digitální ID a zvolte možnost Soubory digitálních ID.
 5. V seznamu vpravo vyberte ID a poté z horní lišty vyberte tyto příkazy:

Přihlášení

Přihlásí se s použitím určeného digitálního identifikátoru. Zadejte heslo a klepněte na OK.

Odhlásit se

Dojde k odhlášení pomocí zadaného digitálního ID po dokončení spuštění akce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online