Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Přidání multimédií do souborů PDF (Acrobat Pro)

Přidání videa, zvuku a interaktivního obsahu přemění soubory PDF ve všestranné komunikační nástroje, které zvýší zájem o vaše dokumenty a jejich přijímání.

Aplikace Acrobat Pro automaticky převádí video na soubory FLV. Tento formát zaručuje jak kvalitní zobrazení, tak kompatibilitu na různých počítačových platformách. Soubory FLV jsou kompaktní, takže převod multimédií do tohoto formátu napomáhá snížit velikost multimediálních souborů PDF.

Všechna multimédia vytvořená ve formátu Flash®, stejně jako multimédia odpovídající standardu H.264, lze přehrát v aplikaci Adobe Reader® 9 a novějších verzích. (Standard H.264, známý také jako MPEG-4 part 10, je kompresní standard, který zachovává vysokou kvalitu videa, aniž by se podstatně zvětšila velikost souboru.) Standardu H.264 mohou vyhovovat soubory videa různých formátů a s různými příponami souborů.

Multimediální soubory v jiných formátech lze přehrát ve starších verzích aplikace Adobe Reader. Pokud však uživatelé chtějí multimédia přehrát, musí nainstalovat příslušnou aplikaci (například QuickTime nebo Windows Media Player).

Jiným způsobem přidání multimédií je zadání adresy URL, která odkazuje na soubor videa nebo streamovaná média. Použít lze tři typy adresy URL: RTMP, HTTP a HTTPS. Servery Flash Media používají k hostování souborů FLV a souborů medií odpovídajících standardu H.264 protokol RTMP. Na serverech HTTP a HTTPS jsou podporovány soubory FLV a soubory MOV a MP4 odpovídající standardu H.264.

Interaktivní obsah vytvořený ve Flashi a uložený jako soubory SWF (.swf) je možné přidat do souborů PDF a poskytnout tak doplňkové nástroje pro text. Příklady aplikací vytvořených ve formátu Flash zahrnují čtečku RSS, kalkulačku a online mapy. Další informace o interaktivních aplikacích, které lze stáhnout z webu společnosti Adobe, naleznete na webu www.adobe.com/go/learn_acr_interactive_cz.

Poznámka:

Soubory FLV a soubory MP4 a MOV odpovídající standardu H.264 jsou podporovány na serveru Flash Media Server 3.0.1. Starší verze serveru Flash Media podporují pouze soubory FLV.

Přidávání multimediálních souborů do PDF

Acrobat Pro podporuje soubory FLV, F4V, mp3, SWF a další soubory kódované v H.264 (pomocí kodeku AAC). Ostatní typy souborů můžete převést do jednoho z podporovaných formátů pomocí aplikace Adobe Media Encoder. Do souborů PDF lze také přidat zvukové soubory MP3, které je možné přehrát na kterékoli platformě.

Seznam podporovaných formátů multimediálních souborů naleznete v této technické poznámce.

 1. Otevřete PDF.
 2. Vyberte příkaz nabídky Nástroje > Interaktivní objekty a vyberte nástroj Přidat video , Přidat zvuk nebo Přidat SWF .
 3. Tažením nebo poklepáním vyberte na stránce oblast, ve které chcete, aby se zobrazovalo video nebo zvuk. Otevře se dialog Vložit video.

  Pokud na stránce dvakrát kliknete, umístí aplikace Acrobat Pro levý horní roh videa na místo, kde jste kliknuli. Pokud na stránce vyberete oblast tažením, médium se umístí do této oblasti. Oblast přehrávání videa má přesnou velikost snímku videa (pokud může aplikace Acrobat Pro rozměry videoklipu přečíst).

 4. Do pole Název zadejte adresu URL, nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor médií vyhledejte. Poté klikněte na tlačítko Otevřít.

  U adres URL používejte úplnou adresu včetně přípony souboru videa, např. .flv nebo .mp4.

 5. V případě potřeby použijte rozšířené volby v dialogovém okně Vložit video ke změně média a potom klikněte na tlačítko OK.

  Některé z těchto voleb nejsou dostupné pro všechny typy médií.

  Přizpůsobit poměru stran obsahu

  Zaručuje, že přehrávací oblast zachovává poměr výšky a šířky původního videa nebo interaktivního obsahu.

  Zobrazit další volby

  Otevře dialog pro další nastavení, jako jsou nastavení spuštění, ovládací prvky přehrávání a nastavení videa. Dostupné volby závisí na formátu vkládaného média.

Rozšířené možnosti multimédií (Acrobat Pro)

Chcete-li při vkládání videa, zvuku nebo interaktivního obsahu zobrazit rozšířené možnosti multimédií, vyberte v dialogovém okně Vložit možnost Zobrazit další volby.

Tyto volby můžete rovněž změnit až po přidání multimédií do PDF. Dvakrát klikněte na multimédia nástrojem pro výběr objektu (Nástroje > Interaktivní objekty > Výběr objektu).

Poznámka:

Nastavení kvality videa a zvuku je možné upravit pouze při přidávání souboru do souboru PDF.

Tyto funkce jsou dostupné pouze pro soubory FLV a SWF. Podporované soubory můžete převádět na tyto formáty v aplikaci Acrobat Pro.

V dialogovém okně jsou k dispozici různé volby v závislosti na formátu souboru.

Karta SWF

Zobrazí se, když vkládáte soubory SWF.

Prom. Flash

Vývojáři prostředí Flash mohou použít pole FlashVars pro přidání proměnných ActionScript™ pro vybraný soubor.

Předat kliknutí na kontextovou nabídku souboru SWF

Vývojáři souborů SWF mohou vybrat tuto volbu, když chtějí nahradit kontextovou nabídku aplikaceAcrobat Pro kontextovou nabídkou původního souboru SWF. Když uživatel klikne pravým tlačítkem na soubor SWF, pocházejí dostupné volby z původního souboru.

Karta Nastavení spuštění

Tato nastavení se používají k určení způsobu spouštění a zastavování přehrávání multimédií, místa jejich zobrazení a zobrazeného obsahu, když tato média nejsou spuštěna.

Nastavení aktivace

Výběrem voleb určete, kdy se multimédia přehrávají a zastavují. Výběrem volby Přehrát obsah v plovoucím okně z nabídky Styl přehrávání určíte, že se má video nebo interaktivní obsah spouštět mimo příslušnou stránku. Obsah v plovoucím okně umožňuje uživatelům číst stránku a současně si prohlížet video nebo aplikaci.

Šířka rámečku

Vytvoří černý rámeček kolem videa nebo interaktivního obsahu. U zvuku tento rámeček ohraničuje titulní snímek.

Titulní snímek

Chcete-li použít obraz, který není součástí souboru, který přidáváte, vyberte volbu Vytvořit titulní snímek ze souboru. Po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledejte obraz, který se má zobrazovat, když video, zvuk nebo interaktivní obsah nejsou aktivované.

Karta Zdroje

Tuto kartu můžete použít pro zobrazení seznamu všech souborů, kterých je zapotřebí pro spuštění souboru SWF. Když se v seznamu přidaných souborů zobrazuje nějaký soubor, můžete na něj kliknout a nastavit vlastnosti souboru.

Vlastnosti

Po kliknutí na název souboru v seznamu Zdroje se v poli Název zobrazí plný název souboru (včetně cesty). Zdroje lze přejmenovat tak, aby bylo zajištěno správné spuštění skriptu.

Karta Ovládací prvky

Používá se k nastavení ovládacích prvků přehrávání (vzhledů), které mají být k dispozici.

Vzhled

Vyberte sadu ovládacích prvků přehrávání (vzhledů), které chcete zobrazit u videa.

Barva

Kliknutím otevřete barevnou paletu a zvolte barvu pro ovládací prvky.

Krytí

Vyberte úroveň průhlednosti pro ovládací prvky přehrávání.

Automatické skrývání ovládacích prvků

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, budou ovládací prvky skryty, když nad multimédii nebude umístěn ukazatel myši.

Karta Video

Dostupná, když přidáváte video, které není ve formátu FLV.

Náhled a zkrácení

Přetažením značky počátku a konce pod pruh jezdce odstraňte nežádoucí snímky z klipu. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když se videoklip poprvé přidá do PDF.

Nastavit titulní snímek z aktuálního snímku

Titulní snímek se zobrazuje, když se video nepřehrává. Přetáhněte značku v horní části pruhu jezdce na snímek, který chcete použít, a klikněte na tlačítko Nastavit titulní snímek z aktuálního snímku.

Začátky kapitol

Volba Začátky kapitol se používá pro vytvoření značek ve videu, od kterých se spouštějí určité akce. Například ve školicím videu se mohou začátky kapitol svázat s dalšími informacemi v souboru nebo na webu.

Chcete-li vytvořit začátek kapitoly, přesuňte jezdec na snímek, který chcete použít. V oblasti Začátky kapitol klikněte na znaménko plus. Chcete-li přidat akci, zvýrazněte začátek kapitoly v seznamu a klikněte na možnost Akce.

Poznámka:

Obecně lze akce začátků kapitol přidat až po vytvoření multimédií. Pak lze upravit oblast přehrávání a přidat akce začátků kapitol.  

Vložení videa do souborů aplikací Word a PowerPoint (Acrobat Pro)

Aplikace Acrobat Pro přidává do aplikací Word a PowerPoint funkci, která umožňuje přidat do dokumentu Word nebo PowerPoint video ve formátu FLV nebo SWF. Video vytvořené v jiném podporovaném formátu je při přidání převedeno do formátu FLV.

Po přidání videa do dokumentu Word nebo PowerPoint můžete dokument převést do formátu PDF a upravit vlastnosti videa dle potřeby.

 1. V dokumentu Word nebo PowerPoint vyberte umístění, kde se má video zobrazit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V sadě Office 2003 klikněte na tlačítko Vložit Flash v pruhu nástrojů PDFMaker.

  • V aplikaci Office 2007/2010 klikněte na tlačítko Vložit Flash na pásu karet Acrobat.

 3. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte video, které chcete vložit.
 4. Upravte nastavení videa podle potřeby:
  • U videa, které není ve formátu FLV nebo SWF nastavte titulní snímek přesunutím ukazatele na požadovaný snímek. Poté klikněte na možnost Nastavit titulní snímek z aktuálního snímku.

  • Pokud chcete určit způsob zobrazení ovládacích prvků přehrávání, zvolte některou z voleb v nabídce Vzhled.

  • Chcete-li změnit velikost zobrazení videa, klikněte na možnost Změnit velikost videa a poté upravte jeho šířku a výšku. Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud zachováte poměr stran.

 5. Kliknutím na tlačítko OK video převedete (pokud je to nutné) a přidáte do dokumentu.

Úpravy plochy pro přehrávání (Acrobat Pro)

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Interaktivní objekty >Vybrat objekt a klikněte na multimediální objekt.

  Když umístíte tento nástroj nad oblast pro přehrávání, objeví se na okrajích této oblasti táhla, a to i v případě, že jsou okraje neviditelné.

 2. Kliknutím vyberte oblast pro přehrávání a potom proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Přemístěte klip přetažením jeho ikony na nové místo na stránce.

  • Odstraňte klip tak, že ho vyberete a stisknete klávesu Delete.

  • Velikost oblasti klipu upravte tažením za jeden z rohů rámečku, až dosáhnete požadované velikosti. Chcete-li zachovat správné proporce videoklipu, podržte klávesu Shift.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online