Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Pozadí se zobrazuje za textem a obrazy na stránce. Pozadí může být jednoduché, tvořené jednou barvou, nebo můžete použít obraz. Můžete také selektivně aplikovat pozadí jen na určité stránky nebo rozsahy stránek v jednom nebo více souborech PDF. PDF podporuje jen jedno pozadí na stránku, ale na každé stránce může být jiné pozadí.

Před a po přidání pozadí
Před a po přidání pozadí

Přidání, nahrazení a úpravy pozadí v otevřeném dokumentu

 1. Vyberte možnost Nástroje > Stránky > Pozadí > Přidat pozadí.

  Poznámka:

  Pokud se objeví zpráva, že současný dokument už pozadí má, klikněte na Nahradit pozadí. Pokud nové pozadí aplikujete na omezený rozsah stránek, zůstane původní pozadí na ostatních stránkách beze změny.

 2. (Volitelně) Chcete-li pozadí použít výběrově u jednotlivých stránek, klepněte na možnost Volby rozsahu stránek. Poté zadejte rozsah stránek a dle potřeby použijte možnost Podmnožina.
 3. Zadejte pozadí.
  • Chcete-li znovu použít pozadí a volby pozadí, které jste uložili v předcházející relaci, vyberte je z nabídky Uložená nastavení.

  • Chcete-li použít jednobarevné pozadí, vyberte Z barvy. Poté vyberte pole barvy nebo vlastní barvu v dialogovém okně pro výběr barvy .

  • Chcete-li použít obrázek, zvolte příkaz Soubor a poté vyberte soubor obrázku. Pokud chcete vybrat určitý obraz v souboru s více stránkami, zadejte hodnotu do pole Číslo stránky.

  Poznámka:

  Jako obrazy pozadí lze použít pouze soubory PDF, JPEG a BMP.

 4. Podle potřeby nastavte vzhled a polohu pozadí.
 5. (Volitelně) Chcete-li použít stejné pozadí u dalších souborů PDF, klikněte na možnost Použít na víc. Klikněte na příkaz Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory nebo Přidat otevřené soubory a zvolte soubory. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klepněte na OK.

Přidání, nahrazení a úpravy pozadí bez otevřených dokumentů (pouze ve Windows)

 1. Vyberte možnost Nástroje > Stránky > Pozadí > Přidat pozadí.
 2. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory a zvolte soubory.

  Poznámka:

  Soubory nebo složky můžete také přidat přetažením do dialogového okna.

 3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat pozadí.
 4. Při přidávání, nahrazení nebo úpravě pozadí v otevřeném dokumentu postupujte podle kroků 2 až 4. Po dokončení nastavení pozadí klepněte na tlačítko OK.
 5. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klikněte na OK.

Přidání, nahrazení a úpravy pozadí dílčích souborů PDF v portfoliu PDF

 1. V portfoliu PDF vyberte jeden nebo více dílčích souborů PDF.
 2. Postupujte podle kroků pro přidávání, nahrazení nebo úpravu pozadí v otevřeném dokumentu.

Aktualizace nedávno upraveného obrazu pozadí

Pokud se změní původní soubor obrazu, který používáte jako pozadí, můžete PDF aktualizovat, aby se v něm zobrazovala nová verze, místo odstranění staré verze a znovu přidání nové verze.

 1. Otevřete jeden soubor PDF.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Stránky > Pozadí > Aktualizovat.
 3. Klikněte na OK nebo proveďte další změny voleb pozadí a pak klepněte na OK.

Poznámka:

Tento proces se vztahuje jen na pozadí přidaná v aplikaci Acrobat 7.0 nebo novější.

Odstranění pozadí z vybraných stránek

 1. Otevřete jeden soubor PDF nebo vyberte jeden nebo více dílčích souborů PDF v portfoliu PDF.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Stránky > Pozadí > Přidat/nahradit pozadí.
 3. Klikněte na možnost Volby rozsahu stránek, zadejte rozsah stránek a dle potřeby použijte volbu Podmnožina.

Odstranění pozadí ze všech stránek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete jeden soubor PDF nebo vyberte jeden nebo více dílčích souborů PDF v portfoliu PDF. Pak vyberte možnost Nástroje > Stránky > Pozadí > Odstranit.

  • Pokud chcete odstranit pozadí z více souborů PDF, zavřete všechny otevřené soubory PDF a zvolte příkaz Nástroje > Stránky > Pozadí > Odstranit. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory nebo Přidat otevřené soubory a zvolte soubory. klepněte na tlačítko OK a poté v dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte cílovou složku a předvolby pro název souboru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online